Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnerskapet i NAV-kontorene, analyse av erfaringer og forutsetninger for videre- utvikling, basert på forskning fra NAV- evalueringen Jacob Aars, Uni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnerskapet i NAV-kontorene, analyse av erfaringer og forutsetninger for videre- utvikling, basert på forskning fra NAV- evalueringen Jacob Aars, Uni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnerskapet i NAV-kontorene, analyse av erfaringer og forutsetninger for videre- utvikling, basert på forskning fra NAV- evalueringen Jacob Aars, Uni Rokkansenteret

2 Opplegget  Partnerskapet i reformen  Erfaringer  Statlig vs. kommunalt perspektiv  Veien videre

3 NAV-reformen – primært en forvaltningsreform  Tro på organisasjon som virkemiddel  Endret formell struktur  endret atferd  Målene for reformen ble forsøkt nådd gjennom organisatoriske virkemidler

4 Reformens mål 1. Flere i arbeid og aktivitet – færre på stønad og sosialhjelp 2. En brukerrettet velferdsforvaltning 3. En effektiv velferdsforvaltning

5 Brukervennlig?

6 Evig eies?

7 Bærende reformidé: Integrert forvaltning  Det offentlige ett ansikt ut mot brukerne  Én dør  Sektorisering definert som problem  Organisatoriske siloer  One-stop shops  Sømløst tjenestetilbud  Wicked issues  Generalistkompetanse  Partnerskap

8 Partnerskap som forvaltningsmodell  Formålsorientert  Formalisert  Varig  Integrasjon, men autonome parter  Forhandlingsbasert  Frivillig  Jevnbyrdig

9 Partnerskapet i praksis  Hvor gjennomtenkt?  Partnerskapsbegrepet lansert i siste fase av reformutviklingen  Viktig for reformens legitimitet  Salgsargument overfor kommunene  To eiere – to styringslinjer  Ulike styringstradisjoner  stiavhengighet  Høy grad av kompleksitet  Ulike nivåer  Ulike sektorer  Forskjellige styringsprinsipper skal forenes  Sektor vs. territorium  Parallellstyring vs. samstyring  Hvor jevnbyrdig?  Hvor frivillig?

10 Statens perspektiv  Partnerskapsbegrepet lite fremtredende i statlige styringsdokumenter  Problematisk at 1/3 av partnerskapet ikke kan underlegges statlige styringsmål  For stor variasjon  Oppgaveportefølje  Ønske om større standardisering  Statlig ansatte opplever at de ikke har tilgang til informasjon fra kommunale behandlingssystemer  Sterkere faglig styring av de statlige tjenestene  Ønske om mer enhetlig ledelse  Ikke alle brukere har sammensatte behov

11 Hvor aktive er kommunene som eiere?

12 Kommunens innflytelse over det lokale NAV- kontoret

13 Forholdet til staten

14 Oppsummert om erfaringer  Relativt stor grad av tilfredshet med partnerskapet – tross alt  Lokal tilpasningsevne fremheves som en styrke  Økende gjensidig tillit  For liten forutsigbarhet  Integrasjon har vært vanskelig  Generalistmodell, re-spesialisering og ny-spesialisering  Ikke-frivillig partnerskap  Ikke jevnbyrdighet  Økende standardisering  Ansvarsuklarhet  For stor passivitet fra politisk ledelse i kommunene?  Skapte partnerskapsbegrepet urealistiske forventninger?

15 Veien videre  Separasjon, skilsmisse?  Splittelse i statlig og kommunal del  Statliggjøring av sosialtjenesten  Større kontorer?  Sammenslåing  Bredere lokalsamfunnsintegrasjon vs. tettere integrasjon mellom de to partnerne  Voksende gjensidig tillit  Partnerskapsmøter forsterker dialogen  Betydningen av andre reformer  Samhandlingsreformen  Strukturreformen


Laste ned ppt "Partnerskapet i NAV-kontorene, analyse av erfaringer og forutsetninger for videre- utvikling, basert på forskning fra NAV- evalueringen Jacob Aars, Uni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google