Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo universitetssykehus Praksiskonsulentordningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo universitetssykehus Praksiskonsulentordningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo universitetssykehus Praksiskonsulentordningen
Bente Thorsen Praksiskoordinator Oslo universitetssykehus Fastlege Linde legegruppe, bydel Bjerke Fagdirektørmøtet HSØ 16. september 2010

2 Praksiskonsulentordningen
PKO skal særlig jobbe med samhandling knyttet til diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom (samhandling mellom behandlere) PKO skal jobbe tett sammen med andre samhandlere, særlig dem som ivaretar samhandling knyttet til pleie, omsorg og ivaretagelse

3 Praksiskonsulentordningen i OUS ”Vi er her på onsdager”
Seksjon samhandling, i stab Samhandling og internasjonalt samarbeid Leder: Tove Strand Praksiskoordinator 30% 5 praksiskonsulenter 20% Medisinsk klinikk Barn (Kvinne-barnklinikken) LAR ØST (Klinikk for psykisk helse og avhengighet) DPS , nyopprettet (Klinikk for psykisk helse og avhengighet) Kreft- og kirurgiklinikken 2 praksiskonsulenter i Follo, blir med til AHUS

4 Målet pasient og pårørende opplever at sykehuset og fastlegene
(og øvrig helsetjeneste) er på samme lag, at den ene trygt tar over der den andre slipper

5 Praksiskonsulentes oppdrag
Bygge nettverk mellom fastleger og leger på sykehuset Fremme kvalitet i henvisninger og epikriser Bidra til å implementere elektronisk kommunikasjon Bidra til at fastlegene kjenner og bruker sykehusets tjenester Bidra til optimal bruk av felles ressurser Bidra i utvikling av samarbeid og samhandling i Oslo universitetssykehus

6 Samhandlingsutfordringer i Oslo
Endringene i Oslo universitetssykehus Nedleggelsen av Aker sykehus Overføring av pasienter til AHUS og Vestre Viken Fastlegene i Oslo forholder seg til 4 (++) ulike lokalsykehus Private avtalespesialister inkluderes ikke i planer og avtaler vedrørende samhandling Mangel på smidighet i samarbeidet mellom fastleger og bydel Legevakten har for stor belastning med ”fastlegearbeid”

7 Hvordan arbeider praksiskonsulenten på OUS
PKO har en handlingsplan basert på oppdragsdokumentet til OUS fra RHF’et. Sammen med klinikkene definere oppdrag, ett eller flere, for ett år av gangen Klinikken utnevner en av sine leger til kontaktlege for praksiskonsulenten Evaluere ved årets slutt: Oppdraget fullført? Til nytte? Ønske om å beholde konsulenten?

8 Praksiskoordinatoren på OUS
Deltar i informasjonsarbeid overfor primærhelsetjenesten knyttet til omlegginger i OUS og overføringer AHUS/Vestre Viken Bidrar i utvikling av samhandlingsprosjekt mellom sykehuset og Oslo kommune/bydeler (akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre) Deltar i plan- og strategiarbeid knyttet til utvikling av samhandling i OUS Deltar i meldingsløftet på OUS Deltar i arbeidet for å utvikle PKO-ordningen i Norge

9 Samhandlingsverktøy Kollegatelefon (hemmelige direkte numre) til fastlegene i opptaksområdet. Informasjonsblad til fastlegene i Oslo Tilbud om hospitering eller dagsbesøk på poliklinikk for fastlege Møteplasser: ”Fag, samarbeid og nettverk” Direktørens dialogmøte Møteserie for fastleger med tellende poeng Kliniske emnekurs med fokus på samhandling

10

11

12


Laste ned ppt "Oslo universitetssykehus Praksiskonsulentordningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google