Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSGIVERPOLITIKK PSU, arbeidsmiljøutvalget (AMU), arbeidstakerorganisasjonene og lederteam i konsernet har alle vært involvert i evalueringen av de.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSGIVERPOLITIKK PSU, arbeidsmiljøutvalget (AMU), arbeidstakerorganisasjonene og lederteam i konsernet har alle vært involvert i evalueringen av de."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSGIVERPOLITIKK PSU, arbeidsmiljøutvalget (AMU), arbeidstakerorganisasjonene og lederteam i konsernet har alle vært involvert i evalueringen av de virkemidler og tiltak som ble vedtatt i 2007. Denne evalueringen har foregått høsten 2012.

2 Dette har vi lykkes best med Sikre én konsernstrategi Sikre en bred forståelse for at kommunen er én arbeidsgiver Helhetlig og strategisk plan for ledelse og ledelsesutvikling

3 Sikre en konsernstrategi i Drammen kommune Har lykkes. Har tydeliggjort forventninger til det å være leder/ansatt i *konsernet. Har fått en felles plattform. Virksomhetsledere og daglig ledere formidler at konsernstrategien får betydning for dem i hverdagen *Kommunale foretak (KF), §27-samarbeid og virksomheter.

4 Sikre en bred forståelse for at kommunen er én arbeidsgiver Har lykkes Overordnet arbeidsgiverpolitisk plattform har gitt bedre samhandling i hele konsernet Har en synlig rådmann

5 Helhetlig og strategisk plan for ledelse og ledelsesutvikling Har lykkes Lederskolen har tilført kontinuitet i lederutviklingen Mobilitet mellom ulike lederstillinger Alternative karriereveier Nytenkende Alle ledere opplever at de er en del av lederskapet

6 Rekruttering Har lykkes delvis Utføres av mange, krever tid og kunnskap Eksempler har avdekket at vi ikke har god nok kvalitet i alle rekrutteringsprosesser Rutinebeskrivelser og verktøy er på plass. Uønsket deltid: på god vei! Rekrutteringsplaner på plass

7 Styrket kvalitet på Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) Har lykkes Høy medarbeidertilfredshet Alle virksomheter skal nå synliggjøre hvilke utfordringer de har og hvilke tiltak de vil iverksette i årlig HR- plan Tydelig- og tilgjengelig samarbeid med BHT (bedriftshelsetjenesten)

8 Mangfold og inkludering Har lykkes delvis Antall ansatte med innvandrer bakgrunn har økt betydelig siden 2007. Virksomhetene har utarbeidet handlingsplaner for mangfold og inkluderingsarbeidet. For få ledere med innvandrerbakgrunn Noen virksomheter melder om utfordringer mht norskkunnskaper.

9 Inkluderende arbeidsliv Har lykkes Enighet og tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene (HTV). Tydelig konserngrep som har ført til at vi er på god vei 1.Sykefravær har gått ned 2.a)I 2012 lykkes vi med å finne annet passende arbeidet til 16 medarbeidere som ikke kunne stå i sitt ordinære arbeide pga sine helseplager b) rekruttere inn flere medarbeidere med annen etnisk bakgrunn (2.tertial 2012 15,7%) 3.Gjennomsnittlig avgangsalder for de som går av med AFP og alderspensjon har økt de siste to årene

10 En lærende organisasjon / kompetanseheving Har lykkes delvis Har lykkes ved at vi har satset på de store områdene. Etablering av basene. Norges Beste skole er et stort løft for både lederne og alle ansatte i skole. Erfaringene fra arbeidet her vil bli videreført i Norges Beste Barnehage og Skap gode dager

11 Trainee-ordning Lykkes Deltar i «Trainee Drammen» i regi av BI/Drammen Næringslivsforening. http://www.traineedrammen.no/

12 Utvidede åpningstider Lykkes Drammen kommune er i dag en mer åpen og tilgjengelig kommune overfor innbyggerne. Det er lettere å komme i kontakt med de brukerrettede tjenestene, det er utvidede åpningstider på Servicetorget og det er lagt til rette for døgnåpne tjenester via vårt Internett www.drammen.kommun.nowww.drammen.kommun.no

13 Veien videre Velge et tydelig fokus = arbeidskultur Involvere hele organisasjonen Sette SMARTE mål

14 Fremdrift Notat (feb) Skissere videre prosess (mar) Involvere og forankre Sak 1 (apr) Evaluering av de virkemidler og tiltak som er gjennomført med utgangspunkt i strategisk arbeidsgiverpolitikk vedtatt i 2007. Hvilke resultater er oppnådd? Strategiske utfordringene innenfor kompetanse, Ledelse og Rekruttering belyses. Sak 2 (nov) Revidert arbeidsgiverpolitikk med hovedfokus på Arbeidskultur Arbeidskultur foreslås som overbygging til arbeidsgiverpolitikken og som det området som skal være tema i hele organisasjonen. Analyser og kreative prosesser - mål om at alle skal dra i samme retning. Faste drøftingsmøter med de hovedtillitsvalgte Møter i Arbeidsmiljøutvalget


Laste ned ppt "ARBEIDSGIVERPOLITIKK PSU, arbeidsmiljøutvalget (AMU), arbeidstakerorganisasjonene og lederteam i konsernet har alle vært involvert i evalueringen av de."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google