Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV og flyktningearbeidet ”Nytt oppdrag – nye muligheter!”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV og flyktningearbeidet ”Nytt oppdrag – nye muligheter!”"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV og flyktningearbeidet ”Nytt oppdrag – nye muligheter!”

2 NAV – nytt oppdrag Skapt en ny Arbeids og velferdsetat av det tidligere Aetat og Trygdeetaten (stat) Etablere felles lokale kontorer for Arbeids- og velferdsetaten og kommunene over hele landet innen 2010 (stat og kommune) Sikre at brukerne opplever enhetlig og helhetlig behandling på tvers av gamle lover, kontorskiller og etater. (stat og kommune) Sikre brukerne respekt, trygghet og brukermedvirkning (stat og kommune)

3 NAV – Stortingets forventninger
Flere i arbeid eller aktiv virksomhet Færre skal ha trygd eller stønad som kilde til hovedforsørgelse Mer brukervennlig, samordnet og effektiv velferdsforvaltning En reform som skal sikre alle tilgang til arbeid, og rett ytelse til rett tid.

4 NAV reformen skal hjelpe folk å holde seg i arbeid
Sykmeldte og andre som faller ut av arbeid skal hjelpes med tilrettelegging eller nytt arbeid; redusere sykefraværsperioder. De som trenger hjelp, tiltak eller kvalifisering skal få dette for å få jobb gjennom 2 års Introduksjonsprogram , 2 års Kvalifiseringsprogram, ulike tiltak, behandling, kartlegging, utredning av arbeidsevne, opplæring m.m. Hvem gjelder dette i dagens Norge? Fremmedkulturelle, folk med psykiske problemer, ”utbrente”, folk med slitasjesykdommer, folk som har slitt med rusmisbruk. Alle disse trenger individuelle tiltak og hjelp til å utrede sin situasjon. DETTE ER SOSIALT ARBEIDE OG NOE SOSIALTJENESTEN JOBBER MED , oppfølging, oppfølging, oppfølging Hvorfor skal dere som jobber med flyktninger IKKE delta i dette arbeidet?

5 Blir ”Flyktningearbeidet” borte?
Tett forhold mellom Introduksjonsloven og Lov om sosiale tjenester, ytelser til etablering, supplerende, samme formål, mange felles brukere Hjelpe folk å bli selvhjulpne, integrert, deltakere i samfunnet Dere kan bringe deres metoder og deres kunnskap inn til oss i NA, statlig etat, arbeidslivet, tiltaksapparatet , ikke sitte på utsiden og si at NAV ”skjønner ikke dette” Flyktningene får mulighet til å delta i det helt ordinære apparatet, uten spesialbehandling, oppdragelse i norsk samfunnsliv, rettigheter, det ”normale” med deres hjelp!


Laste ned ppt "NAV og flyktningearbeidet ”Nytt oppdrag – nye muligheter!”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google