Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei."— Utskrift av presentasjonen:

1 kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei.

2  Allmennmedisin 2020  ”Steigenmodellen”  Steigentunet  PreOb  Samarbeidsarenaer  Planer, prosjekter  Oppsummering

3  Spørreundersøkelse  Formål: beskrive utviklingstrekk som anses å være nødvendig for at allmennlegetjenesten skal kunne møte morgendagens utfordringer.  Samhandling, samlokalisering, offentlig arbeid

4  Det utvikles nye institusjonstilbud i kommunehelsetjenesten med bemanning og utstyrsnivå som går utover det man i dag finner på sykehjem og som vil kunne ivareta pasienter som kan utredes og behandles med allmennmedisinsk kompetanse i etterkant, eller som alternativ til sykehusinnleggelse.  Ønsker du å være lege ved en slik institusjon?

5

6  Sykehusloven av 1969 definerte sykestuer som  "medisinsk institusjon som gir pasienter opphold for å undersøke om innleggelse i sykehus bør finne sted, eller for enklere behandling som ikke kan foretas i hjemmet, men som ikke gjør innleggelse i sykehus nødvendig.  Moderne sykestue

7  Ei seng på dobbeltrom, i 2007 : 144 % belegg  Etter 3 døgn overføring til korttidsplass  Inn og utskriving gjøres av lege  Daglig visitt av vakthavende lege  Blodprøver, u-prøver, EKG, medisiner, akuttustyr  Pas.eksempel: 85 år gammel dame som bor hjemme og klarer seg selv til vanlig. Astma og lungebetennelse. Behandling med forstøver, steroider, antibiotika og oksygen. Observasjon og videre behandling på PreOb i ett døgn før hun kan reise hjem igjen.

8  Seleksjonskriterier ◦ Alvorlighet og forsvarlighet ◦ Alder ◦ Premorbid tilstand ◦ Grad av funksjonstap ◦ Behov for medisinsk teknisk utstyr ◦ Sykdomsutvikling ◦ Allmennmedisinsk tilnærming og helhetlig forståelse

9  Samarbeid ◦ Lege ◦ Personell på bogruppene ◦ Hjemmesykepleien ◦ Psykisk helse ◦ Kreftsykepleier ◦ Fysioterapeut ◦ NLSH

10  Elektronisk samhandling ◦ Samspillprosjektet ◦ DocMap ◦ Nasjonalt senter for telemedisin

11 DiagnoserAntall Kjønn Und er 70 år 70-8080-90 år > 90 årInnlagt fra omsorgsb. Innlagt egen bol. Utskrevet til s. hus Utskrevet til egen bolig Utskr s.hjem Mors Muskel/ Skjelett M:3 K:9 12 4251122811 Nevrologi M:2 K:9. 11 24547191 Hjerte/kar M:7 K:19 26 371067196173 Luftveier M:10 K:10 20 547471341123 Rus/psyk M:2 K:3 5 212145 Geriatri M:4 K:4 8 5344341 Gastro M:6 K:6 12 326121066 Endokrin. M:6 K:2 8 15111717 Urinv. M:2 K:2 4 112224 Terminal/ palliativ M:1 K:2 3 212112 Annet M:4 K:8 12 1225571101 Total M:47 K:74 121 2223452935862280811

12  Aktivitet tom 28/10-08 ◦ 118 innleggelser ◦ < 70 år: 39 ◦ 70-80 år:15 ◦ 80-90 år:34 ◦ >90 år: 30 ◦ NLSH: 20 ◦ Hjem: 92 ◦ Mors: 4 ◦ Gj.sn.liggetid: 3,2 døgn

13 ◦ Systemansvar fødestue – Kvinne Klinikken ◦ Systemansvar akuttplass- Medisinsk avdeling ◦ Systemansvar røntgen- Radiologisk avdeling- Najonalt senter for telemedisin ◦ DocMap ◦ Samspillprosjektet, elektronisk samhandling KS og Norsk sykepleierforbund ◦ Studentundervisning- Høgskolen i Bodø og UiTø ◦ Praksiskonsulent, pasientforløpsgruppa ◦ Søknad HOD fra NLSH, Steigen og Meløy ◦ Søknad forskningsmidler nasjonalt senter for distriktsmedisin

14  Fornøyde pasienter som får god behandling i trygge og kjente omgivelser i nærhet til sine pårørende  Fagutvikling og kompetanse, viktig for rekruttering og stabil arbeidskraft  Akuttmedisinsk beredskap  Helhetlige pasientforløp gjennom ett godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten  LEON-prinsippet  Bedre utnyttelse av ressursene i spesialisthelsetjenesten.


Laste ned ppt "Kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google