Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten ’Skolens navn’ ’Tittel på samlingen’

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten ’Skolens navn’ ’Tittel på samlingen’"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten ’Skolens navn’ ’Tittel på samlingen’

2 Oslo kommune Utdanningsetaten 7/13/2014 Dokumentnavn 2

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 7/13/2014 Dokumentnavn 3 Læringsmiljø - Trygg Osloskole Ressurspermen Trygg Osloskole – godt læringsmiljø er utarbeidet som et hjelpemiddel og et verktøy for alle som jobber i skolen med å oppfylle Opplæringsloven § 9a og Læringsplakaten for et trygt og godt læringsmiljø. Ressurspermen er en veileder og en ressursbank for skoler som allerede har implementert ett av programmene som presenteres her, og for andre skoler som ikke jobber etter et bestemt program, men som likevel ønsker å bruke permen som en idebank i arbeidet for et godt læringsmiljø.

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 7/13/2014 Dokumentnavn 4 Hva inneholder ressurspermen? Første del av ressurspermen omhandler bakgrunnen og målene for arbeidet med et godt læringsmiljø Videre skisseres noen sentrale faktorer for å kunne lykkes i dette arbeidet Fagartikler: Gaute Bjørnsens artikkel: Som tenkt - så gjort. Godt læringsmiljø gjennom tydelig tenkning og praksis Artikkelen går nærmere innpå fire konkrete og praktisk rettede tiltak som uavhengig av programtilhørighet på den enkelte skole innebærer elementer i en basiskompetanse for et godt læringsmiljø

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 7/13/2014 Dokumentnavn 5 Fire tiltak for et godt læringsmiljø 1.Skoleledelse og faglig bevissthet: Utvikling av felles praksis 2.Lærerrollen og elevsyn: Endring i elevatferd gjennom endring i de voksnes atferd 3.Klasseledelse: Hva er god klasseledelse? 4.Arbeidet mot mobbing, ekskludering og negativ gruppeatferd: en modell for analyse og problemløsning

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 7/13/2014 Dokumentnavn 6 Forebyggende innsatser I den andre delen presenteres programmene som Utdanningsetaten tilbyr skolene deltakelse i (her ser dere også tittel på artikler) ConnectOSLO: God start – Klasseledelse - Skole/hjem samarbeid Olweus programmet : Mobbing i skolen – Mobberingen – Mobbing blant barn og unge: informasjon og veiledning til foreldre PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen): Å fremme respekt, ansvar, omsorg og trygghet i skolen – Skoleomfattende kartlegging av elevatferd SkolemeglingOSLO: Skolemegling; hvem eier konfliktene i skolen? – Konfliktnedtrappende kommunikasjon Unge & Rus: Strategi og metoder i arbeidet – Foreldresamarbeid og rusforebygging – Ungdom og rusmidler i Oslo

7 Oslo kommune Utdanningsetaten For hvert program Kommer det en introduksjon om programmets omfang, implementering og ressursbruk Fulgt av en artikkelsamling over tema som berøres i programmet Så en eksempelsamling fra skoler som bruker programmet godt Til slutt ressurser til praktisk bruk i egen skolehverdag: sjekkliste, faktaark, veiledning for foreldremøter, DVDer m.m. De neste sidene viser et eksempel på en ressurs fra permen til programmet Unge & Rus på 8.trinn

8 Oslo kommune Utdanningsetaten

9 Oslo kommune Utdanningsetaten

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Mangfold i skolen Informasjon og tips om hvordan skolen kan arbeide i forhold til likeverd og inkludering OXLO (Oslo Extra Large) er Oslo kommunes innsats mot rasisme, fordommer og diskriminering

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Utadrettet tjeneste Dette er en tjeneste som gir ulike tilbud til enkeltskoler etter behov, for eksempel kan det dreie seg om veiledning, kurs, opplæring og eksterne utredninger. Brusetkollen skole og ressurssenter Lønnebakken skole og spesialpedagogisk ressurssenter Majorstuteamet Vestre Aker skole Her finner man kontaktpersoner og telefonnummer m.m.

12 Oslo kommune Utdanningsetaten ‘Skolens egne planer og tiltak’ ‘Forslag på temaer til diskusjon og oppfølging: Hva sier elev- og andre brukerundersøkelsene om vår skole: trivsel, mobbing, vold, uro,skole/hjem samarbeid, resultater? Hva må vår skole arbeide mer målrettet med? Fungerere det vi gjør? Har vi gode rutiner? ‘


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten ’Skolens navn’ ’Tittel på samlingen’"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google