Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid
Morten Skjørshammer Diakonhjemmet Sykehus

2

3 NÅVÆRENDE TJENESTER Lokalsykehus med akuttfunksjoner innenfor somatikk og psykiatri for bydelene: Frogner, Ullern, Vestre Aker innbyggere Spesialavdeling: Eldre med brudd Regionssykehus: Revmatologi/revmakirurgi Praksisplass for sykepleiere, diakoner og annet helsepersonel Spesialistutdannelse av leger

4 Nøkkel tall Somatikk – 188 senger 10.000 Døgn opphold
Dagbehandling Poliklinikk Radiologiske undersøkelser 1.2 mill Prøver medisinsk biokjemi DRG poeng Psykiatri senger Døgnopphold Poliklinikk voksne Poliklinikk BUP Psykofarmakologiske analyser Forskning: ca. 50 forskningspoeng – nr. 6 i HSØ og nr. 10 landsbasis Studenter; 350 Års budsjett: 1,2 milliarder Ansatte; 1225 hele stillinger

5 Historiske røtter To tusen år gammel tradisjon
Omsorg og behandling av mennesker i nød Slutten av 1800-tallet: Oslo preget av fattigdom nød Ikke offentlige velferdsordninger Opprettelse av: Kirkens bymisjon Menighetssøsterhjemmet Diakonissehuset Lovisenberg Diakonhjemmet 1890

6 Virksomhetside Diakonhjemmet sykehus er et diakonalt non - profit sykehus som skal yte førsteklasses helsetjenester til pasienter i et helhetlig perspektiv Aksjeselskap - heleid av Stiftelsen Diakonhjemmet Langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF

7 Hva er diakoni? ”Diakonia” betyr ”tjeneste”
Nestekjærlighet ut fra en kristen forståelse Det dyrebare menneske skapt i Guds bilde Vektlegger praksis; Handlinger, atferd, ord

8 Kjerneverdier Respekt - for pasienten som unik og sårbar Kvalitet
faglig kyndighet, kreativitet, teamarbeid, tverrfaglighet Tjeneste service, høflighet, tilgjengelighet og barmhjertighet i møte med pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere Rettferdighet - riktig og effektiv ressursutnyttelse

9 Samfunnsrolle Diakonhjemmet Sykehus skal som privat sykehus være et likeverdig alternativ innenfor rammen av det offentlige helsevesen, og skal utvikle og tilby helsetjenester preget av verdibevissthet, kvalitet og effektivitet

10 Strategier for fremtiden
Robust Lokalsykehus: aldrende befolkning Psykiatri/rus – helhetlig og sammenhengende ”Urban samfunnspsykiatrisk modell” Revmatologi/revmakirurgi Samhandlingssykehuset: - UK pasienter; somatikk og psykiatri - Spesialisert korttidsenhet - Senter helsetjenester til eldre - Alderspsykiatrien flyttes til Hjemly, Tåsen

11 Sannhetens øyeblikk! De ansatte som sykehusets ansikt og stemme i møte med pasienter/pårørende Sykehusets verdier realiseres i det daglige og alminnelige møte mellom ansatt og pasient Sykehusets verdier for en pasient er stort sett slik de formidles gjennom den ansatte

12

13

14 Den barmhjertige samaritan
Hvem er min neste? … den som viste barmhjertighet. Gå bort og gjør likeså! En stående utfordring!

15 Strategier for fremtiden
Diakonal profil og verdier i praksis Lokalsykehus med akuttfunksjoner Regionfunksjoner innen revmatologi, revmakirurgi Senter Helsetjenester til eldre Helhetlig psykisk helsevern Kvalitetssystemer og elektronisk pasientinformasjon Klinisk forskning spesielt innenfor revmatologi/revmakirurgi, psykiatri, geriatri og kroniske lidelser Bygningsmasse og pasientlogistikk som sikrer behandlingskvalitet og effektiv ressursutnyttelse Medarbeiderskap og ledelse


Laste ned ppt "HVORFOR ER VI HER? Fortid – Nåtid - Fremtid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google