Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunens helsetjenester i samhandlingens tid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunens helsetjenester i samhandlingens tid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunens helsetjenester i samhandlingens tid.
Øystein Hveding Legeerfaring som fastlege, legevaktlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og 5 år i kommunal administrasjon.

2 Samhandlingsreformen intensjon
Forebygge fremfor å reparere (røyk mindre). Overføre oppgaver og penger til kommunene. Frigjøre sykehuskapasitet. Samhandling helseforetak og kommuner til beste for alle. Lov om Folkehelse Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

3 Situasjon 6 uker etter reformen
Liggetid redusert fra 3,4 til 2,1 døgn Pasienter utskrives for raskt til intet? Sykehjem endret til medisinske avdelinger. Helseforetaket styrer sykehus ut fra økonomiske mål og for lite ut fra hjelpebehov? Respekt og verdigrunnlag for eldre må vike for effektivitet? Avisoppslag

4 Samarbeidsavtaler kommune - HF
For rask prosess uten delaktighet fra behandlende personell? Lite fokus på kvalitet og ansvarlig behandling? Behandling på ”laveste effektive nivå” og sykehusets kriterier for ”utskrivningsklar” en fare for pasientsikkerheten? Dialog nødvendig mellom grasrot og HF.

5 Kommunens oppgaver Lov om folkehelse
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ”Nødvendige ” tjenester § 3-1 Somatisk og psykisk sykdom Skade, rusmiddelproblem, sosiale problem Øyeblikkelig hjelp døgntilbud § 3-5

6 Kommunens oppgaver Brukerstyrt personlig assistanse § 3-8
Plikt til samarbeide med brukere, pasienter, frivillige § 3-10 Forsvarlighet § 4-1 Beredskapsplan § 5-2 Samarbeidsavtaler § 6-2 Individuell plan § 7-1 og koordinator § 7-2

7 Kommunens nye oppgaver
Lokalmedisinske sentre i distriktene? Interkommunale Ø. hjelp tilbud for eldre som ikke trenger medisinsk utredning? Økt kompetanse og kapasitet i sykehjem, hjemmetjeneste og hos fastleger. Økt fastlege ansvar for eldre; Ny forskrift Tenke nytt og kreativt Forebygge og samhandle i alle etater

8 Kommunal organisering
Utøvende og behandlende ledd Administrasjon; Rådmann, kom.sjef, avd. ledere, kommuneoverlege Administrativ saksutredning Politisk behandling Iverksetting nye tiltak


Laste ned ppt "Kommunens helsetjenester i samhandlingens tid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google