Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bilde av Skibladner på Mjøsa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bilde av Skibladner på Mjøsa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bilde av Skibladner på Mjøsa
SYKEHUSET INNLANDET Psykiatrisk sykepleier Ingrid H.Svendsen og psykiatrisk sykepleier Marit T.Thorshaug

2 Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet dekker fylkene Hedmark og Oppland Vi er til sammen ca innbyggere Dekker 48 kommuner Ansvar for 8 sykehus og 41 enheter i de 2 fylkene Består av 9 divisjoner Ca ansatte Budsjett 2008: ca 5.milliarder kroner 850 millioner kroner til psykisk helsevern

3 Divisjon Psykisk helsevern Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering

4 Seksjon for utredning, diagnostikk og behandling
4 poster 25 døgnplasser + poliklinikk 69 stillingshjemler Budsjett: ca. 40 mill. kroner

5 POST B1 og 3B B1 (Hedmark) Tar imot ”bredt” 16 ukers utredningsprogram
Starter behandling Overfører/ skriver ut pas. til andre poster, poliklinikk, hjem, kommune, (DPS) 3B (Oppland) Tar imot ”smalt” Utredning og behandling (ikke spes. tidsrom) Starter og gjennomfører lengre tids behandling Skriver ut til hjem, DPS, kommune. B1 =gjennomsnitt 16 uker 3B= gjennomsnitt 17,5 uker

6 Diagnostiserings- og vurderingsprosessen.
Pasienten Innleggelse/poliklinikk 1-2 uker Startmøte Ansvarsfordeling Uke 6 Uke 10 Behandlingsmøte 2 m/samarb.partner Behandlingsmøte 1 m/ samarb.partner Uke 15 Konklusjon Individuell plan Uke 16 Pasienten Utskrives/flyttes

7 Utredningsprogrammet
Diagnostisk arbeidsdiagram Livsløpsdiagram Forskjellig kartleggingsverktøy Medikamentell behandling Familiesamarbeid Miljøterapi Pasientundervisning Adl kartlegging Panss Scid Nevropsykologisk test Somatisk us. (inkl. EEG, MR) Medikamentell behandling Familiesamarbeid, Samtaler, Flerfamiliegrupper, familieseminarer og undervisningsseminarer. Miljøterapi med mye vekt på fysisk aktivitet. Pasientundervinsning

8 Forvern og motivasjonssamtaler

9 Diagnoseoversikt antall

10 DUP (Duration of Untreated Psychosis) Måneder (median)
DUP pr = 3 måneder

11 HVOR BLIR DET AV DEM? Christian Krohg Sovende barn 1882

12 Hvor blir det av dem ?

13 VISJONER Halfdan Egedius Sommer 1896

14 Modell for Seksjon for Tidlig Intervensjon
Søknader Seksjonsmøte TIPS-team Forvern/Innl./Utredning Overføringsteam Hedmark Poliklinikk Ambulant virksomhet Sengepost 12 senger Psykoseskole Familie- og miljøterapiteam Overlege Enhetsleder Merkantil Felles prosedyrer Oppland 8 senger Modell for Seksjon for Tidlig Intervensjon Små grønne/blå ”klossene” Overlege Enhetsleder Merkantil Fordeler: Felles arbeid – større og sterkere faglig miljø Bedre samarbeid – bedre behandling Få målgruppa av pasienter tidligere i behandling enn i dag Fortsatt være Innlandets kliniske ”kompetansesenter” i forhold til målgruppa Primæroppgave: utredning/ diagnostisering/ begynnende behandling Sekundæroppgaver: Utadrettet virksomhet som undervisning til skoleelever, lærere, helsepersonell i kommunen Ha større fokus på forebyggende arbeid, som for eksempel egen nettside, brosjyrer, bruke media, etc Være blant landets beste enheter innenfor fagfeltet Spesialisthelsetjenesten Revisjon/kritisk blikk på egen praksis for å gi et bedre tilbud

15 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bilde av Skibladner på Mjøsa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google