Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus

3

4 NÅVÆRENDE TJENESTER •Lokalsykehus med akuttfunksjoner innenfor somatikk og psykiatri for bydelene: Frogner, Ullern, Vestre Aker. 118.000 innbyggere •Spesialavdeling: Eldre med brudd •Regionssykehus: Revmatologi/revmakirurgi •Praksisplass for sykepleiere, diakoner og annet helsepersonel •Spesialistutdannelse av leger

5 Nøkkel tall Somatikk – 188 senger 10.000 Døgn opphold 2.700 Dagbehandling 40.500 Poliklinikk 70.000 Radiologiske undersøkelser 1.2 mill Prøver medisinsk biokjemi 14.100 DRG poeng Psykiatri - 74 senger 1.200 Døgnopphold 23.000 Poliklinikk voksne 5.000 Poliklinikk BUP 100.000 Psykofarmakologiske analyser Forskning: ca. 50 forskningspoeng – nr. 6 i HSØ og nr. 10 landsbasis Studenter; 350 Års budsjett: 1,2 milliarder Ansatte; 1225 hele stillinger

6 Historiske røtter •To tusen år gammel tradisjon •Omsorg og behandling av mennesker i nød •Slutten av 1800-tallet: –Oslo preget av fattigdom nød –Ikke offentlige velferdsordninger •Opprettelse av: –Kirkens bymisjon –Menighetssøsterhjemmet –Diakonissehuset Lovisenberg –Diakonhjemmet 1890

7 Virksomhetside •Diakonhjemmet sykehus er et diakonalt non - profit sykehus som skal yte førsteklasses helsetjenester til pasienter i et helhetlig perspektiv •Aksjeselskap - heleid av Stiftelsen Diakonhjemmet •Langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF

8 Hva er diakoni? •”Diakonia” betyr ”tjeneste” •Nestekjærlighet ut fra en kristen forståelse •Det dyrebare menneske skapt i Guds bilde •Vektlegger praksis; Handlinger, atferd, ord

9 Kjerneverdier •Respekt - for pasienten som unik og sårbar •Kvalitet –faglig kyndighet, kreativitet, teamarbeid, tverrfaglighet •Tjeneste –service, høflighet, tilgjengelighet og barmhjertighet i møte med pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere •Rettferdighet - riktig og effektiv ressursutnyttelse

10 Samfunnsrolle Diakonhjemmet Sykehus skal som privat sykehus være et likeverdig alternativ innenfor rammen av det offentlige helsevesen, og skal utvikle og tilby helsetjenester preget av verdibevissthet, kvalitet og effektivitet

11 Strategier for fremtiden •Robust Lokalsykehus: aldrende befolkning •Psykiatri/rus – helhetlig og sammenhengende ”Urban samfunnspsykiatrisk modell” •Revmatologi/revmakirurgi •Samhandlingssykehuset: - UK pasienter; somatikk og psykiatri - Spesialisert korttidsenhet - Senter helsetjenester til eldre - Alderspsykiatrien flyttes til Hjemly, Tåsen

12 Sannhetens øyeblikk! •De ansatte som sykehusets ansikt og stemme i møte med pasienter/pårørende •Sykehusets verdier realiseres i det daglige og alminnelige møte mellom ansatt og pasient •Sykehusets verdier for en pasient er stort sett slik de formidles gjennom den ansatte

13

14

15 Den barmhjertige samaritan •Hvem er min neste? •… den som viste barmhjertighet. •Gå bort og gjør likeså! •En stående utfordring!

16 Strategier for fremtiden •Diakonal profil og verdier i praksis •Lokalsykehus med akuttfunksjoner •Regionfunksjoner innen revmatologi, revmakirurgi •Senter Helsetjenester til eldre •Helhetlig psykisk helsevern •Kvalitetssystemer og elektronisk pasientinformasjon •Klinisk forskning spesielt innenfor revmatologi/revmakirurgi, psykiatri, geriatri og kroniske lidelser •Bygningsmasse og pasientlogistikk som sikrer behandlingskvalitet og effektiv ressursutnyttelse •Medarbeiderskap og ledelse


Laste ned ppt "HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google