Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ReSonare  Fra 2005 til i dag…… 2005: Hovedprosjektet avsluttet 2006: Overgangsprosjekt 2007: Overgangsprosjektet – LMS 2008: Prosjektet forlenges.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ReSonare  Fra 2005 til i dag…… 2005: Hovedprosjektet avsluttet 2006: Overgangsprosjekt 2007: Overgangsprosjektet – LMS 2008: Prosjektet forlenges."— Utskrift av presentasjonen:

1 ReSonare  Fra 2005 til i dag…… 2005: Hovedprosjektet avsluttet 2006: Overgangsprosjekt 2007: Overgangsprosjektet – LMS 2008: Prosjektet forlenges

2 Statsbudsjettet 2009  Tilbud til hørselshemmede Prosjektet ReSonare er videreført i 2008. Det er lagt vekt på å utvikle tilpasningskurs flere steder i landet i samarbeid mellom hørselssentralene og lærings- og mestringssentrene. Da prosjektet ikke ennå kan sies å ha en slik spredning at det er et tilgjengelig tilbud for høreapparatbrukere i hele landet er det fortsatt behov for nasjonal oppfølging. Helsedirektoratet vil oppsummere erfaringene fra prosjektet og anbefale hvordan virksomheten kan videreføres som del av det ordinære tjenestetilbudet til hørselshemmede. Det tas derfor sikte på å videreføre prosjektet også i 2009 med forberedelse til en varig ordning fra 2010.

3 hørselshemmede i yrkesaktiv alder hørselssentral innkaller til opplæringstilbud på LMS Opplæringstilbud på LMS Bidrag fra fagpersoner og erfarne brukere Innhold: • Hørselstapets konsekvenser for privatliv, jobb og sosial deltagelse • Løsninger • (Egenvurdering videre behov- samtale eller skjema) behov for videre rehabilitering ikke behov for videre rehabilitering privat ØNH-lege Henviser til opplæringstilbud Individuell plan Voksenopplæring NAV arbeid/ARK NAV HMS NAV trygd Brukerorganisasj. Tilpasningskurs Samarbeidsavtale?

4  Arbeids- og inkluderingsdepartementet har bestemt at Briskeby skole og kompetansesenter, Ringeriksveien 77, 3400 Lier i 2008 skal videreføre prosjektet med kurs for døvblitte og sterkt tunghørtblitte og deres pårørende på samme vilkår og døgnpris som tilpasningskursene på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.  Som opplyst i brev til fylkestrygdekontorene 11. juni 2004 er det opprettet egen konto for prosjektet. Det presiseres igjen at alle utgifter forbundet med disse tilpasningskursene skal føres på denne kontoen fordi det er gitt en økonomisk totalramme for prosjektet som må følges opp fortløpende.  Oversikt over kurs i regi av Briskeby skole 2009.  RESONARE TILPASNINGSKURS FOR STERKT TUNGHØRTE / DØVBLITTE  Kurssted: Briskeby skole og kompetansesenter as. Ringeriksv.77, 3400 Lier.  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte / døvblitte  med tinnitus Pilot 3, trinn 1. 27.-29. januar  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte / døvblitte  med tinnitus. Pilot 3, trinn 2. 25.-26. februar:  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte / døvblitte  med tinnitus. Pilot 1, trinn 3. 2.-4. mars:  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte / døvblitte:  " Hør og bli hørt". 2. samling 4. - 6. mars:  Tilpasningskurs for sterkt tungthørte / døvblitte  med tinnitus. Pilot 2, trinn 3. 28.-30.april:

5  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte / døvblitte  med Ménières sykdom., trinn 1. 5.-7.mai:  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte / døvblitte  som venter på Cochleaimplantat. 12.-14.mai:  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte / døvblitte  med tinnitus. Pilot 3, trinn 3. 25.-27. mai :  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte/døvblitte:  "Hør og bli hørt". 3. samling. 3.-5. juni:  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte / døvblitte  med tinnitus. Pilot 1, trinn 4. 16.-18. juni:  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte med tinnitus.  Pilot 3, trinn 4. 25.-27. august:  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte/døvblitte med  Mèniéres sykdom, trinn 2. 1.-3. sept.:  Tilpasningskurs for sterkt tunghørte/døvblitte med  tinnitus. Pilot 2, trinn 4. 9.-11. sept.:  Tilpasningskurs for døvblitte/sterkt tunghørtblitte:  "Hør og bli hørt", trinn 1. 28.-30.oktober:  Tilpasningskurs for døvblitte/sterkt tunghørtblitte  med Mèniéres sykdom,trinn 4. 1.-3.desember   Møller kompetansesenter arrangerer i tillegg 3-dagers tilpasningskurs i Midt-Norge følgende datoer: 25. til 27. september i Møre og Romsdal 6. til 8. oktober i Nord- Trøndelag 27. til 29. oktober i Sør-Trøndelag

6 2009  Evaluering av prosjektet Synovate: ”Undersøkelse om ReSonare” Mars 09 Rehab-Nor: ”Resonare. Erfaringer og synspunkter fra noen berørte parter, tanker om veien videre.” April 09

7  Nettverksmodell for rehabiliteringstjenester til døvblitte og sterkt tunghørtblitte – tilsagnsbrev juni-09: ”Prosjektmidler kan ikke påregnes for 2010”


Laste ned ppt "ReSonare  Fra 2005 til i dag…… 2005: Hovedprosjektet avsluttet 2006: Overgangsprosjekt 2007: Overgangsprosjektet – LMS 2008: Prosjektet forlenges."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google