Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambulerende team sykehjem/ÅPEN OMSORG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambulerende team sykehjem/ÅPEN OMSORG"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambulerende team sykehjem/ÅPEN OMSORG
Fagsykepleier Birgitte Kolstad Torp Korttidsposten SØF

2 Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema. Gode erfaringer i prosjektet ligger til grunn for at Ambulerende team ble innlemmet i driften SØF. Det ble startet ett samhandlingsprosjekt. Utgangspunktet var samarbeid og kompetanseoverføring mellom lege og spl tjeneste i sykehjem og sykehus. prosjektet ble så godt mottatt av både leger og spl og man ..Man så at det gav positive resultater ut mot kommunene.. Prosjektet ble videreført ut til alle sykehjem i fr.stad kommune totalt 9 sykehjem fra oktober 2007. Av øystein Almås… dette er ett nyttig verktøy for oss spl en metodebok som inneholder kliniske problemstillinger med utgangspunkt i symptomer og ikke diagnoser. Den er også bygd opp på ulike spl tiltak som vi kan gjennomføre før lege blir kontaktet.

3 Samarbeidet Det er inngått avtale med Fredrikstad, Sarpsborg, Rakkestad, Hvaler og Halden kommune. Det er inngått avtale med åpen omsorg i hele Fredrikstad kommune totalt 7 soner. Omfatter totalt ??? brukere. Avtalen mellom kommune og SØF er forankret på øverste nivå hos begge parter. Ambulerende team er en sykepleietjeneste, og kommunehelsetjenesten har det medisinskfaglige ansvaret i sykehjem. Lege tilknyttet i 20% stilling. Vi har nå i 2010 ambulant virksomhet ut mot totalt 20sykehjem fra Fredrikstad, Sarpsborg, Rakkestad og Hvaler kommune. Vi kommer gjerne med råd og veiledning når vi er på sykehjemmene eller via telefonkontakt, men påpeker alltid at kommunen som har det siste ordet om pasienten. Øystein Almås. Lager gode samhandlingsrutiner mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten, dvs han jobber ut mot alle legene i kommunene.. Fra Holvsøy, Fjeldberg og Onsøy.

4 Målsetning Bedre samarbeid mellom sykehus-sykehjem og åpen omsorg.
Øke kvalitet for akutt syke sykehjemsbeboere og brukere ved åpen omsorg. Utvikle systemer for økt samhandling og kompetanseoverføring. Hindre unødvendige innleggelser I sykehus. Viktig å bli kjent med hverandres hverdag og dra nytte av hverandre.. Vi er alle kollegaer, som vil det beste for pasienten. Økt kompetanse for spl ved hjelp av undervisning og praktiske prosedyrer i kommunehelsetjenesten gir igjen økt trygghet for spl. dette vil selvsagt komme pasientene til gode…Pas kan behandles på sykehjemmet. Mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset.

5 Hva gjør ambulerende team?
Sykepleiefaglig rådgivning/veiledning 24 – timers telefon tjeneste: En kollega de kan diskutere problemstillinger med før evt kontakt med lege. Utrykkende virksomhet Sykepleier på vakt fra man – fre, kl 11 – 19. Praktiske prosedyrer som PVK, CVK, VAP, Peg, kateter, infusjoner og transfusjoner, suprapubis skift. Sikre sykepleievurderingen. VI er….. Vi kommer gjerne ut og veileder og gir råd om en pasient, men påpeker alltid at det er spl i kommunen som har det endelige ansvaret..

6 Oppsøkende virksomhet:
Uformelle besøk for å bli kjent. Går også inn på sengepost SØF. Undervisning: I væskebehandling og innleggelse av pvk Prosedyrer som cvk -stell, vap katetersering klinisk blikk medikament regning, hjerneslag diabetes. På sykehjemmene x1-4 per mnd. For å opprettholde den gode kontakten og samarbeidet som vi har fått. Sengepost søf…for å registrere inneliggende sykehjems pasienter og følge de opp under forløpet og ved utskrivning. undervisnig: VISE BROSJYRE Da skal Rebecca si litt om de erfaringene Sarpsborg kommune har gjort seg…..

7 Hvorfor er det best å behandle pasienten i sykehjem og i hjemmet
Pasient i fokus. Hva er best for pasienten? Unngå forflytning-tøff belastning. Ambulanse-akuttmottak- korridor. Større risiko for forvirring og infeksjoner på sykehus. De som trenger sykehusinnleggelse får selvfølgelig dette som tidligere.

8 Erfaringer fra sykehjem/åpen omsorg:
I hovedsak oppleves samhandlingen svært positiv. Spennende og utfordrene å gjøre mer. Fokus på observasjon, behandling kan starte tidligere. Flott med faglig miljø på sykehjem! Mindre smitte og forvirring etter innleggelse. Positivt med mindre bruk av legevaktsleger som ikke kjenner pasientene like godt. Lettere å beholde og rekruttere sykepleiere. Pilotprosjekt mellom søf og Åpen omsorg Holmen… Fra april 2010 til oktober 2011 Gjensidig engasjement…. Og har tro på at dette er Fremtiden…..

9 Resultat januar-august SØF- åpen omsorg og sykehjem i Fredrikstad: januar –august 2011
Rådgivning/kontakt pr telefon : Sykehjem: 36 Åpen omsorg: 25 Melding om innlagte brukere/ pasienter: Sykehjem: 19 Åpen omsorg: 8 Oppfølging av brukere/ pasienter etter behandling: Sykehjem: 8 Åpen omsorg: 1

10 Resultat januar-august SØF- åpen omsorg og sykehjem i Fredrikstad januar-august 2011.
Utførte sykepleie prosedyrer/ iverksatt behandling: Sykehjem:36 Åpen omsorg: 8 Undervisning av ambulerende team: Sykehjem: 16 ganger Åpen omsorg: 23 ganger Ta hensyn til at amb team hadde redusert bemanning fra kun mandag og fredag i somme

11 Prosjektgrupper: Det er satt opp grupper, på hver åpen omsorg.
Anne fra Holmen og Ida fra Søf,er satt i prosjektgruppe med Åpen omsorg Østsiden og Borge Therese fra Holmen og Birgitte fra SØF er satt opp i prosjektgruppe med åpen omsorg Kråkerøy og Glemmen. Det vil holdes møter ca hver 14.dag på de ulike åpen omsorgene, det for bli rasket mulig kjent med hverandre og med kjent i prosjektet.


Laste ned ppt "Ambulerende team sykehjem/ÅPEN OMSORG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google