Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk fokus 2007-2010, Helse Øst RHF Målområde 1: Kvalitet i behandling Standardisering av pasientforløp og liggetider, koplet til kvalitetsmålinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk fokus 2007-2010, Helse Øst RHF Målområde 1: Kvalitet i behandling Standardisering av pasientforløp og liggetider, koplet til kvalitetsmålinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk fokus 2007-2010, Helse Øst RHF Målområde 1: Kvalitet i behandling Standardisering av pasientforløp og liggetider, koplet til kvalitetsmålinger

2 Definisjon behandlingslinje ”Dokumentert beskrivelse av et forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater” ”Et verktøy til bedre pasientflyt, samarbeid og behandlingskvalitet”

3 Behandlingslinjer = Kjernevirksomheten i sykehus med fokus på faglig kvalitet, prosesser og samhandling Kommune- helsetjenester UtredningBehandlingInnleggelseDiagnostikkOppfølgingUtskrivelse Faglig Kvalitet (Beste praksis/evdence based) Ressursbruk knyttet til pasientforløpet (bla. KPP) Kommune- helsetjenester Copyright Sykehuset Østfold HF

4 Hvilke resultater kan vi måle på i kjernevirksomheten? Klinisk og faglige Resultater komplikasjoner infeksjoner reoperasjoner morbiditet mortalitet etc. Funksjonalitetfor pasienten (ADL/IADL) vanlig aktivitet i dagliglivet Pasienttilfredshet og involvering tatt med på råd informasjon om sykdom informasjon om medikamenter etc Ressursbruk Direkte og indirekte LOS KPP Reinnleggelser Etc.

5 Clinical pathways vektlegges av de beste sykehusene i verden Internasjonalt –USA, UK, Sverige, Danmark, Sveits, Russland, Australia, Tyskland, Singapore m.m. –Clinical pathways ca 2600 treff i dag på pubmed ( 1974 - 1 treff, 1992 – 2 treff og 2005 - ca. 2600 treff)

6 Ledelsesforankring Divisjonsdirektør –Forplikte seg i SLM –Etterspørre, vise interesse, bidra på tvers –”Pushe” der det trengs Avdelingssjef –Har eierskapet –Etterspørre, aktivt engasjert, gir legitimitet for arbeidet Hva trenger teamene –Bli sett, bli oppmuntret og bli verdsatt –Behandlingslinje-ansvarlig lege (BAL) + tverrfaglig team –Oppfølgning av veiledere

7

8

9 Definere pasientforløp, Behandlingsinnhold og forventninger, til nivåene


Laste ned ppt "Strategisk fokus 2007-2010, Helse Øst RHF Målområde 1: Kvalitet i behandling Standardisering av pasientforløp og liggetider, koplet til kvalitetsmålinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google