Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Mette Fagernes FoU dag, 18.04.12

2 Prosjektbakgrunn o Kommunale omsorgstjenester - sterk veks og nye oppgaver o Multisyke eldre o Unødvendig sykehusinnleggelser o Manglende samhandlingen mellom fastleger og kommunehelsetjenesten o Pilot 2010 – Gro Næss

3 Hovedmål 1.Ved hjelp av oppfølgingsplan, sikre oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre som er utsatt for subakutt og akutt funksjonssvikt 2.Ved hjelp av oppfølgingsplan, formalisere ansvar og rutiner for oppfølging av helsetilstand og iverksatt behandling hos multisyke hjemmeboende eldre med utstrakt legemiddelbruk 3.Oppnå samstemte legemiddellister hos fastleger, hjemmetjeneste og pasient for gruppen multisyke hjemmeboende eldre i kommunen 4.Øke bruk av kvalitetssikrede, elektroniske meldesystem mellom fastlege og hjemmesykepleie

4 Trinnvis beskrivelse av tiltaket 1.Hjemmesykepleieavdelingene identifiserer alle pasienter som faller inn under inklusjonskriteriene (multisyke eldre ≥ 75 år som mottar hjemmesykepleie minimum fem dager per uke, inkludert hjelp til legemiddelhåndtering). 2.Oppfølgingsansvaret fordeles mellom avdelingens sykepleiere med utgangspunkt i hvilke fastlege pasientene har. 3.Sykepleieren samler inn informasjon om aktuelle pasienter (gjennom CosDoc og observasjon og samtale med pasienten). 4.Sykepleieren bestiller time hos pasientenes fastlege, og sender legen innhentede opplysninger på standardisert skjema via e-melding.

5 5.Sykepleier og fastlege gjennomfører møte på legens kontor for samstemming av legemiddellister, diskusjon rundt pasientens funksjonsnivå og utarbeidelse av oppfølgingsplan. Møte gjennomføres ved oppstart og deretter ganger 1 per år. De årlige oppfølgingsmøtene kan vurderes å tas over telefon/ e-post når dette oppleves som tilstrekkelig. Det samhandles om mulig om flere pasienter (3-4) per møte. 6.Sykepleieren skriver inn opplysninger i pasientjournalen og utarbeider pleieplan etter avtalene i oppfølgingsplanen. 7.Sykepleieren og lege rapporterer til hverandre via e-melding i samsvar med avtaler gjort i oppfølgingsplanen.

6 Fremdriftsplan TiltakTid Forarbeid og forankringNov 2011 – mars 2012 Informasjon om prosjektet til ledere i hjemmetjenestenFebruar Videreutvikling av verktøyFebruar - mai 2012 Spørreskjemaundersøkelse - baselineApril - mai 2012 Baseline målinger – sykehusinnleggelser, samstemthet mellom medisinlister, pleieplaner etc. Mai 2012 Informasjon om prosjektet til pleiepersonellMars - juni 2012 Informasjon til fastlegerMai – juni, september 2012 Informasjon til pasienterJuni 2012 Repetisjon geriatrisk vurderingskompetanse, sykepleiereMai 2012 Repetisjon geriatrisk vurderingskompetanse, annet pleiepersonellSeptember 2012 Implementering og oppfølging av rutinerAugust 2012 – desember 2013 Evaluering og rapporteringAugust – desember 2013 Mål: gjennomført samhandlingsmøte om alle pasienter som står på listen ved oppstart innen 1. juli 2013

7 Hjelpemidler • Mal for oversikt over pasienter, fastleger, kontaktsykepleier etc. • Flytdiagram for plan for implementering i avdelingen • Månedsbrev (veggplakat) om fremdriften i prosjektet. • Veggplakat for fremdrift på egen avdeling. • Undervisningspakke vurderingskompetanse. • Mal for datainnsamling. • Mal for oppfølgingsplan. • Mal for implementering av oppfølgingsplan i CosDoc.

8 Spørsmål?


Laste ned ppt "Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google