Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegging og styring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegging og styring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlegging og styring
Forbedring Strategi Design Forbedring Planlegging og styring

2 Sprangvis forbedring (innovasjonsbasert)
Planlagt utvikling Prestasjon Virkelig utvikling Tid

3 Sprangvis forbedring Dramatisk endring i løpet av kort tid Store trinn
Uregelmessig Gjennomføres av noen få ildsjeler (champions) Fokus på teknologiske nyvinninger Stor risiko Store investeringer, lite penger til vedlikehold av forbedringen Ofte kortvarig effekt - sprintløp

4 Kontinuerlig forbedring (Kaizen)
OM 18: Operations Improvement Kontinuerlig forbedring (Kaizen) A P C D Prestasjon Plan - Do - Check - Act (Planlegg - Utfør - Vurder - Iverksett) Tid BUS240 - OM

5 Kontinuerlig forbedring
Langvarig og udramatisk Små trinn Kontinuerlig og gradvis Involverer alle Fokus på konvensjonell teknologi Spredt og dermed liten risiko Små investeringer, stor innsats for å vedlikeholde forbedringen Tilsvarer et maratonløp

6 Deming-hjulet (PDCA eller PUVI)
Plan (Planlegg) Undersøk og planlegg forbedring Do (Utfør) Innfør forslaget til forbedring Check (Vurder) Undersøk om resultatet er positivt Act (Iverksett) Hvis resultatet er positivt skal forbedringen innføres som standard metode, ellers går en tilbake til den gamle metoden Start på ny syklus

7 Andre forbedringsprinsipper
Fokuser på objektive data Kundefokus Forbedringssystem (kvalitetssystem) Reduser prosessvariasjon Synkroniser flyten Vektlegg utdanning og trening Det perfekte er målet Identifiser sløsing Inkluder alle Utvikle interne leverandør/kunde-relasjoner

8 Funksjonsorientert organisasjon
Kundebehov Forretningsprosess Kundebehov tilfredsstilt Mikrooperasjoner organisert i funksjonelle avdelinger

9 Prosessorientert organisasjon
Funksjon 1 Funksjon 2 Funksjon 3 Funksjon 4 Kundebehov Forretningsprosess Kundebehov tilfredsstilt Business Process Reengineering (BPR) reorganiserer operasjonene for å reflektere de naturlige kundefokuserte forretningsprosessene

10 Business Process Reengineering (BPR)
Organiser på grunnlag av produktet som skal produseres Sats på dramatiske forbedringer - ett stort sprang Reduser “intern outsourcing” Beslutninger skal tas der arbeidet utføres Kritiske merknader til BPR Kun en motetrend? Skalkeskjul for nedbemanning? BPR sammen med nedbemanning kan medføre tap av kjernekompetanse

11 Prosesser før BPR Prognoser Motta kundeordre MRP Lage plukkliste
Fakturering Leverandører Kunder Innkjøps- ordre Vare- mottak Lager- styring Vare- plukking Utsending

12 Prosess etter BPR Prognoser Motta kundeordre MRP Lage plukkliste
Fakturering Leverandører Kunder Innkjøps- ordre Vare- mottak Lager- styring Vare- plukking Utsending

13 Andre forbedringsprinsipper
Lean operations (kap. 15) Total Quality Management (kap 17) Six Sigma (se slides for kap 17) osv.

14 Forbedringsprinsippene
Hurtig endring BPR Six Sigma Fokus på løsninger Fokus på metoder Lean TQM Gradvis endring

15 Forbedringsteknikker
Spredningsdiagram (XY) Prosesskart (flytdiagram) Viser flyten av informasjon, produkter, arbeidskraft og kunder Aktiviteter og beslutningspunkter Er alle aktiviteter inkludert? Riktig sekvens? Forbedringsmuligheter? Problemområder? Årsak-virkning-diagram Pareto-diagram Hvorfor-hvorfor-analyse

16 1. Spredningsdiagram (X-Y)
Samvariasjon eller kausal sammenheng?

17 2. Prosesskart (flytdiagram)
Beslutning Data

18 3. Årsak-virkning-diagram (Ishikawa)
Menneske Maskin Metode Materialer Resultat (problem) Miljø Måling Management

19 4. Pareto-diagram Andel av virkning eller problem Årsaker Kumulativ
Frekvens Årsaker

20 Liten bruker-kompetanse
5. Hvorfor - hvorfor Brukergruppe Liten bruker-kompetanse Bruksanvisning Hvorfor? Kurs Feil Kan ikke motta RiksTV Dårlig dekoder Spesifikasjoner Hvorfor? Hvorfor? Antenne Dårlige signaler Kabel Hvorfor? Støykilder


Laste ned ppt "Planlegging og styring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google