Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orkdal Sjukehus – Omstilling 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orkdal Sjukehus – Omstilling 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orkdal Sjukehus – Omstilling 2010
Bårdshaug Herregård 24. mars 2010 Ida Lise Salberg Velkommen *Vi står overfor store utfordringer og vi ønsker å invitere dere til dette møtet for å belyse hva som skjer på sykehuset *Vi stenger en sengepost, gir økte utfordringer til pasientflyten og pasientbehandlingen *Hvordan kan vi sammen bidra til å finne gode løsninger for pasientbehandlingen – vi ønsker med dette møtet å invitere fagfolk i kommunene og på sykehuset til å komme fram til noen tiltak

2 Dagens situasjon Omstilling 2010 Samhandling og samarbeid kommuner og HF Avklarende spørsmål

3

4 Dagens virksomhet Kardiologisk enhet A2, 18 senger
Generell indremedisin B2M, 24 senger Generell indremedisin B4, 24 senger Totalt 66 senger på medisin i dag

5 Virksomhet forts. Heldøgnspost for bløtkirurgi og ortopedi B3K, 26 senger 5-døgnspost for bløtkirurgi og ortopedi A3 – 13 5-døgnssenger+5 dagkir.senger Dagkirurgisk enhet med 5 senger Føde/gyn. avd., 7 føde- 2 gyn. senger Totalt 114 senger

6 Virksomhet forts. Operasjon/anestesi
KOVA - Kombinert overvåkningsavdeling Akuttmottak/LV-sentral Fysikalsk Røntgen Laboratoriet Dialyse Poliklinikker Felles pol. (med. + kir. + ort.) Hjertepol. Gyn. pol. Fysikalsk/LMS Lab. Pasientreiser, St. Olavs Hospital HF Kontortjeneste/sentralbord/stab Teknisk/Mat & Café/Renhold/Logistikk og forsyning

7 Aktivitet 2007 2008 2009 Antall operasjoner - Herav dagkir. 3.456
1.849 (53,5%) 3.357 1.763 (52,5%) 3.429 1.982 (57,8%) Antall innlagte 7.780 8.006 7.819 Antall poliklinikk (kir, med, ort og gyn) 20.776 20.836 19.644 Fødte barn 511 519 514

8 Sengekapasitet 2007 2008 2009 Belegg (uten føde/gyn.) 95 % 90 % 84 %
Korridorpasienter 665 472 525 Ventedøgn på utskrivningsklare pasienter 1.483 1.052 1.293 (3,5 senger pr. døgn, 13,5% av totalen) *Gallepasienter *Protesepasienter * Urologi

9 Omstilling Orkdal Sjukehus 2010
Kostnadsreduksjon på minst 16 mill. for hele virksomheten ved Orkdal Sjukehus i 2010, med varig effekt i 2011. Omstillingen skal gjelde hele sykehuset, akuttfunksjonen og føde/gyn.tilbudet skal opprettholdes Opprettholde samme aktivitetsnivå som i 2009

10 Omstilling forts. Tiltak Ikke direkte pasientrettede tiltak
Redusere med 14 senger – det betyr FYSISK å stenge sengepost A2 Fra ultimo mai 2010 Endring Fra 66 medisinske senger til 52 senger fordelt på 2 sengeposter Denne stenging vil få konsekvenser – alt vil ikke være som før Kommunene vil nok og komme til å merke presset – hvordan sikre pasientene en godt og faglig forsvarlig behandlingstilbud i hele behandlingskjeden.

11

12 Omstilling forts. Poliklinisk aktivitet Redusere liggetid ytterligere
Økt poliklinisk virksomhet Mer organisert øyeblikkelig hjelp pol. Redusere liggetid ytterligere Økt standardisering av pasientforløp Innleggelsesrutiner Økt konsultasjonstilbud Type konsultasjonsmedium (eks. videokonferanse)

13

14 Samhandling med kommunene
LV-sentralen 17 kommuner LIO Omfatter 9 kommuner; Agdenes, Hemne, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun, Snillfjord, Hitra og Frøya Fosen DMS Observasjon/Etterbehandling/Spesialisert rehabilitering Videokonferanse dgl./direkte kontakt med overleger i bakvakt Samhandlingskjeden kronisk syke Diabetessykepleier Hospitering Fagdager Ledermøter

15 Utfordringer Færre senger Kan vi bedre innleggelsesrutinene?
Større krav til behandlingsopplegg for den enkelte pasient for å redusere liggetiden Helhetlig pasientforløp Kan vi bedre innleggelsesrutinene? Hvordan unngå ”unødvendige” innleggelser? Konsultasjon med overlege i bakvakt? Dreining mot mer poliklinikk Utskrivningsklare pasienter kan vi gjøre noen forbedringer her?

16 Utfordringer forts. Samarbeidstiltak
Samarbeidsmøter på ulike ledernivå Fagmøter/kompetanseoverføring Workshop Retningslinjer for prioritering mellom 1. og 2. linjetjenesten God informasjonsflyt mellom kommunene og sykehuset Økt bevisstgjøring rundt Pasientreiser Praksiskonsulentordning Forberedelse til Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen Dette prosjektet skal utrede ulike samhandlingsmodeller Intermediærenhet ved Orkdal Sjukehus? Obs.post Orkdal Sjukehus Søkt prosjektmidler til samhandlingstiltak ml. 1. og 2. linje Utprøving av en felles Obs.post ville være en utprøving av en type samarbeidsmodell på tvers av nivåene


Laste ned ppt "Orkdal Sjukehus – Omstilling 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google