Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunens helsetjenester i samhandlingens tid. Øystein Hveding Legeerfaring som fastlege, legevaktlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og 5 år i kommunal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunens helsetjenester i samhandlingens tid. Øystein Hveding Legeerfaring som fastlege, legevaktlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og 5 år i kommunal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunens helsetjenester i samhandlingens tid. Øystein Hveding Legeerfaring som fastlege, legevaktlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og 5 år i kommunal administrasjon.

2 Samhandlingsreformen intensjon • Forebygge fremfor å reparere (røyk mindre). • Overføre oppgaver og penger til kommunene. • Frigjøre sykehuskapasitet. • Samhandling helseforetak og kommuner til beste for alle. • Lov om Folkehelse • Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

3 Situasjon 6 uker etter reformen • Liggetid redusert fra 3,4 til 2,1 døgn • Pasienter utskrives for raskt til intet? • Sykehjem endret til medisinske avdelinger. • Helseforetaket styrer sykehus ut fra økonomiske mål og for lite ut fra hjelpebehov? • Respekt og verdigrunnlag for eldre må vike for effektivitet? • Avisoppslag

4 Samarbeidsavtaler kommune - HF • For rask prosess uten delaktighet fra behandlende personell? • Lite fokus på kvalitet og ansvarlig behandling? • Behandling på ”laveste effektive nivå” og sykehusets kriterier for ”utskrivningsklar” en fare for pasientsikkerheten? • Dialog nødvendig mellom grasrot og HF.

5 Kommunens oppgaver • Lov om folkehelse • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester • ”Nødvendige ” tjenester § 3-1 • Somatisk og psykisk sykdom • Skade, rusmiddelproblem, sosiale problem • Øyeblikkelig hjelp døgntilbud § 3-5

6 Kommunens oppgaver • Brukerstyrt personlig assistanse § 3-8 • Plikt til samarbeide med brukere, pasienter, frivillige § 3-10 • Forsvarlighet § 4-1 • Beredskapsplan § 5-2 • Samarbeidsavtaler § 6-2 • Individuell plan § 7-1 og koordinator § 7-2

7 Kommunens nye oppgaver • Lokalmedisinske sentre i distriktene? • Interkommunale Ø. hjelp tilbud for eldre som ikke trenger medisinsk utredning? • Økt kompetanse og kapasitet i sykehjem, hjemmetjeneste og hos fastleger. • Økt fastlege ansvar for eldre; Ny forskrift • Tenke nytt og kreativt • Forebygge og samhandle i alle etater

8 Kommunal organisering • Utøvende og behandlende ledd • Administrasjon; Rådmann, kom.sjef, avd. ledere, kommuneoverlege • Administrativ saksutredning • Politisk behandling • Iverksetting nye tiltak


Laste ned ppt "Kommunens helsetjenester i samhandlingens tid. Øystein Hveding Legeerfaring som fastlege, legevaktlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og 5 år i kommunal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google