Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik arbeider jeg med pasientsikkerhet og kvalitet i Sørlandet Sykehus Adm.direktør Jan Roger Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik arbeider jeg med pasientsikkerhet og kvalitet i Sørlandet Sykehus Adm.direktør Jan Roger Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik arbeider jeg med pasientsikkerhet og kvalitet i Sørlandet Sykehus Adm.direktør Jan Roger Olsen

2 •Somatisk sykehus, Kristiansand •Somatisk sykehus, Arendal •Somatisk sykehus, Flekkefjord •DPS, Aust-Agder •DPS, Solvang •DPS, Lovisenlund •DPS, Mandal •DPS, Lister •Barne og ungdomspsykiatri, Arendal •Barne og ungdomspsykiatri, Kristiansand •Psykiatrisk sykehusavd, Arendal •Psykiatrisk sykehusavd, Kristiansand Rus og avhengighetsbehandling i Arendal og Kristiansand Prehospitaletjenester kan nå alle deler av Agder innen 35 min

3 DRIFTS ENHETEN MEDISINSK SERVICE- KLINIKK ADMINISTRERENDE DIREKTØR MEDISINSK KLINIKK KIRURGISK KLINIKK KLINIKK FOR PSYKIATRI OG AVHENGIGHETSBEHANDLING Utvidet ledergruppe: •Klinikksjefer •Stabsdirektører •Avdelingsledere •Foretakstillitsvalgte STABSFUNKSJONER: •Økonomidirektør •Forsknings- og Utviklingsdirektør •Organisasjonsdirektør AKUTTMEDISINSK KLINIKK

4 Våre verdier Respekt •Våre tjenester skal bygge på et menneskesyn hvor respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet er grunnleggende Faglig dyktighet •De ansatte skal utøve faglig dyktighet og omsorg bygget på vitenskaps- og erfaringsbaserte kunnskaper, ferdigheter, holdninger og klare ansvarslinjer Tilgjengelighet •Våre tilbud skal være tydelig definert, oversiktlige og tilgjengelige når pasienter, pårørende og andre trenger det

5 Trygghet når du trenger det mest •Riktig behandling •Pasient og pårørende opplever å bli tatt på alvor •God informasjon •Pasient og pårørende opplever vår kompetanse og evne til å samarbeide om et felles mål •God dokumentasjon •Ansatte føler seg ivaretatt •Omgivelsene oppfatter spesialisthelsetjenesten som en ressurs

6 Strategiplan 2007-2009 Pasientarbeidet i SSHF skal styrkes gjennom •Kultur •Kompetanse •Ledelse •Kvalitet og sikkerhet •Samhandling •Ressursutnyttelse

7 Krav til ledere •Ansvarlighet •Gjennomføringsevne •Endringsvilje •Kommunikasjon •Trivsel •Helhet Visjon Trygghet når du trenger det mest Ledelse Ansvarlighet Gjennomføringsevne Endringsvilje Kommunikasjon Trivsel Helhet Verdier Respekt Tilgjengelighet Faglig dyktighet

8 Internkontrollsystemet •Internkontroll og beredskap integrert i et felles system •Elektronisk dokumentstyring EK/EKWeb •Elektronisk avviks- og hendelsesregistrering TQM Helse •Beskrevet i 2-årig Handlingsplan for internkontroll

9 Internkontrollsystemet

10 Hvem er ansvarlig for internkontrollen? •Den ansvarlige for virksomheten (adm.dir.) har ansvar for at det finnes et internkontrollsystem, og for at det fungerer •Organisasjonsavdelingen har systemansvar for internkontrollverktøyet •Linjeledelsen har ansvar for internkontrollarbeidet

11 Ledelse, råd og utvalg •Overordnet kvalitetsutvalg og Hovedarbeidsmiljøutvalg på foretaksnivå •Kvalitetsråd og arbeidsmiljøutvalg på klinikknivå •Ledelsens gjennomgang: Ledere på alle nivåer skal sørge for systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen

12 Internkontrollarbeidet •Kartlegging av arbeidsmiljø: Vernerunder, MUSIK (arbeidsmiljø og ledelse) •SWOT- og ROS-analyser: Både pasientrettet og med fokus på personell •Prosesskart for pasientforløp •Internrevisjoner etter egen revisjonsplan

13 Beredskapsweb •Internettbasert, i hovedsak for intern kommunikasjon •AMK, akuttmottak og stedlig og overordnet beredskapsledelse har skrivetilgang •Eksterne kan gis lesetilgang

14 Virksomheten Ledelse, Overordnet kvalitetsutvalg (OKU), klinikkenes kvalitetsråd, HAMU, AMU Avviks- og hendelses- registrering (TQM) Vernerunder, kartlegging Internrevisjoner Dokumentstyringssystem (EK) SWOT-analyser ROS-analyser Verktøy i SSHFs internkontrollsystem

15 God kvalitet Dårlig kvalitet Prioriteringsrommet God praksis Minimumskvalitet Forsvarlig Uforsvarlig


Laste ned ppt "Slik arbeider jeg med pasientsikkerhet og kvalitet i Sørlandet Sykehus Adm.direktør Jan Roger Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google