Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbud i Helse Nord til pasienter med tinnitus Hvem? Hva? Hvor? Fagnettverk Hørsel Nordlandssykehuset Bodø 17. – 18.10.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbud i Helse Nord til pasienter med tinnitus Hvem? Hva? Hvor? Fagnettverk Hørsel Nordlandssykehuset Bodø 17. – 18.10.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbud i Helse Nord til pasienter med tinnitus Hvem? Hva? Hvor? Fagnettverk Hørsel Nordlandssykehuset Bodø 17. – 18.10.2013

2 Tilbud til pasienter med tinnitus – Helse Nord Helse Nord har følgende tilbud til pasienter med tinnitus: Utredning (ØNH-spesialist) Opptreningsopphold ved Nordtun HelseRehab (Varighet: 2 uker) Individuell behandling (Varighet: Ca. 1 – 2 år) LMS-mestringskurs (Varighet: 2 dager) Psykolog

3 Utredning i ØNH pol. / hørselssentral – tre utganger Utredning AvslutteMestringskursIndividuell oppfølging

4 Tilbud til pasienter med tinnitus – Helse Nord Tinnitusbehandling skjer i spesialisthelsetjenesten (ØNH-spesialist eller hørselssentral) UtredningBehandlingRehabilitering ØNH-spesialist el. ØNH pol. / hørselssentral Hørselssentral (UNN Tromsø el. Nordlandssykehuset Bodø) Mestringskurs – LMS: (UNN Tromsø, Nordlandssykehuset Bodø el. Helgelandssykehuset Sandnessjøen) Psykolog (UNN Tromsø) Flere utleverer tinnitushjelpemidler Opptrening: (Nordtun HelseRehab)

5 Tilbud til pasienter med tinnitus – Helse Nord Utredning (ØNH-spesialist) Avslutte – ingen oppfølging Behandling / Individuell. oppf. UNN Tromsø Psykolog NLSH Bodø Rehabilitering Mestringskurs UNN Tromsø NLSH Bodø Helgelandssykehuset Sandnessjøen Opptrening Nordtun HelseRehab Henvisning fra fastlegen

6 Prioritering av tinnituspasienter Invalidiserende tinnitus (Klockhoffs grad 3)  Rett til prioritert helsehjelp  maks.frist 4 uker Moderat tinnitus (Klockhoffs grad 2)  Rett til prioritert helsehjelp  maks.frist – utredning/start av rehabilitering 26 uker Individuelle forhold som må vurderes før rettighet og maksimumsfrist fastsettes for den enkelte pasient (listen er ikke uttømmende): –alder –sosial funksjon –tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet

7 Behandling basert på nevrofysiologisk forståelse En prosess under stikkordene ”læring” og ”mestring” •Strukturert opptrening under stikkordet ”ufarliggjøring”, samt bryting av den onde sirkelen ved å påvirke automatiserte tankeprosesser for å slutte å fokusere på tinnitus. –Samtale: Lære om mekanismene bak tinnitus –Veiledning/rådgivning •Avspenning –Registrere og kontrollere spenning •Lydstimulering –Lydsgenerator (bredbåndet støy) –Høreapparat/kombiapparat –Annen lydpåvirkning for å bryte stillhet og redusere kontrasten mellom stillhet og tinnituslyd •Mål: –Beherske stressituasjoner bedre –Få distraksjonsteknikker –Overføre fysisk spenning til mental spenning –Få tinnitus bak i bevisstheten

8 Habituering tar tid Start 3 måneder 6 måneder 9 måneder 12 måneder Bedring kan oppstå Habituering har vanligvis startet Minimumslengde på behandling med veiledning Behandlingen avsluttes når den ikke lenger er nødvendig


Laste ned ppt "Tilbud i Helse Nord til pasienter med tinnitus Hvem? Hva? Hvor? Fagnettverk Hørsel Nordlandssykehuset Bodø 17. – 18.10.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google