Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold?"— Utskrift av presentasjonen:

2 Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold?
Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus

3

4

5 Hvordan skal vi i praksis skille mellom egnede og uegnede?
Forløpet av funksjonstap er én viktig indikator

6

7 Forløpsformer - funksjonsnivå
Selvhjelpsevne Akutt funksjonssvikt ”Kan ikke greie seg hjemme” Tid

8 Akutt funksjonssvikt (timer til få dager) Delirium (akutt forvirring)
Nyoppstått eller forverret falltendens Nyoppstått eller forverret urininkontinens Dehydrering → Feiltolkes ofte som uttrykk for økt behov for pleie NB! Diagnostisk innsats!

9 Den akutt syke gamle pasienten
Organsymtomer kan mangle Symptomer fra andre deler av kroppen i stedet Ofte sviktende funksjon

10 Typiske symptomer kan mangle
Infeksjoner uten feber Hjerteinfarkt uten brystsmerter Blindtarmbetennelse uten buksmerter

11

12

13 Typiske årsaker til akutt funksjonssvikt
Infeksjon Lungebetennelse Sepsis Urinveisinfeksjon Annet Hjerteinfarkt Hjerneslag Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser Lungeemboli ….

14 Effekt av geriatrisk behandling
Overlevelse MW=Medisinsk post GEMU=Geriatrisk post Saltvedt og medarbeidere. J Am Geriatr Soc 2002

15 Kronisk funksjonssvikt
Selvhjelpsevne Kronisk funksjonssvikt ”Kan ikke greie seg hjemme” Tid

16 Kronisk (langsomt forverret) funksjonssvikt (utvikling over uker/måneder)
Årsak skal utredes, men fortrinnsvis uten innleggelse (verken sykehus eller kommunal institusjon) Demens, Parkinsons sykdom, følgetilstand etter slag, amputasjoner, leddsykdommer… Omsorgstilbud trappes opp på adekvat måte Hvis akuttilbud blir nødvendig er det ofte tegn på at omsorgsnivået har vært inadekvat dimensjonert

17 Subakutt funksjonssvikt
Selvhjelpsevne Subakutt funksjonssvikt ”Kan ikke greie seg hjemme” Tid

18 Subakutt funksjonssvikt (dager til uker)
Utredes raskt (dager), men ikke øyeblikkelig hjelp Innleggelse kan ofte forebygges ved at underliggende tilstand korrigeres Vanlige årsaker: Legemiddelbivirkninger, nyresvikt, elektrolyttforstyrrelser, anemi, kreft, depresjon, smerter…

19 Selvhjelpsevne ”Akutt pleie” ”Kan ikke greie seg hjemme” Tid

20 ”Ekte akutt pleie” Omgivelsenes evne til å ta var på pasienten er brått endret (for eksempel ved at friskere ektefelle plutselig dør eller blir innlagt, huset ødelagt av oversvømmelse, strømmen gått ….)

21 ”Helsedirektoratets idealpasient”
Selvhjelpsevne ”Helsedirektoratets idealpasient” ”Kan ikke greie seg hjemme” Tid

22 Periodevis og brått økt omsorgsbehov
Kjent og ferdig utredet tilstand med periodevise forverrelser KOLS? Hjertesvikt? Psykiatri? NB! Mange diagnostiske fallgruver!

23 Taler mot at kommunalt tilbud er adekvat
Taler for at kommunalt tilbud er adekvat Høy alder Mange sykdommer Polyfarmasi Kognitiv svikt dominerende på innleggelsestidspunktet (delirium/demens) Middelaldrende Én kjent, dominerende sykdom Ikke andre legemidler enn de som følger av denne sykdommen Mentalt klar Åpenbar, akutt diagnose (ukomplisert brudd…)

24 Fellesordninger med sykehus
Lab, røntgen, konferering…. Kan gi tryggere behandling av de pasientene som i utgangspunktet egner seg Kan ikke brukes som argument for å utvide inntakskriteriene

25 Er det fare for overforbruk av kommunale døgntilbud
Er det fare for overforbruk av kommunale døgntilbud? Er det grunn til bekymring?

26

27

28 Stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen:
"Anslag viser at hver syvende somatisk sykehusseng i 2007 var belagt med pasienter som enten var utskrivningsklare eller som aldri burde vært på sykehus"

29

30

31 Arbeidet med rapporten viste også….
Tendens til press fra administrativt nivå overfor legene i kommuner med kommunal lokalmedisinske sentra i retning av å ”fylle opp” sengene der – uansett om det var faglig riktig – fremfor å sende pasientene tilsykehus.

32 Konklusjon Kommunale akutte døgnopphold kan være egnet for velavgrensede og veldefinerte pasientgrupper. Kommunale akutte døgnopphold er som regel ikke egnet (og ikke anbefalt) for typiske geriatriske pasienter Det er en viss fare for at evt. overkapasitet på slike plasser kombinert med mangel på indremedisinske akuttsenger i sykehus vil føre til press for å utvide bruken av de kommunale akuttsengene til pasientgrupper der de er uegnet.


Laste ned ppt "Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google