Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbud i Helse Nord til pasienter med tinnitus Hvem? Hva? Hvor?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbud i Helse Nord til pasienter med tinnitus Hvem? Hva? Hvor?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbud i Helse Nord til pasienter med tinnitus Hvem? Hva? Hvor?
Fagnettverk Hørsel Nordlandssykehuset Bodø 17. –

2 Tilbud til pasienter med tinnitus – Helse Nord
Helse Nord har følgende tilbud til pasienter med tinnitus: Utredning (ØNH-spesialist) Individuell behandling (Varighet: Ca. 1 – 2 år) Opptreningsopphold ved Nordtun HelseRehab (Varighet: 2 uker) LMS-mestringskurs (Varighet: 2 dager) Psykolog

3 Utredning i ØNH pol. / hørselssentral – tre utganger
Avslutte Mestringskurs Individuell oppfølging

4 Tilbud til pasienter med tinnitus – Helse Nord
Utredning Behandling Rehabilitering ØNH-spesialist el. ØNH pol. / hørselssentral Hørselssentral (UNN Tromsø el. Nordlandssykehuset Bodø) Mestringskurs – LMS: (UNN Tromsø, Nordlandssykehuset Bodø el. Helgelandssykehuset Sandnessjøen) Psykolog (UNN Tromsø) Flere utleverer tinnitushjelpemidler Opptrening: (Nordtun HelseRehab) Tinnitusbehandling skjer i spesialisthelsetjenesten (ØNH-spesialist eller hørselssentral)

5 Tilbud til pasienter med tinnitus – Helse Nord
Henvisning fra fastlegen Utredning (ØNH-spesialist) Avslutte – ingen oppfølging Behandling / Individuell. oppf. UNN Tromsø Psykolog NLSH Bodø Rehabilitering Mestringskurs Helgelandssykehuset Sandnessjøen Opptrening Nordtun HelseRehab

6 Prioritering av tinnituspasienter
Invalidiserende tinnitus (Klockhoffs grad 3)  Rett til prioritert helsehjelp  maks.frist 4 uker Moderat tinnitus (Klockhoffs grad 2)  Rett til prioritert helsehjelp  maks.frist – utredning/start av rehabilitering 26 uker Individuelle forhold som må vurderes før rettighet og maksimumsfrist fastsettes for den enkelte pasient (listen er ikke uttømmende): alder sosial funksjon tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet

7 Behandling basert på nevrofysiologisk forståelse En prosess under stikkordene ”læring” og ”mestring”
Strukturert opptrening under stikkordet ”ufarliggjøring”, samt bryting av den onde sirkelen ved å påvirke automatiserte tankeprosesser for å slutte å fokusere på tinnitus. Samtale: Lære om mekanismene bak tinnitus Veiledning/rådgivning Avspenning Registrere og kontrollere spenning Lydstimulering Lydsgenerator (bredbåndet støy) Høreapparat/kombiapparat Annen lydpåvirkning for å bryte stillhet og redusere kontrasten mellom stillhet og tinnituslyd Mål: Beherske stressituasjoner bedre Få distraksjonsteknikker Overføre fysisk spenning til mental spenning Få tinnitus bak i bevisstheten

8 Habituering tar tid Start Bedring kan oppstå 3 måneder
Habituering har vanligvis startet 6 måneder 9 måneder 12 måneder Minimumslengde på behandling med veiledning Behandlingen avsluttes når den ikke lenger er nødvendig


Laste ned ppt "Tilbud i Helse Nord til pasienter med tinnitus Hvem? Hva? Hvor?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google