Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nå er det deres tur Vi går trinn for trinn…. Brukermedvirkning • De 13 prinsipper for medvirkning gjelder generelt • Brukermedvirkning i samhandlingsfora,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nå er det deres tur Vi går trinn for trinn…. Brukermedvirkning • De 13 prinsipper for medvirkning gjelder generelt • Brukermedvirkning i samhandlingsfora,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nå er det deres tur Vi går trinn for trinn…

2 Brukermedvirkning • De 13 prinsipper for medvirkning gjelder generelt • Brukermedvirkning i samhandlingsfora, kvalitets- utvalg og behandlingslinjer prioriteres • Veileder i brukermedvirkning for prosjekt – og fagrådsledere utarbeides • Veileder i brukermedvirkning til HF- administrasjon utarbeides • Fortsatt satsning på opplæringsmoduler •klinisk forbedrings arbeidsutvalg, behandlingslinjer, mm

3 Pasientsikkerhet og kvalitet Epikrisetider IP - Individuell plan Sykehusinfeksjoner Samhandling til beste for brukerne Uønskede hendelser Brukerundersøkelser Pasientsikkerhetskampanjen Pasientforløp Behandlingslinjer

4 Tettere samarbeid mellom brukerutvalg på HF- og RHF-nivå •Utpekt medlem fra RHF-brukerutvalget er gjerne kontaktperson for brukerutvalget i utpekt HF og gjør seg kjent med helseforetaket –med bestiller- og oppdragsdokument, årlig melding, pasient- og brukerombudenes rapporter m.m. –med nøkkeltall på ventetider, fristbrudd, infeksjoner m.m. •- har kontakt med HF-brukerutvalgets leder •- kan møte i HF-brukerutvalg etter nærmere avtale •- skal være kanal for dialog i saker hvor det kan være ulike synspunkt

5 Brukerutvalget former veien videre…


Laste ned ppt "Nå er det deres tur Vi går trinn for trinn…. Brukermedvirkning • De 13 prinsipper for medvirkning gjelder generelt • Brukermedvirkning i samhandlingsfora,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google