Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestilling som strategi ”en mangfoldig bydel i endring”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestilling som strategi ”en mangfoldig bydel i endring”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Likestilling som strategi ”en mangfoldig bydel i endring”
Strategisk plan: Personalpolitikk med vekt på like muligheter for alle Kompetente og engasjerte medarbeidere som sikrer tilpassede tilbud i dialog med brukerne og innbyggerne Vi ønsker å fremstå som inkluderende, forutsigbare, tydelige og redelige

3 Ulike løsninger er veien til
helhet og likeverd

4 Vi er en flerkulturell bydel der mangfold gir muligheter og utvikling
Beboere og brukere skal kjenne seg igjen i miljøet og på tjenestestedet Vi utøver tjernester som behandler alle likeverdig Vi praktiserer ikke-diskriminerende holdninger overfor brukere og medarbeidere Vi har ledere sikrer ansatte og brukere like muligheter

5 Alle vet hva som forventes:
Ingen utsettes for trakassering Alle har rett til å bli sett, hørt og inkludert Vi behandler hverandre og brukere med respekt Alle gis samme mulighet til utvikling Slik kommer det til uttrykk hos oss…..

6 Føringer/arbeidsgiverpolitikk
UKUL Likestillingsrepresentanter Lokale ”Trekanter” Ansvarsplassering Rapportering

7 Underutvalg av, medbestemmelsesutvalget (MBU)
Forankret i Oslo kommunes og bydelens overordende planer og strategier Koordinere bydelens likestillingsarbeid og kompetanseutvikling Arbeide aktivt for et nært samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner Fungere som inspirator, pådriver, motivator, igangsetter og rådgiver for tjenesteapparatet Spre informasjon til tjeneseteapparatet

8 (Likestillingsrepresentanter)
Bydelsdirektør Toppleders team: Personalsjef Avdelingssjefer Tjenesteledere (Likestillingsrepresentanter) Personalnettverket MBU UKUL

9 Likestillingsrepresentanten :
En spesiell pådriverrolle til arbeidet med likeverdighet på tjenestestedet Er tjenesteleders samarbeidspartner når det gjelder arbeid med likestilling og likeverd. Som kontaktperson: Videreformidler problemstillinger til tjenesteledere og UKUL Kontakt med fagforeninger og verneombud Delta på samlinger for likestillingsrepresentanter Pådriver i forhold til kurs og opplæring

10 Likestillingsrepresentanten :
Pådriverrolle Tilpasning av det fysiske miljøet slik at det synliggjør mangfold. Oppmerksomhet på hvordan tjenestestedet er innrettet. Praktisering av Oslo kommunes ansettelsespolicy. Være aktiv og stille spørsmål i forhold til hvem som innkalles til intervju og eventuelt ansettes. ”Overvåke” arbeidsklimaet på tjenestestedet.

11 likestillingsrepresentant
tjenesteleder tillitsvalgt verneombud

12 Den enkelte tjenesteleder har ansvar for arbeid knyttet til likestilling, mangfold og kompetanseutvikling i samarbeid med tillitsvalgte, likestillingsrepresentant og verneombud. Avdelingssjef har et samordnende ansvar for likestilling, mangfold og kompetanseutvikling innen sine områder og følge opp arbeidet gjennom årlige utviklingsplaner. Bydelsdirektøren har det samordnende ansvar for bydelen

13 Likestilling som system
Rapportering Elektronisk Er det utarbeidet mål og aktivitetsplaner knyttet til de aktuelle lovene? (Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Har tjenestestedet utarbeidet indikatorer for likestillingsarbeidet? Er tiltakene i HPL for rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn i OK fulgt ved ansettelser? Har tjenestestedet laget rutiner for deltagelse av Likestillingsrepresentanten i ansettelsesprosessen? Har likestillingsrepresentanten vært delaktig i ansettelsesprosessen? Deltar Likestillingsrepresentanten i Trekantmøtene?

14 Aktiv rekruttering av ansatte med ulik bakgrunn.
Opplæring og kompetanseutvikling – hva gjelder både faglig- og personlig utvikling Holdningsskapende arbeid God dialog- og tett samarbeid med de ansattes organisasjoner Aktive- og engasjerte likestillingsrepresentanter Informasjon og erfaringsdeling

15 Fokus i alt vi gjør Om igjen og om igjen Si i fra – alles ansvar En evig vei fra ord til spor ”Dersom våre verdier bodde mer i våre hjerter enn på våre lepper ville vi kunne realisere toleranse”

16 Opplæring likestillngsrepresentanter
Spørsmål i medarbeiderkartegging Fokus i leder- og medarbeidersamtaler Månedens tjenestested Kulturkvelder Prosjekter Trekantmøter Rapportering

17 Bevisst- og våkent lederskap Hvor er vi og hvor går vi?
Kartlegging, helhetlig planlegging, målrettede tiltak Kontinuerlig fokus på holdning og forventning

18 ”En mangfoldig bydel i endring”
Blomstring Det umulige Sikring ”En mangfoldig bydel i endring”


Laste ned ppt "Likestilling som strategi ”en mangfoldig bydel i endring”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google