Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi går trinn for trinn… Nå er det deres tur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi går trinn for trinn… Nå er det deres tur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi går trinn for trinn… Nå er det deres tur

2 Brukermedvirkning Brukermedvirkning i samhandlingsfora, kvalitets-
De 13 prinsipper for medvirkning gjelder generelt Brukermedvirkning i samhandlingsfora, kvalitets- utvalg og behandlingslinjer prioriteres Veileder i brukermedvirkning for prosjekt – og fagrådsledere utarbeides Veileder i brukermedvirkning til HF- administrasjon utarbeides Fortsatt satsning på opplæringsmoduler klinisk forbedrings arbeidsutvalg, behandlingslinjer, mm

3 Pasientsikkerhet og kvalitet
Epikrisetider IP - Individuell plan Samhandling Behandlingslinjer til beste for brukerne Uønskede hendelser Pasientforløp Sykehusinfeksjoner Pasientsikkerhetskampanjen Brukerundersøkelser

4 Tettere samarbeid mellom brukerutvalg på HF- og RHF-nivå
Utpekt medlem fra RHF-brukerutvalget er gjerne kontaktperson for brukerutvalget i utpekt HF og gjør seg kjent med helseforetaket med bestiller- og oppdragsdokument, årlig melding, pasient- og brukerombudenes rapporter m.m. med nøkkeltall på ventetider, fristbrudd, infeksjoner m.m. - har kontakt med HF-brukerutvalgets leder - kan møte i HF-brukerutvalg etter nærmere avtale - skal være kanal for dialog i saker hvor det kan være ulike synspunkt  

5 Brukerutvalget former veien videre…


Laste ned ppt "Vi går trinn for trinn… Nå er det deres tur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google