Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS240 - Vareproduksjon og logistikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS240 - Vareproduksjon og logistikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS240 - Vareproduksjon og logistikk
Lærer: Kolbjørn Christoffersen Rom T445 Lærebok: Slack, Chambers, Johnston: OPERATIONS MANAGEMENT, 6.utgave (eller 7. utgave skrevet av Slack, Brandon-Jones, Johnston) Forelesninger: Mandag 12-14 Torsdag 10-12

2 BUS240 - Kurssider ClassFronter – BUS240
VELKOMMEN Pensum. Forelesningsnotater Eksamen. Tidligere eksamensoppgaver EmneINFO Studenter, lærere Deler er også tilgjengelig uten innlogging via Viktige beskjeder: Nyheter i ClassFronter, evt. e:mail

3 Hva er produksjonsledelse?
OM 1: Operations Management Hva er produksjonsledelse? Production and Operations Management (POM) eller Operations Management (OM) Produksjonsledelse Produksjonsteknikk Driftsteknikk Emnet omhandler hvordan ulike organisasjoner produserer varer og tjenester Viktige deler innen produksjonsledelse Ressursstyring Materialstyring Produksjon BUS 240

4 Hva er logistikk? Opprinnelig planlegge, gjennomføre og styre material-strømmen fra produksjonslager til kunde Etter hvert utvidet til også å omfatte materialstrømmen inn til produksjons-bedriften og internt i bedriften Viktige komponenter innen logistikken Fysisk varestrøm Informasjonsstrøm

5 Produksjonsledelse og logistikk
OM 1: Operations Management Produksjonsledelse og logistikk Produksjonsledelse Forsyning Produksjonslogistikk Distribusjon BUS 240

6 Funksjoner i en organisasjon
Hovedfunksjoner Produksjon Markedsføring og salg Produktutvikling Støttefunksjoner Personal Innkjøp av hjelpemidler og utstyr Økonomi og finans

7 Produksjonsfunksjonens rolle
Markedsføring og salg Produkt- utvikling Produksjon og logistikk Møbel- produsent Markeds- analyse Designe nye møbler Montere møbler Prosess- perspektiv Identifisere behov Utvikle produkt Lage og distribuere

8 Produksjon som transformasjonsprosess
Ressurser som blir transformert Materiale Informasjon Kunder Transformasjons-prosess Input Output Kunder Bygninger og utstyr Personale Ressurser som utfører transformasjonen

9 Input til transformasjonsprosessen
Materialer som transformeres Fysiske egenskaper, Plassering, Eierskap, Lagring Informasjon som transformeres Informasjonsinnhold, Eierskap, Lagring, Plassering Kunder som transformeres Egenskaper (fysiske, fysiologiske, psykiske), Lagring, Plassering

10 Output fra transformasjonsprosessen (varer og tjenester)
REN VARE Kan tas på Kan lagres Produksjon før forbruk Liten kunde-kontakt Kan transporteres Kvaliteten er målbar RÅOLJEPRODUKSJON ALUMINIUMSSMELTING PRODUKSJON AV VERKTØYMASKINER RESTAURANT Kan ikke tas på Kan ikke lagres Produksjon samtidig med forbruk Stor kundekontakt Kan ikke transporteres Kvaliteten er diffus DATAMASKINSERVICE KONSULENTTJENESTE PSYKOTERAPI REN TJENESTE

11 Output fra transformasjonsprosessen (varer og tjenester)
Vareproduksjon med utfyllende tjenester Tjeneste med utfyllende varetilbud Andelen av ren vareproduksjon går ned i vestlige land, tjenesteproduksjon blir mer viktig (vareproduksjonen flyttes til Kina?) EU Utgangspunkt: Frihandel med varer EUs tjenestedirektiv gir friere flyt av tjenester

12 Eksterne leverandører og kunder (forsyningsnettverket)
Gummi- leverandør Volvo Bildekk- produsent Pigg- produsent Dekkmann Eksterne leverandører Eksterne kunder

13 Internt hos bildekkprodusenten
Økonomi og regnskap Markedsføring og salg Produksjon Ferdigvare- lager Konstruksjon og design Intern kunde Interne leverandører

14 Internt i produksjonsavdelingen
Cord- produksjon Montering av dekkstamme Blanding av gummi Støping av dekk Pigging Interne leverandører Intern kunde

15 Inndeling i funksjonelle avdelinger
Kundebehov Forretningsprosess Kundebehov tilfredsstilt

16 Inndeling etter forretningsprosesser
Funksjon 1 Funksjon 2 Funksjon 3 Funksjon 4 Kundebehov Forretningsprosess Kundebehov tilfredsstilt

17 Klassifisering av ulike produksjoner
Få gjentak Ansatte utfører flere jobber Lite systematisering Høye enhetskostnader Mange repetisjoner Spesialisering Kapitalintensiv Lave enhetskostnader VOLUM Lav Høy Generatorfabrikk Gourmetrestaurant Forsøkskirurgi Taxi-service TV-produsent Fast food restaurant Rutinekirurgi Kollektivtransport Fleksibel Kompleks Tilpasset kundebehov Høye enhetskostnader Avgrenset Rutine Standardisert Lave enhetskostnader VAREUTVALG Høy Lav Skredder Selskapsskattekonsulent Ultra ( produkter) Levis Revisjon Rimi (1977: 500 prod.)

18 VARIASJON I ETTERSPØRSEL
Klassifisering av ulike produksjoner II Varierer kapasitet Fleksibilitet Kontakt med markedet Høye enhetskostnder Stabil Forutsigbar Høy utnytting Lave enhetskostnader VARIASJON I ETTERSPØRSEL Høy Lav Elektrisk kraft Legevakt T-bane Brødbakeri Vakt ved kjøpesenter Lastebiltransport Kort ventetoleranse Kundehandtering Variasjon i kvalitet Høye enhetskostnader Tidsforsinkelse Standardisert Høy utnyttingsgrad Sentralisering Lave enhetskostnader VISIBILITET Høy Lav Helsetjenester ”Kok ved bordet”-restaurant Tannlege Musikklærer Vareproduksjon Prefabrikerte smørbrød Tannteknikere Fjernundervisning

19 Variasjon i etterspørsel Lite familie-drevet hotell
Produksjonsdimensjoner og posisjonering Lav Volum Høy Høy Vareutvalg Lav Høy Variasjon i etterspørsel Lav Høy Visibilitet Lav Lite familie-drevet hotell Hotellkjeden Formule 1

20 Formule 1 (Rompris: €30-50 per natt, sjekk hotelformule1
Formule 1 (Rompris: €30-50 per natt, sjekk hotelformule1.com og wikipedia)

21 PRODUKSJONENS PRESTASJONS- MÅL Produksjons-strategi
Produksjonsledelse og produksjons-strategi PRODUKSJONENS PRESTASJONS- MÅL OMGIVELSER Produksjons-strategi PRODUKSJONS- STRATEGI Materiale Informasjon Kunder Produksjons-ledelse FORBEDRING DESIGN KUN-DER INPUT OUTPUT PLANLEGGING OG STYRING Bygninger Utstyr Personale OMGIVELSER


Laste ned ppt "BUS240 - Vareproduksjon og logistikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google