Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagsykepleier Birgitte Kolstad Torp Korttidsposten SØF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagsykepleier Birgitte Kolstad Torp Korttidsposten SØF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagsykepleier Birgitte Kolstad Torp Korttidsposten SØF

2 Bakgrunnen  Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006.  Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.  Gode erfaringer i prosjektet ligger til grunn for at Ambulerende team ble innlemmet i driften SØF.

3 Samarbeidet  Det er inngått avtale med Fredrikstad, Sarpsborg, Rakkestad, Hvaler og Halden kommune.  Det er inngått avtale med åpen omsorg i hele Fredrikstad kommune totalt 7 soner. Omfatter totalt ??? brukere.  Avtalen mellom kommune og SØF er forankret på øverste nivå hos begge parter.  Ambulerende team er en sykepleietjeneste, og kommunehelsetjenesten har det medisinskfaglige ansvaret i sykehjem.  Lege tilknyttet i 20% stilling.

4 Målsetning  Bedre samarbeid mellom sykehus-sykehjem og åpen omsorg.  Øke kvalitet for akutt syke sykehjemsbeboere og brukere ved åpen omsorg.  Utvikle systemer for økt samhandling og kompetanseoverføring.  Hindre unødvendige innleggelser I sykehus.

5 Hva gjør ambulerende team?  Sykepleiefaglig rådgivning/veiledning  24 – timers telefon tjeneste:  En kollega de kan diskutere problemstillinger med før evt kontakt med lege.  Utrykkende virksomhet  Sykepleier på vakt fra man – fre, kl 11 – 19.  Praktiske prosedyrer som PVK, CVK, VAP, Peg, kateter, infusjoner og transfusjoner, suprapubis skift.  Sikre sykepleievurderingen.

6 Oppsøkende virksomhet:  Uformelle besøk for å bli kjent.  Går også inn på sengepost SØF. Undervisning:  I væskebehandling og innleggelse av pvk  Prosedyrer som cvk -stell, vap  katetersering  klinisk blikk  medikament regning,  hjerneslag  diabetes.

7 Hvorfor er det best å behandle pasienten i sykehjem og i hjemmet  Pasient i fokus. Hva er best for pasienten?  Unngå forflytning-tøff belastning.  Ambulanse-akuttmottak- korridor.  Større risiko for forvirring og infeksjoner på sykehus.  De som trenger sykehusinnleggelse får selvfølgelig dette som tidligere.

8 Erfaringer fra sykehjem/åpen omsorg:  I hovedsak oppleves samhandlingen svært positiv.  Spennende og utfordrene å gjøre mer.  Fokus på observasjon, behandling kan starte tidligere.  Flott med faglig miljø på sykehjem!  Mindre smitte og forvirring etter innleggelse.  Positivt med mindre bruk av legevaktsleger som ikke kjenner pasientene like godt.  Lettere å beholde og rekruttere sykepleiere.

9 Resultat januar-august SØF- åpen omsorg og sykehjem i Fredrikstad: januar –august 2011 Rådgivning/kontakt pr telefon :  Sykehjem: 36  Åpen omsorg: 25 Melding om innlagte brukere/ pasienter:  Sykehjem: 19  Åpen omsorg: 8 Oppfølging av brukere/ pasienter etter behandling:  Sykehjem: 8  Åpen omsorg: 1

10 Resultat januar-august SØF- åpen omsorg og sykehjem i Fredrikstad januar-august 2011. Utførte sykepleie prosedyrer/ iverksatt behandling:  Sykehjem:36  Åpen omsorg: 8 Undervisning av ambulerende team:  Sykehjem: 16 ganger  Åpen omsorg: 23 ganger

11 Prosjektgrupper: Det er satt opp grupper, på hver åpen omsorg.  Anne fra Holmen og Ida fra Søf,er satt i prosjektgruppe med Åpen omsorg Østsiden og Borge  Therese fra Holmen og Birgitte fra SØF er satt opp i prosjektgruppe med åpen omsorg Kråkerøy og Glemmen.  Det vil holdes møter ca hver 14.dag på de ulike åpen omsorgene, det for bli rasket mulig kjent med hverandre og med kjent i prosjektet.


Laste ned ppt "Fagsykepleier Birgitte Kolstad Torp Korttidsposten SØF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google