Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orkdal Sjukehus – Omstilling 2010 Bårdshaug Herregård 24. mars 2010 Ida Lise Salberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orkdal Sjukehus – Omstilling 2010 Bårdshaug Herregård 24. mars 2010 Ida Lise Salberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orkdal Sjukehus – Omstilling 2010 Bårdshaug Herregård 24. mars 2010 Ida Lise Salberg

2 •Dagens situasjon •Omstilling 2010 •Samhandling og samarbeid kommuner og HF •Avklarende spørsmål

3

4 Dagens virksomhet •Kardiologisk enhet A2, 18 senger •Generell indremedisin B2M, 24 senger •Generell indremedisin B4, 24 senger –Totalt 66 senger på medisin i dag

5 Virksomhet forts. •Heldøgnspost for bløtkirurgi og ortopedi B3K, 26 senger •5-døgnspost for bløtkirurgi og ortopedi A3 – 13 5-døgnssenger+5 dagkir.senger •Dagkirurgisk enhet med 5 senger •Føde/gyn. avd., 7 føde- 2 gyn. senger •Totalt 114 senger

6 Virksomhet forts. •Operasjon/anestesi •KOVA - Kombinert overvåkningsavdeling •Akuttmottak/LV-sentral •Fysikalsk •Røntgen •Laboratoriet •Dialyse •Poliklinikker –Felles pol. (med. + kir. + ort.) –Hjertepol. –Gyn. pol. –Fysikalsk/LMS –Lab. •Pasientreiser, St. Olavs Hospital HF •Kontortjeneste/sentralbord/stab •Teknisk/Mat & Café/Renhold/Logistikk og forsyning

7 Aktivitet 200720082009 Antall operasjoner - Herav dagkir. 3.456 1.849 (53,5%) 3.357 1.763 (52,5%) 3.429 1.982 (57,8%) Antall innlagte7.7808.0067.819 Antall poliklinikk (kir, med, ort og gyn) 20.77620.83619.644 Fødte barn511519514

8 Sengekapasitet 200720082009 Belegg (uten føde/gyn.) 95 %90 %84 % Korridorpasienter665472525 Ventedøgn på utskrivningsklare pasienter 1.4831.0521.293 (3,5 senger pr. døgn, 13,5% av totalen)

9 •Kostnadsreduksjon på minst 16 mill. for hele virksomheten ved Orkdal Sjukehus i 2010, med varig effekt i 2011. •Omstillingen skal gjelde hele sykehuset, akuttfunksjonen og føde/gyn.tilbudet skal opprettholdes •Opprettholde samme aktivitetsnivå som i 2009 Omstilling Orkdal Sjukehus 2010

10 Omstilling forts. •Tiltak –Ikke direkte pasientrettede tiltak –Redusere med 14 senger – det betyr FYSISK å stenge sengepost A2 •Fra ultimo mai 2010 •Endring –Fra 66 medisinske senger til 52 senger fordelt på 2 sengeposter

11

12 Omstilling forts. •Poliklinisk aktivitet –Økt poliklinisk virksomhet –Mer organisert øyeblikkelig hjelp pol. •Redusere liggetid ytterligere –Økt standardisering av pasientforløp –Innleggelsesrutiner •Økt konsultasjonstilbud •Type konsultasjonsmedium (eks. videokonferanse)

13

14 Samhandling med kommunene •LV-sentralen –17 kommuner •LIO –Omfatter 9 kommuner; Agdenes, Hemne, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun, Snillfjord, Hitra og Frøya •Fosen DMS –Observasjon/Etterbehandling/Spesialisert rehabilitering –Videokonferanse dgl./direkte kontakt med overleger i bakvakt •Samhandlingskjeden kronisk syke •Diabetessykepleier •Hospitering •Fagdager •Ledermøter

15 Utfordringer •Færre senger –Større krav til behandlingsopplegg for den enkelte pasient for å redusere liggetiden –Helhetlig pasientforløp •Kan vi bedre innleggelsesrutinene? –Hvordan unngå ”unødvendige” innleggelser? –Konsultasjon med overlege i bakvakt? –Dreining mot mer poliklinikk •Utskrivningsklare pasienter –kan vi gjøre noen forbedringer her?

16 Utfordringer forts. •Samarbeidstiltak –Samarbeidsmøter på ulike ledernivå –Fagmøter/kompetanseoverføring –Workshop –Retningslinjer for prioritering mellom 1. og 2. linjetjenesten –God informasjonsflyt mellom kommunene og sykehuset –Økt bevisstgjøring rundt Pasientreiser –Praksiskonsulentordning –Forberedelse til Samhandlingsreformen •Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen –Dette prosjektet skal utrede ulike samhandlingsmodeller –Intermediærenhet ved Orkdal Sjukehus? •Obs.post Orkdal Sjukehus –Søkt prosjektmidler til samhandlingstiltak ml. 1. og 2. linje –Utprøving av en felles Obs.post ville være en utprøving av en type samarbeidsmodell på tvers av nivåene


Laste ned ppt "Orkdal Sjukehus – Omstilling 2010 Bårdshaug Herregård 24. mars 2010 Ida Lise Salberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google