Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturendringer i medisinsk avdeling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturendringer i medisinsk avdeling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturendringer i medisinsk avdeling
Geir Tollåli Avd. overlege Medisinsk avdeling NLSH

2

3

4

5

6

7

8

9 Prioritering i praksis

10 Demografisk utvikling

11

12 Aktivitetstall medisinsk avdeling

13

14 Aktivitetstall medisinsk avdeling

15 Nyreerstattende behandling i Nordland

16 Hva betyr dette i Nordland?

17 Hjemmerespirator Kronisk muskelsvinn ALS MS Skader Svært kostbart
Ca 3 mill NOK/år

18 Styrende prinsipp Laveste Effektive Omsorgs Nivå

19 Grunnleggende ideologi

20 Halvannenlinjetjeneste
Steigenprosjektet Sykestueplass 75% av pasientene returnerer til hjemmet Aktiv diskusjon med andre kommuner Etablering av akuttplass i sykehjem

21 Observasjonsenhet I dag 4 senger i akuttmottak
75% av pasientene utskrives herfra Kortpost i medisinsk avdeling Inntil 48 timer behandling og observasjon Planlagt 11 senger Effektivisere pasientforløp

22 Poliklinikk Strengere prioritering Alternativ til innleggelse
Aktiv bruk av prioriteringsforskriften Kontroller tilbake til fastlegene Møteserier for faglig utveksling Alternativ til innleggelse Aktiv bruk av pasienthotell

23 Åpen innleggelse ved kreftsykdom
Fastlegen er primær helsekontakt ”åpen innleggelse” unntaksvis aktuelt for spesifikke problemstillinger tidsbegrensede perioder, i forståelse med ledelsen for den avdeling som evt. skal stå ansvarlig for pleien

24 Åpen innleggelse forts.
Ved kjemoterapi Neutropen feber/ infeksjon innlegges medisinsk avdeling for isolasjon Andre infeksjoner innlegges den avd som vanligvis behandler slike. Ved andre plager konsulteres den avd som har ansvaret for grunnsykdommen.

25 Konklusjon Endringer i demografi og sykelighet medfører betydelig press på spesialisthelsetjenesten Økonomi tvinger fram hardere prioritering Betydelige arbeidsoppgaver overføres primærhelsetjenesten

26 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Strukturendringer i medisinsk avdeling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google