Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus

2

3

4 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Hvordan skal vi i praksis skille mellom egnede og uegnede?  Forløpet av funksjonstap er én viktig indikator

5

6 Tid Selvhjelpsevne ”Kan ikke greie seg hjemme” Forløpsformer - funksjonsnivå Akutt funksjonssvikt

7 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Akutt funksjonssvikt (timer til få dager)  Delirium (akutt forvirring)  Nyoppstått eller forverret falltendens  Nyoppstått eller forverret urininkontinens  Dehydrering → Feiltolkes ofte som uttrykk for økt behov for pleie NB! Diagnostisk innsats!

8 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Den akutt syke gamle pasienten  Organsymtomer kan mangle  Symptomer fra andre deler av kroppen i stedet  Ofte sviktende funksjon

9 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Typiske symptomer kan mangle  Infeksjoner uten feber  Hjerteinfarkt uten brystsmerter  Blindtarmbetennelse uten buksmerter

10

11

12 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Typiske årsaker til akutt funksjonssvikt  Infeksjon  Lungebetennelse  Sepsis  Urinveisinfeksjon  Annet  Hjerteinfarkt  Hjerneslag  Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser  Lungeemboli  ….

13 Effekt av geriatrisk behandling MW=Medisinsk post GEMU=Geriatrisk post Saltvedt og medarbeidere. J Am Geriatr Soc 2002 Overlevelse

14 Tid Selvhjelpsevne ”Kan ikke greie seg hjemme” Kronisk funksjonssvikt

15 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Kronisk (langsomt forverret) funksjonssvikt (utvikling over uker/måneder)  Årsak skal utredes, men fortrinnsvis uten innleggelse (verken sykehus eller kommunal institusjon)  Demens, Parkinsons sykdom, følgetilstand etter slag, amputasjoner, leddsykdommer…  Omsorgstilbud trappes opp på adekvat måte  Hvis akuttilbud blir nødvendig er det ofte tegn på at omsorgsnivået har vært inadekvat dimensjonert

16 Tid Selvhjelpsevne ”Kan ikke greie seg hjemme” Subakutt funksjonssvikt

17 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Subakutt funksjonssvikt (dager til uker)  Utredes raskt (dager), men ikke øyeblikkelig hjelp  Innleggelse kan ofte forebygges ved at underliggende tilstand korrigeres  Vanlige årsaker: Legemiddelbivirkninger, nyresvikt, elektrolyttforstyrrelser, anemi, kreft, depresjon, smerter…

18 Tid Selvhjelpsevne ”Kan ikke greie seg hjemme” ”Akutt pleie”

19 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus ”Ekte akutt pleie”  Omgivelsenes evne til å ta var på pasienten er brått endret (for eksempel ved at friskere ektefelle plutselig dør eller blir innlagt, huset ødelagt av oversvømmelse, strømmen gått ….)

20 Tid Selvhjelpsevne ”Kan ikke greie seg hjemme” ”Helsedirektoratets idealpasient”

21 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Periodevis og brått økt omsorgsbehov  Kjent og ferdig utredet tilstand med periodevise forverrelser  KOLS?  Hjertesvikt?  Psykiatri?  NB! Mange diagnostiske fallgruver!

22 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Taler mot at kommunalt tilbud er adekvat  Høy alder  Mange sykdommer  Polyfarmasi  Kognitiv svikt dominerende på innleggelsestidspunktet (delirium/demens) Taler for at kommunalt tilbud er adekvat  Middelaldrende  Én kjent, dominerende sykdom  Ikke andre legemidler enn de som følger av denne sykdommen  Mentalt klar  Åpenbar, akutt diagnose (ukomplisert brudd…)

23 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Fellesordninger med sykehus  Lab, røntgen, konferering….  Kan gi tryggere behandling av de pasientene som i utgangspunktet egner seg  Kan ikke brukes som argument for å utvide inntakskriteriene

24 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Er det fare for overforbruk av kommunale døgntilbud? Er det grunn til bekymring?

25

26

27 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen: "Anslag viser at hver syvende somatisk sykehusseng i 2007 var belagt med pasienter som enten var utskrivningsklare eller som aldri burde vært på sykehus"

28

29 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus

30 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Arbeidet med rapporten viste også….  Tendens til press fra administrativt nivå overfor legene i kommuner med kommunal lokalmedisinske sentra i retning av å ”fylle opp” sengene der – uansett om det var faglig riktig – fremfor å sende pasientene tilsykehus.

31 TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Konklusjon  Kommunale akutte døgnopphold kan være egnet for velavgrensede og veldefinerte pasientgrupper.  Kommunale akutte døgnopphold er som regel ikke egnet (og ikke anbefalt) for typiske geriatriske pasienter  Det er en viss fare for at evt. overkapasitet på slike plasser kombinert med mangel på indremedisinske akuttsenger i sykehus vil føre til press for å utvide bruken av de kommunale akuttsengene til pasientgrupper der de er uegnet.


Laste ned ppt "TBW2012 Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google