Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PKO I Norge Forankring Status og veien videre Kirkenes 3. juni 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PKO I Norge Forankring Status og veien videre Kirkenes 3. juni 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 PKO I Norge Forankring Status og veien videre Kirkenes 3. juni 2010

2 Kort historikk om PKO  Danmark fra 1992. Ca 10% av danske allmennleger er praksiskonsulenter  Sverige fra 1996. I 2003 ca 180 konsulenter. Har en nasjonal koordinator i 20% stilling fra 2003  Norge fra 1996. Start på SUS, UNN, Stord og i Haugesund (Helse Fonna) I 2005: Nasjonal rammeavtale  136 konsulenter fordelt på 27 HF

3 Årlige PKO samlinger  Stavanger 2005  Sommarøy 2006  Utsira 2007  Tønsberg 2008  Hamar 2009  Kirkenes 2010

4 ”Hver gang vi møtes” diskuterer vi Behov for bedre forankring i forhold til  legeforeningen  helseforetak  sentrale helsemyndigheter  andre samhandlere/PKO’er  Kommuner Savn av felles verktøykasse Lege-PKO i forhold til andre PKO’er og andre samhandlere

5 Hamar juni 2009  Praksiskoordinatorene hadde et arbeidsmøte.  Etablerte et arbeidsutvalg (senere omkalt til arbeidsgruppen for praksiskordinatorsamlingen)  Vegard Høgli (Helse Sør Øst)  Trygve Kongshavn (Sør-Øst)  Harald Hauge (Vest)  Hanne Tengren (Midtnorge)  Kai Brynjar Hagen (Nord)  Bente Thorsen (Sør Øst/Oslo)

6 Mandat for arbeidsgruppen Store forventninger!  Enhetlig struktur på PKO ordningen  Revisjon av rammeavtalen  Kommunikasjonsverktøy, maillister, pko.no  Revisjon PKO-håndbok  Kurs for nye PKO’ere  Internasjonale kontakter  Akademisering/forskning  Navn på ordningen, merkevarebygging, markedsføring  Støtte til å arrangere PKO-samlinger  Økonomisk støtte til arbeidsgruppens arbeid og koordinatorsamling

7 Prosess  9. oktober 2009: Arbeidsgruppen møtte legeforeningen i Legenes hus, Oslo  Desember 2009: Sentralstyret drøftet Praksiskonsulentordningen  12. februar 2010: Praksiskoordinatorsamling i Legenes hus. Representanter fra legeforeningen til stede  25. mai 2010 Sentralstyret oppretter PKO-rådet.  2. juni 2010: Praksiskoordinatorsamling i Kirkenes

8 Store forventninger- Hvor står vi? Hvor går vi?  Rammeavtalen: Vi ber ikke om forhandlinger nå  Forholdet mellom lege-PKO og andre PKO/samhandlere: Vi går for mangfold og lokale løsninger, men råder lege-PKO fra å administrere løsningene for de andre  Pko.no: Vi ber Asgeir Haugedal beholde ansvaret ett år til  Være med og utvikle PKO- rådet  Velge 4 kandidater, sentralstyret oppnevner 2 av dem  PKO’s verktøykasse/samhandlingskompetanse legges til SAK (Senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling)  Forankring mot RHF  Arbeidsgruppen videreføres. Helse Midt finner ny representant (helst kvinne!)


Laste ned ppt "PKO I Norge Forankring Status og veien videre Kirkenes 3. juni 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google