Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når sykehus blir butikk – 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når sykehus blir butikk – 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når sykehus blir butikk – 1
Etableringen av et sykehusmarked i Norge drives fram av flere elementer, - deriblant: Sykehusreformen – foretaksmodellen Finansiering basert på stykkpris (DRG-poeng) Fritt sykehusvalg og likestilling av offentlige og private sykehus Offensiv for å godkjenne flere private sykehus Skattefavorisering av private helseforsikringer

2 Når sykehus blir butikk – 2
Den norske sykehusreformen ( ) er en del av den internasjonale, nyliberale bølgen: New Zealand og England gikk lengst, men måtte etter kriser og kaos delvis reversere markedsmodellen ”I løpet av et tiår har bildet, særlig innen helsesektoren, vært preget av akselererende kostnader og mindre likhet i tilgangen på tjenester” (Konklusjon i rapporten: Restructuring Health Services, Zed Books 2003) EUs konkurranseregler og GATS-avtalen gjør det vanskeligere å reversere markedseksperimenteringen

3 Når sykehus blir butikk - 3
Foretaksmodellen har ikke ført til at man har fått kontroll med økonomien i norske sykehus Minst 2-3 milliarder i underskudd i 2003 Kravet om balanse i regnskapet er nå utsatt til utgangen av 2004 (forrige gang fra 2002 til 2003). Underskuddene brukes til å presse frem store strukturendringer – sykehus bygges / legges ned og bemanningen reduseres

4 Når sykehus blir butikk - 4
Foretaksmodellen flytter beslutningene fra det politiske systemet til ”profesjonelle styrer” ”Ulydige” styremedlemmer, som lytter til befolkningen mer enn til økonomene, byttes ut Sykehussektoren taper demokratisk legitimitet – direktørenes lønns- og bonusavtaler provoserer

5 Når sykehus blir butikk - 5
Foretaksmodellen flytter fokus fra helse og adekvat behandling til økonomi og lønnsomhet: Hvordan kan vi øke inntektene? Hva lønner det seg mest å gjøre? Hvordan redusere kostnadene? Hvordan kan kostnadene flyttes over til andre?

6 Når sykehus blir butikk - 6
Jakten på inntekter: ”Vi” må vinne kampen om pasientene Markedsføring mot primærleger og publikum Utvidelse av all ”lønnsom” produksjon Hva lønner seg mest? Øyeblikkelig hjelp vs. elektiv behandling? Poliklinisk behandling vs. innleggelse? DRG-triksing Kreativ koding og ”ekstra-diagnoser”

7 Når sykehus blir butikk - 7
Jakten på inntekter og kostnadskutt: Naboavdelinger vurderer lønnsomheten i å hjelpe hverandre ”Vi har ledig kapasitet, men får ikke nok betalt for å overta en pasient” De ulike avdelinger priser sine tjenester Laboratoriene har differensierte priser Anestesitjenester må ”kjøpes inn” Intern-service faktureres brukerne – underforbruk?

8 Når sykehus blir butikk - 8
Jakten på lønnsomhet i avdelinger: Økt produksjon gir økt inntekt, men krever også økt bemanning Bemanningen kan ikke økes uten at man har egen økonomi til å dekke kostnadene = innleie En avd. dekker 1/3 av sine vakter med innleie

9 Når sykehus blir butikk - 9
Konsekvenser av jakten på lønnsomhet: Kvalitet og kompetanse presses Ansvarspulverisering og suboptimalisering Driver opp produktiviteten Kostnadsbevisstheten blir bedre lokalt

10


Laste ned ppt "Når sykehus blir butikk – 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google