Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Tremånederskontroll” UNN, 27. og 28. sept 2007. Viktig problemstilling - slik handlingsplanen ser det Ventetiden er lang ved mange hørselssentraler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Tremånederskontroll” UNN, 27. og 28. sept 2007. Viktig problemstilling - slik handlingsplanen ser det Ventetiden er lang ved mange hørselssentraler."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Tremånederskontroll” UNN, 27. og 28. sept 2007

2 Viktig problemstilling - slik handlingsplanen ser det Ventetiden er lang ved mange hørselssentraler. Dette kan ha sammenheng med manglende kompetanse i kommunene til å løse enklere hørselsfaglige oppgaver.

3 Viktig problemstilling - slik handlingsplanen ser det Mange brukere opplever at formidling av høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler ikke blir sett i sammenheng.

4 Nå skjer det noe – og noe med ”øyeblikkelig” virkning Helse- og omsorgsdepartementet sendte 7. juli i år ut brev til de regionale helseforetakene og til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Disse inneholdt bl.a. en liste over strakstiltak som skal være gjennomført innen 1. januar 2007

5 Strakstiltak De som tilpasser høreapparater, hjelpemiddelsentralene og kommunene pålegges å samarbeide for snarest mulig å bedre brukernes situasjon.

6 Strakstiltak Hørselssentralene og de private ønh-spesialistene med tilknyttet audiograf forutsettes å ha oversikt over hvilke hørselstekniske hjelpemidler som er tilgjengelige. å kunne vurdere om hvorvidt høreapparatet passer sammen med de aktuelle hjelpemidlene. Det er spesielt viktig å få tilpasset et høreapparat som kan brukes med FM-systemer og teleslynger. å kunne vurdere hvorvidt hørselstekniske hjelpemidler er mer egnet for brukeren enn høreapparater.

7 Strakstiltak Tilsvarende forventer Arbeids- og inkluderingsdepartementet (NAV) ved hjelpemiddelsentralene å samarbeide med de som tilpasser høreapparater - for å bedre kunnskapen om hørselstekniske hjelpemidler. Dette innebærer: –At hjelpemiddelsentralene stiller til rådighet ”prøvepakke” av hørselstekniske hjelpemidler til de som tilpasser høreapparater. –Å tilby kurs i regi av hjelpemiddelsentralene.

8 Strakstiltak Hjelpemiddelsentralene forutsettes å utarbeide oversikt over hørselskontakter de har avtale med i kommunene og stille denne til disposisjon for de regionale helseforetakene. Hjelpemiddelsentralene og de regionale helseforetakene forventes å samarbeide om å få flest mulig av kommunene til å inngå avtale om hørselskontakt.

9 Strakstiltak De regionale helseforetakene ved hørselssentralene forventes å ta initiativ til å opprette kontakt med de etablerte hørselskontaktene i kommunene. Dette skal motivere kommunene til å la hørselskontaktene ha ansvar for oppfølging av høreapparatbrukere etter utlevering.

10 Strakstiltak Arbeids- og velferdsdirektoratet og de regionale helseforetakene forventes å samarbeide om å få til en rutine der høreapparatbrukere blir fulgt opp etter tre måneder for å sjekke at høreapparatet fungerer – for eksempel gjennom at førstelinjen varsles om nye høreapparatbrukere og læres opp i hva som skal kontrolleres.

11 Hva er gjort Hørselssentralen i Bodø arrangerte i februar 2007 et ”samarbeidsmøte” hvor hørselskontaktene fra alle kommunene i Nordland var invitert. Redegjorde for kravet om tremånederskontroll. Diskuterte rutiner for hvordan slik kontroll kan gjennomføres. Gjennomgikk hva som kan kontrolleres under en slik kontroll – praktisk gjennomgang. Melde- og tilbakemeldingsrutiner (skjema). Diskuterte mulig formalisert samarbeid - samarbeidsavtale.

12 Samarbeid NAV - audiografene NAV hjelpemiddelsentral Nordland inviterte alle som arbeider med høreapparattilpasning i Nordland til samarbeidsmøte 6. desember 2006. Gjensidig informasjon om hvordan vi arbeider (målsetting). Hvordan samarbeide (rutiner)? Hjelpemiddelformidlingen og hjelpemiddelsortimentet. Hørselskontaktordningen slik den fungerer i dag. Prøvepakke – hva skal den inneholde?

13 Samarbeid NAV - audiografene Nytt møte ble forsøkt avholdt i vår, men ble avlyst grunnet få påmeldte. Nytt møte ble satt til 22. november. Også dette møtet blir avlyst, da Hjelpemiddelsentralen på det tidspunk vil være uten hørselsfaglig bemanning. Det er derfor usikkert hva som vil skje i Nordland mht spørsmålet om prøvepakke av hjelpemidler.


Laste ned ppt "”Tremånederskontroll” UNN, 27. og 28. sept 2007. Viktig problemstilling - slik handlingsplanen ser det Ventetiden er lang ved mange hørselssentraler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google