Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om pasienter med muskel-skjelettplager Pål Kristensen Ranheim Legesenter, Trondheim spesialist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om pasienter med muskel-skjelettplager Pål Kristensen Ranheim Legesenter, Trondheim spesialist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om pasienter med muskel-skjelettplager Pål Kristensen Ranheim Legesenter, Trondheim spesialist i allmennmedisin praksiskonsulent medlem NFA’s referansegruppe for muskel-skjelettlidelser medforfatter Lærebok i allmennmedisin og NEL 1

2 Disposisjon • Henvisninger • Epikriser • Enkle forespørsler • Ventetid • Formidle kunnskap til primærhelsetjenesten • Samhandlingsprosjekt • De funksjonelle pasientene • PKO-ordningen • Felles utfordringer • Samhandlingsplakaten 2

3 Henvisninger • Kvalitet • Hva trenger spesialisten av opplysninger for å kunne svare på vår problemstilling? • Tydelig problemstilling – hva vil vi oppnå med henvisningen? • Ny prioriteringsveileder • Hva med de som ikke får rett til spesialisthelsetjeneste? • Henvisningsveileder • Elektronisk - KITH-mal ”Den gode henvisning” • Returnere dårlige henvisninger? 3

4 Epikriser • ”Den gode epikrise” – KITH-mal • Ikke gjenta hele sykehistorien, kort resyme • Referere nye undersøkelser • Vurdering • Konklusjon 4

5 Enkle forespørsler • Telefon • Eletroniske forespørsler – dialogmeldinger • Erfaren spesialist • Journalføres • Kan unngå henvisninger • Second opinion – bekreftelse • Sparer tid – forkorter sykdomsforløpet 5

6 Ventetid • Viktig – spesielt for de funksjonelle lidelsene • Standardiserte pasientforløp? • Hvem skal prioriteres ? • Samarbeide med private spesialister -fordele oppgaver? 6

7 Formidle kunnskap til primærhelsetjenesten • Plikt ifølge samhandlingsreformen • LEON-prinsippet • Sparer tid og ressurser • Ta hensyn til ulike roller i primær- og spes.helsetjenesten • Identifiser gode fysioterapeuter 7

8 Eksempel på samhandlingsprosjekt • ”Smerter og samhandling i bevegelse” • STarT Back (Screening for Targeted Treatment) • Jonathan Hill Keel University, England • Prioritere de vanskeligste – ”gule flagg” – dårligste prognose vedr. sykem/uførhet • 50% reduksjon i sykefravær! • Fastleger ved to legesentre screener • Primærleger og fysioterapeuter opplæres til gruppebasert eller individuell kognitiv tilnærming og trening/aktivisering 8

9 De funksjonelle pasientene - stor utfordring • Type 1 pasienter • Type 2 pasienter • Type 3 pasienter 9

10 PKO-ordningen jeg har blitt bedt om å si noe om praksiskonsulentordningen • Landsomfattende • Betales av helseforetakene • Samhandlingsreformen kan gi endringer • Skal bedre kommunikasjon og samhandling – Kurs-møter – Skriftlig info – lokale retningslinjer – Praksisnytt 10

11 Noen felles utfordringer • Behov for generelle fys. med. poliklinikker • Mange helprivate tilbud • MR øker mye • Mediaoppslag • Kreftangst hos pasienter og leger • Unngå klager – for sikkerhets skyld medisin • Fokus på kroppen • Primær- og spesialisthelsetjenesten har ulike roller • Skriftlig kvalitetssikret informasjon til pasientene – eks. via NEL eller FORMI 11

12 Samhandlingsplakat for leger praksiskonsulent Bente Thorsen, Oslo http://www.stolav.no/StOlav/Avdelinger/Samhandling/fastlegesiden/Revidert_Samhandlingsplakat_for_leger2011_12.pdf • God samhandling mellom leger er avgjørende for trygg og god pasientbehandling Gjensidig respekt og likeverdighet skal ligge til grunn for samarbeid leger imellom, og mellom leger og alle andre aktører i helsetjenesten • Ved henvisninger og tilbakeskrivninger Tenk på din kollega som skal ta imot og behandle videre den pasienten du sender fra deg Gi god informasjon i henvisning og epikrise Husk oppdatert medisinliste • Overlat ikke til din kollega en jobb du helst og best skulle gjort selv Hvis du mener at en pasient bør henvises eller få rekvisisjon til en tjeneste, skriver du henvisningen/rekvisisjonen selv, med mindre det er klar grunn til å be en kollega gjøre det 12

13 • Samarbeid om pasienter med kroniske og sammensatte lidelser Ved kompliserte tilstander informerer vi hverandre, og rådslår pr telefon eller ved å møtes. Gjensidig beslutningsstøtte mellom leger bidrar til god pasientbehandling • Gode oppfølgingsavtaler gir trygghet for pasienten og sparer tid for din kollega Planlegg og lag klare avtaler med pasienten om kontroller og annen oppfølging der det er nødvendig. Skriftliggjør avtalene overfor pasient, i henvisninger og epikriser • La pasienten ta ansvar for timebestillinger og oppfølging der det er mulig. Gi pasienter som trenger det, hjelp til nødvendige avtaler Ha forståelse for at tidspress og rammebetingelser av og til fører til at det kolleger overleverer til hverandre ikke alltid er så optimalt som man kunne ønske seg • Snakk aldri nedsettende om dine kolleger i møter med pasienter og pårørende 13

14 Takk for at dere hørte på !


Laste ned ppt "Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om pasienter med muskel-skjelettplager Pål Kristensen Ranheim Legesenter, Trondheim spesialist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google