Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt østfoldsykehus. Grunndata SØ • Opptaksområde ca 280.000 • 4350 årsverk, 5000 ansatte • Budsjett i 2012 4.3 mrd • Antall pasientkontakter i 2011:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt østfoldsykehus. Grunndata SØ • Opptaksområde ca 280.000 • 4350 årsverk, 5000 ansatte • Budsjett i 2012 4.3 mrd • Antall pasientkontakter i 2011:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt østfoldsykehus

2 Grunndata SØ • Opptaksområde ca 280.000 • 4350 årsverk, 5000 ansatte • Budsjett i 2012 4.3 mrd • Antall pasientkontakter i 2011: 330.000 • Antall lokalisasjoner i 2015, ca 20

3 Norges største byggeplass • 1000 mennesker skal bygge nytt sykehus • Bygget reiser seg fra 2012-14 • Tas i bruk gradvis fra 2014

4 Samfunnsperspektivet - gevinster • Nytt sykehus og ny struktur skal gi bedre helsetjenester • Investeringen skal lønne seg • Vi må tenke nytt

5 Verdikonfigurasjonsanalyse

6 Verdikjede (M. Porter) • Råvare til ferdig produkt • Sekvensiell • Skalafordeler, service, markedsføring • Tradisjonell tenkning innen økonomi og i politiske systemer • TQM og operasjonell effektivitet (OE), logistikk

7 Verdiverksted • Problemidentifikasjon og løsning • Unike problemer • Asymmetri i kunnskap: kunde tjenesteyter • Teknologi og kunnskapsintensiv • Koordinert, en ansvarlig (PAL) • Oppdelbar, verdiskapning ikke knyttet til ”sluttprodukt”

8 Verdinettverk • Formidling mellom kunder • Skalaeffekter • Parallelle i funksjonalitet

9 Kompleksitet innad i sykehuset øker • Kjernekompetanse er den kollektive læring i organisasjonen med spesielt fokus på hvordan man koordinerer komplekse og multiple pasientforløp - og der teknologi, ferdigheter, kunnskap og informasjon integreres sømløst

10 Overordnede mål I SØ 2015 skal: • alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform • ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet • samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere • SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt • det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

11 Pasienten: diagnostikk og behandling •Helhet og tverrfaglig •Sikkerhet og kvalitet •Muligheter medisinsk •Interaktiv kommunikasjon

12 Rett informasjon Arkiv, bøker…..? Dagbladet / VG

13 Overordnede mål I SØ 2015 skal: • alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform • ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet • samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere • SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt • det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

14 Ny teknisk infrastruktur www.dagbladet.no Legemiddelautomater

15 Nytt, teknologisk bygg - oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet • Standardisering og sertifisering • Ett akuttmottak • Skille planlagt og øyeblikkelig hjelp • Eget laboratoriesenter, en kjemisk fabrikk

16 Teknologi og logistikk • Ny, teknologisk infrastruktur i huset • Intet lagerhold • Elektronisk styring av bygg og arbeidsprosesser

17 Overordnede mål I SØ 2015 skal: • alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform • ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet • samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere • SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt • det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

18 Somatikk og psykisk helsevern • Veum er fra 1914… • Ny modell, felles diagnostikk og behandling

19 Overordnede mål I SØ 2015 skal: • alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform • ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet • samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere • SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt • det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

20 Utdanning og forskning - forskning, utdanning og kompetanseutvikling • Ny kompetanse • Endringer i dagens utdanninger • Nye yrkesgrupper • Tettere samarbeid med videregående skole og høgskole/universitet • Prioritering / fokus

21 Overordnede mål I SØ 2015 skal: • alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform • ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet • samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere • SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt • det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

22 Nøkkelen til å lykkes • Kompetente medarbeidere • Nye arbeidsformer • Konkurransedyktig arbeidsplass • Forskning


Laste ned ppt "Nytt østfoldsykehus. Grunndata SØ • Opptaksområde ca 280.000 • 4350 årsverk, 5000 ansatte • Budsjett i 2012 4.3 mrd • Antall pasientkontakter i 2011:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google