Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ERFARINGER FRA HAMAR Å kunne – ville – tørre!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ERFARINGER FRA HAMAR Å kunne – ville – tørre!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ERFARINGER FRA HAMAR Å kunne – ville – tørre!
Vigdis Galaaen Pleie og omsorgssjef

2 Arbeidslag med høy kompetanse……nøkkelen til kvalitet og nærvær?
Er det så enkelt? Og hva er i så fall kompetanse….

3 En tilretteleggende ledelse – for utvikling av myndiggjorte medarbeidere og arbeidsglede!

4 Hva er ledelse? Ledelse er å avklare, tydeliggjøre og holde fram virksomhetens mål. Det er å motivere og inspirere medarbeidere til å ivareta disse målene Det er å samordne enkeltpersoner, grupper og avdelinger på en slik måte at de ikke motarbeider hverandre

5 Ledelse i dag…. Å skape entusiasme ----og tilslutning til mål
Dagens medarbeidere er godt utdannede, selvstendige, utviklingsorienterte Det gir nye utfordringer for lederne: gi handlingsrom, tillit, deltakelse og vekst Medarbeiderne skaper og bestemmer kvaliteten Tjenestene produseres og forbrukes samtidig

6 Forutsetninger for faktisk myndiggjøring
Arbeidsmiljøet:Trygghet – trivsel – tillit (humør) Kommunikasjon: åpenhet-respekt-forutsigbarhet En tydelig og synlig ledelse: en nær faglig leder og ha evne til å ”sette ned foten” Føle seg sett –hørt -respektert

7 Arbeidslagsmodellen:
Forutsetter medarbeidere som tar ansvar og er interesserte og aktive i utformingen og organiseringen av arbeidet Involvering og tydelig ansvarsfordeling Kompetanseutvikling Tydelig kommunisering og praktisering av verdigrunnlag, etikk og kjøreregler

8 Definisjon på myndiggjøring
Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige medarbeidere som har fått og grepet retten til å beslutte på områder der de er kompetente. Det dreier seg om innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon

9 En vellykket myndiggjøring…..
Medarbeiderne tar mer ansvar Bedre ressursutnyttelse Lavere sykefravær Attraktive arbeidsplasser Bedre tjenester Sikrer nødvendig kompetanseoppbygging Krever en relasjonsorientert ledelse

10 Den myndiggjorte…….. Får nok informasjon til å gjøre en god jobb
Opplever kommunikasjonen mellom nærmeste leder og ansatte som god Vet hvilke krav som stilles til arbeidstakerne Opplever at brukernes ønsker blir kommunisert og gjort noe med Har klar formening om hva en ”god nok” tjeneste er

11 Kompetanse….å kunne noe som kan brukes til noe…
Faglig kompetanse Samhandlingskompetanse Relasjonskompetanse Sosial kompetanse …….ulike personlige egenskaper Handlingskompetanse

12 Hva er det største hinderet for delegering og myndiggjorte medarbeidere?
Usikre ledere eller ansatte som ikke tar ansvar? Hva koster det å stå i mål for andres valg?

13 Lederrollen ved arbeidslag:
Fra: detaljstyrer til: grensevokter kontrollør motivator faglig ekspert leder, tilrettelegger EASY COME EASY GO

14 Mor Theresa: Do you know your people? Do you love them?
PÅVIRKNING SKJER GJENNOM RELASJONER

15 Å GJØRE ANDRE GOD: = Enhver personlig relasjonell påvirkning som får et annet menneske til å kjenne seg Psykisk sterkere Mer kompetent Og i stand til å ta i bruk det beste i seg selv

16 ” Du kan ikke være et godt egg hele livet.
Enten så klekkes du eller så råtner du” Donald Duck Holdninger viser seg i samhandling. Tilbakemeldinger er viktige som grunnlag for vekst Samhandling er en høyere form for samarbeid hvor deltakerne går fra å måtte til å ville. Samhandling om kunnskaper og ferdigheter.

17 For å klekkes…. Utfordres…………trygghet
For å skape trygghet: bruk tilbakemelding aktivt, vær tydelig på forventninger Omsorg…….det må være lov å gjøre feil, men ikke den samme feilen mange ganger. Samhandling om kunnskaper og ferdigheter Metode: veiledning….coaching

18 Carl Rogers: Innflytelsen blir større når makten deles med andre
Ledelse er å skape et klima av reell personlig frihet og kommunikasjon. Det forutsetter tydelige krav og mål Hans forskning viser at høyprestasjons-ledere var menneskeorienterte og lavtpresterende var produksjonsorienterte

19 Ledelse – en kritisk faktor i endringsarbeid
Gode ledere SER de ansatte Gode ledere er løsningsorienterte, ser behovet for endring og blir endringsagenter. Dette gjelder både administrative ledere og tillitsvalgte. Gode ledere er trygge, som tør å by på seg selv og har en ring av åpenhet.

20 Jakten på den gode lederen…
Let etter de gode relasjonene som denne lederen befinner seg i sentrum av: TILLIT: støtte og ønske hverandre vel TRYGGHET: gi ærlige tilbakemeldinger TRIVSEL: like å jobbe sammen. Humor og evne til gjensidig motivasjon er viktig

21 Nødvendig relasjonskompetanse
Synlig ledelse Gi tilbakemelding Fokus på utvikling og motivasjon Humor Konflikthåndtering Evne til dialog Skape tillit Følelsesmessig modenhet Evne til kreativitet Personlig trygghet Prestasjonshjelp (evne til å gjøre andre gode)

22 Takk for meg – lykke til videre alle sammen


Laste ned ppt "ERFARINGER FRA HAMAR Å kunne – ville – tørre!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google