Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Grünerløkka. Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Strategisk plan: › Personalpolitikk med vekt på like muligheter for alle › Kompetente.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Grünerløkka. Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Strategisk plan: › Personalpolitikk med vekt på like muligheter for alle › Kompetente."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Grünerløkka

2 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Strategisk plan: › Personalpolitikk med vekt på like muligheter for alle › Kompetente og engasjerte medarbeidere som sikrer tilpassede tilbud i dialog med brukerne og innbyggerne › Vi ønsker å fremstå som inkluderende, forutsigbare, tydelige og redelige

3 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Ulike løsninger er veien til helhet og likeverd

4 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Vi er en flerkulturell bydel der mangfold gir muligheter og utvikling  Beboere og brukere skal kjenne seg igjen i miljøet og på tjenestestedet  Vi utøver tjernester som behandler alle likeverdig  Vi praktiserer ikke-diskriminerende holdninger overfor brukere og medarbeidere  Vi har ledere sikrer ansatte og brukere like muligheter

5 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Alle vet hva som forventes: › Ingen utsettes for trakassering › Alle har rett til å bli sett, hørt og inkludert › Vi behandler hverandre og brukere med respekt › Alle gis samme mulighet til utvikling › Slik kommer det til uttrykk hos oss…..

6 Oslo kommune Bydel Grünerløkka › Føringer/arbeidsgiverpolitikk › UKUL › Likestillingsrepresentanter › Lokale ”Trekanter” › Ansvarsplassering › Rapportering

7 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Underutvalg av, medbestemmelsesutvalget (MBU)  Forankret i Oslo kommunes og bydelens overordende planer og strategier  Koordinere bydelens likestillingsarbeid og kompetanseutvikling  Arbeide aktivt for et nært samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner  Fungere som inspirator, pådriver, motivator, igangsetter og rådgiver for tjenesteapparatet  Spre informasjon til tjeneseteapparatet

8 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektør Toppleders team: Personalsjef Avdelingssjefer Tjenesteledere (Likestillingsrepresentanter) Personalnettverket MBU UKUL

9 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  En spesiell pådriverrolle til arbeidet med likeverdighet på tjenestestedet  Er tjenesteleders samarbeidspartner når det gjelder arbeid med likestilling og likeverd.  Som kontaktperson: › Videreformidler problemstillinger til tjenesteledere og UKUL › Kontakt med fagforeninger og verneombud › Delta på samlinger for likestillingsrepresentanter › Pådriver i forhold til kurs og opplæring

10 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Pådriverrolle › Tilpasning av det fysiske miljøet slik at det synliggjør mangfold. Oppmerksomhet på hvordan tjenestestedet er innrettet. › Praktisering av Oslo kommunes ansettelsespolicy. Være aktiv og stille spørsmål i forhold til hvem som innkalles til intervju og eventuelt ansettes. › ”Overvåke” arbeidsklimaet på tjenestestedet.

11 Oslo kommune Bydel Grünerløkka tjenesteleder verneombud tillitsvalgt likestillingsrepresentant

12 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Den enkelte tjenesteleder har ansvar for arbeid knyttet til likestilling, mangfold og kompetanseutvikling i samarbeid med tillitsvalgte, likestillingsrepresentant og verneombud.  Avdelingssjef har et samordnende ansvar for likestilling, mangfold og kompetanseutvikling innen sine områder og følge opp arbeidet gjennom årlige utviklingsplaner.  Bydelsdirektøren har det samordnende ansvar for bydelen

13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Rapportering › Elektronisk  Er det utarbeidet mål og aktivitetsplaner knyttet til de aktuelle lovene? (Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  Har tjenestestedet utarbeidet indikatorer for likestillingsarbeidet?  Er tiltakene i HPL for rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn i OK fulgt ved ansettelser?  Har tjenestestedet laget rutiner for deltagelse av Likestillingsrepresentanten i ansettelsesprosessen?  Har likestillingsrepresentanten vært delaktig i ansettelsesprosessen?  Deltar Likestillingsrepresentanten i Trekantmøtene?

14 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Aktiv rekruttering av ansatte med ulik bakgrunn.  Opplæring og kompetanseutvikling – hva gjelder både faglig- og personlig utvikling  Holdningsskapende arbeid  God dialog- og tett samarbeid med de ansattes organisasjoner  Aktive- og engasjerte likestillingsrepresentanter  Informasjon og erfaringsdeling

15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Fokus i alt vi gjør  Om igjen og om igjen  Si i fra – alles ansvar  En evig vei fra ord til spor ”Dersom våre verdier bodde mer i våre hjerter enn på våre lepper ville vi kunne realisere toleranse”

16  Opplæring likestillngsrepresentanter  Spørsmål i medarbeiderkartegging  Fokus i leder- og medarbeidersamtaler  Månedens tjenestested  Kulturkvelder  Prosjekter  Trekantmøter  Rapportering

17 Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Bevisst- og våkent lederskap  Hvor er vi og hvor går vi? › Kartlegging, helhetlig planlegging, målrettede tiltak  Kontinuerlig fokus på holdning og forventning

18 Mangfold Blomstring Sikring Det umulige ”En mangfoldig bydel i endring”


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Grünerløkka. Oslo kommune Bydel Grünerløkka  Strategisk plan: › Personalpolitikk med vekt på like muligheter for alle › Kompetente."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google