Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan samhandlingsreformen gi bedre diabetesomsorg?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan samhandlingsreformen gi bedre diabetesomsorg?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan samhandlingsreformen gi bedre diabetesomsorg?

2 Målsettingen med reformen Redusere sykelighet og øke egenmestring i befolkningen gjennom mer proaktivt og forebyggende arbeid Gjøre helsetjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne Dempe veksten i forbruk av sykehustjenester ved at en større del av tjenestene blir levert fra kommunene –Forutsetter kostnadseffektivitet –Forutsetter at brukerne får like gode eller bedre tjenester 2sentralstyret, juni 2010

3 Målene skal nås gjennom Styrking av kommunehelsetjenesten Økt satsing på folkehelsearbeid Etablering av lokalmedisinske sentra Utvikling av lokalsykehusenes rolle i spesialisthelsetjenesten Prinsippet om at alle kommuner har ansvar for de samme tjenestene ligger fast 3sentralstyret, juni 2010

4

5 Type 1-diabetes For og mot behandling i lokalmedisinske sentra? Vi holder på spesialisthelsetjeneste sentralstyret, juni 2010 5

6 Diabetesomsorgen i Norge Sentrale og perifere aktører? sentralstyret, juni 2010 6

7 Diabetesteam – sentral i samhandlingen Diabetes- team i H- foretak Regionalt diabetes- team Kommunalt helseteam Kommunehelse- tjeneste Fastleger ForebyggingBehandling Kompetanse- bygging Henvisning Frivillige organisasjoner

8 Diabetesomsorg Å leve med type 1-diabetes støttes av spesialisthelsetjenesten, inklusive deres Lærings- og mestrings-sentre Å leve med type 2-diabetes støttes i hovedsak av primærhelsetjenesten – og det bygges lærings- og mestrings-sentre lokalt Primærforebygging av diabetes er folkehelsearbeid, og ivaretas av kommunen, antakelig knyttet til kommunehelsetjenesten på en eller annen måte 8

9 Diabetesforbundet Skal påvirke lovtekster og nasjonale planer Skal bidra i diskusjoner om organisering av kommunehelsetjenesten Skal bidra i diabetesomsorgen både lokalt og nasjonalt –Opplæring av pasienter og pårørende –Opplæring av helsepersonell …og mange prosjekter er i gang allerede i kommunene! 9

10 10


Laste ned ppt "Hvordan kan samhandlingsreformen gi bedre diabetesomsorg?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google