Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Screening – spedbarn - høreapparater Fagnettverk for hørselsrehabilitering Tromsø 16. og 17. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Screening – spedbarn - høreapparater Fagnettverk for hørselsrehabilitering Tromsø 16. og 17. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Screening – spedbarn - høreapparater Fagnettverk for hørselsrehabilitering Tromsø 16. og 17. september 2010

2 Møte om nyfødtscreening Helsedirektoratet inviterte de regionale helseforetakene til et møte 25. mars. Direktoretet ønsket en status av hvordan screeningen i de fire helseregionene gjennomføres, dokumenteres og følges opp. Oppsummering: •Alle helseregionene har gjennomført screening av alle nyfødte. •Da foretakene mangler egnede dataprogrammer for registrering av screeningen, er kvaliteten på statistikken ujevn og statistikk mangler enkelte steder. •Direktoratet vil ta tak i dette.

3 Nasjonalt fødselsregister Helsedirektoratet påpeker meldeplikten til Medisinsk fødselsregister for medfødte tilstander hos barn under et år. Nasjonal registrering over alle nyfødte med opplysninger om testing, resultat og evt oppfølging m.m. er sterkt ønsket av fagmiljøene og pålagt i forskrift. Helsedirektoratet ønsker at informasjon om hørselshemmede spedbarn også sendes til kommunene ved fastleger og Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

4 Utgangspunkt: Rundebordskonferanse under NAS 2010 •Tidlig lydstimulering er av fundamental betydning for utviklingen av sentrale hørselsbaner og dermed hørsel, tale og kognitiv utvikling. •Neonatal hørselsscreening gir mulighet for tidlig diagnostisering av hørselstap. •Dette stiller store og nye krav til kunnskap om hørselsfysiologi, spedbarnsutvikling og høreapparattilpasning til spedbarn.

5 Noen temaer •Hvordan utføres tilpasningen av høreapparat til spedbarn, og hvilke kvalitetsparametre brukes? •Hvordan verifiseres grad og type hørselstap, samt tilpasning av rett høreapparat? •Hvor mange hørselssentraler tilpasser høreapparater og hvor mange barn pr. år får habilitering ved disse enhetene? •Finnes det er felles program for tilpasning og oppfølging for landet? •Hvor ofte gjøres det audiometri og hvor ofte kontrolleres høreapparattilpasningen i løpet av det første leveåret? •Måles kognitiv utvikling hos barnet, og hvordan kontrolleres lyd, pludring og taleproduksjon?

6 Påstand: En audiograf må tilpasse høreapparater til et visst antall spedbarn pr. år for å skaffe og opprettholde kompetansen (10 – 15 barn/år). Konsekvens av dette: Alle spedbarn fra Nord-Norge må henvises til St. Olavs hospital for rehabilitering.


Laste ned ppt "Screening – spedbarn - høreapparater Fagnettverk for hørselsrehabilitering Tromsø 16. og 17. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google