Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV og flyktningearbeidet ”Nytt oppdrag – nye muligheter!”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV og flyktningearbeidet ”Nytt oppdrag – nye muligheter!”"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV og flyktningearbeidet ”Nytt oppdrag – nye muligheter!”

2 NAV, 14.07.2014Side 2 NAV – nytt oppdrag  Skapt en ny Arbeids og velferdsetat av det tidligere Aetat og Trygdeetaten (stat)  Etablere felles lokale kontorer for Arbeids- og velferdsetaten og kommunene over hele landet innen 2010 (stat og kommune)  Sikre at brukerne opplever enhetlig og helhetlig behandling på tvers av gamle lover, kontorskiller og etater. (stat og kommune)  Sikre brukerne respekt, trygghet og brukermedvirkning (stat og kommune)

3 NAV, 14.07.2014Side 3 NAV – Stortingets forventninger  Flere i arbeid eller aktiv virksomhet  Færre skal ha trygd eller stønad som kilde til hovedforsørgelse  Mer brukervennlig, samordnet og effektiv velferdsforvaltning  En reform som skal sikre alle tilgang til arbeid,  og rett ytelse til rett tid.

4 NAV, 14.07.2014Side 4 NAV reformen skal hjelpe folk å holde seg i arbeid  Sykmeldte og andre som faller ut av arbeid skal hjelpes med tilrettelegging eller nytt arbeid; redusere sykefraværsperioder.  De som trenger hjelp, tiltak eller kvalifisering skal få dette for å få jobb gjennom 2 års Introduksjonsprogram, 2 års Kvalifiseringsprogram, ulike tiltak, behandling, kartlegging, utredning av arbeidsevne, opplæring m.m.  Hvem gjelder dette i dagens Norge?  Fremmedkulturelle, folk med psykiske problemer, ”utbrente”, folk med slitasjesykdommer, folk som har slitt med rusmisbruk.  Alle disse trenger individuelle tiltak og hjelp til å utrede sin situasjon.  DETTE ER SOSIALT ARBEIDE OG NOE SOSIALTJENESTEN JOBBER MED, oppfølging, oppfølging, oppfølging  Hvorfor skal dere som jobber med flyktninger IKKE delta i dette arbeidet?

5 NAV, 14.07.2014Side 5 Blir ”Flyktningearbeidet” borte?  Tett forhold mellom Introduksjonsloven og Lov om sosiale tjenester, ytelser til etablering, supplerende, samme formål, mange felles brukere  Hjelpe folk å bli selvhjulpne, integrert, deltakere i samfunnet  Dere kan bringe deres metoder og deres kunnskap inn til oss i NA, statlig etat, arbeidslivet, tiltaksapparatet, ikke sitte på utsiden og si at NAV ”skjønner ikke dette”  Flyktningene får mulighet til å delta i det helt ordinære apparatet, uten spesialbehandling, oppdragelse i norsk samfunnsliv, rettigheter, det ”normale” med deres hjelp!


Laste ned ppt "NAV og flyktningearbeidet ”Nytt oppdrag – nye muligheter!”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google