Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Supply Chain Management (SCM) Integrert logistikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Supply Chain Management (SCM) Integrert logistikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Supply Chain Management (SCM) Integrert logistikk
OM 13: Supply Chain Planning and Control Supply Chain Management (SCM) Integrert logistikk Forsyningsnettverk Vertikal integrasjon, utseende, lokalisering og kapasitet er omtalt tidligere Integrert logistikk (Supply chain management) Hvordan koordinere og styre aktiviteten mellom selvstendige produksjonsenheter i nettverket Helhetlig (holistisk) tilnærming - hvordan styre på tvers av selskapsgrenser BUS240 - OM

2 Forsyningskjeder - begreper
2. nivå 1. nivå 1. nivå 2. nivå Produksjon Innkjøp Fysisk distribusjon Logistikk Materialadministrasjon Integrert logistikk (supply chain management)

3 Fokus i integrert logistikk
OM 13: Supply Chain Planning and Control Fokus i integrert logistikk Tilfredsstille sluttkundene effektivt Sluttkundene fører penger inn i systemet Ikke fokuser på den umiddelbare kunden, men på hvordan en kan bidra til å forbedre hele forsyningskjedens prestasjoner Overskuddet fordeles etterpå Kostnadseffektiv styring av forsyningskjeden Redusere lager, fjerne forsinkelser Identifisere flaskehalser, balansere kapasiteter og koordinere flyt av materialer Hindre sløsing - Lean supply chain BUS240 - OM

4 Fokus i integrert logistikk II
OM 13: Supply Chain Planning and Control Fokus i integrert logistikk II Beholde fleksibiliteten Agile supply chain vs. Lean supply chain BUS240 - OM

5 Innkjøps- og forsyningsprosessen
Innkjøps-funksjonen Produksjons-funksjonen Leverandører Be om forsyning Lage tilbuds-dokument Lage tilbud Velge leverandør Diskutér med produksjonen Utform innkjøpsordre Samarbeid med produksjonen Produser varer Informasjon Mottaks-kontroll Leveranse

6 Mål for innkjøpsarbeidet I
OM 13: Supply Chain Planning and Control Mål for innkjøpsarbeidet I Kvalitet Råvarekvalitet influerer på produktkvalitet, hastighet, pålitelighet og kostnad Kvalitet kan sjekkes ved mottakskontroll Kan baseres på leverandørens kvalitetssystem, for eksempel ISO 9000 Supplier Quality Assurance (SQA) programmes Hurtig levering Viktig når etterspørselen etter sluttproduktet er usikker eller når hastigheten er en viktig konkurransefaktor BUS240 - OM

7 Mål for innkjøpsarbeidet II
OM 13: Supply Chain Planning and Control Mål for innkjøpsarbeidet II Presise og fullstendige leveringer Ufullstendige leveranser kan medføre problemer i produksjonen For sene eller for tidlige leveranser kan skape problemer Behov for egen ordreoppfølgingsavdeling? Opprettholde fleksibilitet Vurdere leverandørens kapabilitet (evne) med hensyn til endringer i kvantitet, leveringstider og spesifikasjoner BUS240 - OM

8 Mål for innkjøpsarbeidet III
Riktig pris Innkjøp utgjør en stor del av totalkostnadene. En liten reduksjon vil medføre store endringer i overskuddet Profitt Økt profitt Økt profitt Innkjøp reduseres med 10 % Arbeid og overhead Innkjøpskostnad reduseres med 10 % B. Innkjøp utgjør stor andel A. Innkjøp utgjør liten andel

9 OM 13: Supply Chain Planning and Control
Single-sourcing Fordeler Kan medføre bedre kvalitet, sterke og langvarige samarbeidsrelasjoner, bedre kommunikasjon, lettere å samarbeide om produktutvikling, stordrifts-fordeler, høyere konfidensialitet Ulemper Mer sårbart hvis leveringene svikter, leverandør kan bli mer påvirket av volumfluktasjoner, leverandør kan presse opp prisen Generell utvikling mot færre leverandører 80-tallet: GM-USA: 3500 lev., Toyota: 168 lev. Eksempel: Systemleverandører BUS240 - OM

10 Utviklingstrekk innen innkjøp
OM 13: Supply Chain Planning and Control Utviklingstrekk innen innkjøp Internett og e-handel System til å bekrefte ordrer og foreta betaling Informasjon om potensielle leverandører Prisinformasjon Handelsbørser Hvilke typer komponenter bør kjøpes over internett? Keiretsu-nettverk (Japan) Underleverandører til et større konsern organiserer seg i en samarbeidsgruppe i samarbeid med storkonsernet BUS240 - OM

11 Japanske keiretsu-nettverk I
Mitsubishi (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) Mitsubishi Corporation, Kirin Brewery, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Fuso, Mitsubishi Motors, Nippon Yusen, Nippon Oil, Tokio Marine and Fire Insurance, Nikon, Mitsubishi Chemical, Mitsubishi Estate, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Mitsubishi Materials Corp., Mitsubishi Paper Mills Ltd., Pacific Consultants International Ltd. Sanwa ("Midorikai") (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) Hankyu Railway, Keisei Railway, Kobe Steel, Konica Minolta, Kyocera, Orix, Shin-Maywa, Takashimaya, Toho

12 Japanske keiretsu-nettverk II
Sumitomo (Sumitomo Mitsui Bank) Asahi Breweries, Hanshin Railway, Keihan Railway, Mazda, Nankai Railway, NEC, Nippon Koei, Sumitomo Real Estate Mitsui (Sumitomo Mitsui Bank) Fuji Photo Film, Mitsui Real Estate, Mitsukoshi, Suntory, Toshiba, Toyota Fuyo (Mizuho Bank) Canon, Hitachi, Marubeni, Matsuya, Nissan, Ricoh, Tobu Railway, Yamaha Dai-Ichi Kangyo (Mizuho Bank) Fujitsu, Hitachi, Isuzu, Itochu, Tokyo Electric Power

13 Utviklingstrekk innen innkjøp
Global forsyning Ferdigvarer har lenge vært levert på det globale markedet Forsyninger er etter hvert mindre basert på lokale leverandører Årsak: Regionale handelsavtaler og tollnedsettelser, bedre transportsystemer, økt global konkurranse Problemer med global forsyning: Avstander, forskjellig språk og kultur, vanskelig å sjekke etiske problemstillinger

14 OM 13: Supply Chain Planning and Control
Fysisk distribusjon Lagersystem med mange nivåer Distribusjonslager kan redusere transporten Færre transporter enn om alle detaljistene skal få direktelevering fra alle produsentene Både produsent og kunder får færre å forholde seg til Internett Bedrer kommunikasjonen og koordinasjonen i distribusjonskjeden B2C (Business-to-consumer) medfører nye problemer med transport på grunn av mange småordre BUS240 - OM

15 Fysisk distribusjon - score
Transportmetode Ytelse Vei Bane Fly Sjø Rør Hastighet 2 3 1 5 4 Sikkerhet 2 3 4 5 1 Kvalitet 2 3 4 5 1 Kostnad 3 4 5 2 1 Fleksibilitet 1 2 3 4 5 1 - best ytelse, dårligst ytelse

16 Integrering av flere funksjoner
OM 13: Supply Chain Planning and Control Integrering av flere funksjoner Materialadministrasjon Materialflyt og støttefunksjoner Innkjøp, lager, produksjon, distribusjon Forener ulike funksjoner (innkjøp, produksjon, salg) Middel til å redusere lager og ledetider Øker fleksibiliteten og oversikten BUS240 - OM

17 Integrering av flere funksjoner
OM 13: Supply Chain Planning and Control Integrering av flere funksjoner Logistikk (tradisjonell definisjon) Fysisk distribusjon til sluttkunde Totalflyt av materialer og informasjon Lite fokusert på produksjonsstyring Integrert logistikk (Supply Chain Management) Innkjøp/forsyning, produksjon og distribusjon Fokus: Tilfredsstille sluttkundene Nøkkeloperasjoner i forhold til kunden Lede kjeden effektivt og effisient BUS240 - OM

18 Leverandør - kunde-forhold
OM 13: Supply Chain Planning and Control Leverandør - kunde-forhold B2B Mellom to bedrifter Eksempel innen e-handel: EDI B2C Mellom en bedrift og sluttkunden Salg til private over internett, f.eks. Amazon.com C2B Kundene spør, bedrifter svarer med tilbud Anbudstorget.no C2C Auksjoner, bruktsalg osv. Finn.no BUS240 - OM

19 Typer av relasjoner i forsyningskjeder
Gjør alt selv Vertikalt integrert produksjon Utvikling Tradisjonell markeds-forsyning Gjør det viktige selv Intern aktivitet Forsyning via partnerskap Outsourcer alt Langtids virtuell produksjon Virtuell spothandel Mange, avstand Få, nær kontakt Leverandører

20 Vertikal integrasjon på kortere sikt
OM 13: Supply Chain Planning and Control Vertikal integrasjon på kortere sikt Beslutninger om å lage eller kjøpe (make-or-buy) Avgjøres av innkjøpsfunksjonen Kostnader ved egen produksjon (totalkostnader, marginalkostnader) Har en kapasitet? Kvalitet Vanlig vurdering: Kjerneaktiviteter beholdes, resten outsources BUS240 - OM

21 Tradisjonell forsyning fra markedet
OM 13: Supply Chain Planning and Control Tradisjonell forsyning fra markedet Fordeler Beholder konkurransen Leverandører kan spesialisere seg Forsyningen blir fleksibel Innovasjoner kan utnyttes raskt Kan konsentrere seg om kjerneaktiviteter Ulemper Mister styringen etter at ordren er plassert Mye arbeid med leverandørdatabasen Kan uthule egen kompetanse BUS240 - OM

22 OM 13: Supply Chain Planning and Control
Virtuell produksjon All produksjon er satt bort Fordeler Forsyningsnettverket kan ofte skiftes ut raskt Gir fleksibilitet og hurtighet Ulemper Vanskelig å skape og holde på kjernekompetanse Bør hovedsakelig brukes av de som har en spesialkompetanse mht. å styre selve forsyningsnettverket BUS240 - OM

23 OM 13: Supply Chain Planning and Control
Partnerskap Nært samarbeid over lengre tid, inkludert deling av ressurser og kompetanse Deling av suksess, medfører langtidsforpliktelse, felles læring og problemløsning, koordinering, informasjonsutveksling, gjensidig tillit Underleverandøren er ofte den svake i slike partnerskap Lean supply Partnerskap mellom likeverdige partnere, det vil si at underleverandøren får en mer sentral rolle BUS240 - OM

24 Distribusjonskjeder for deleprodusent
Installatør Forhandler-nettverk Lokal forhandler Regional distributør Bilprodusent Distributør Distribusjons-kjede for bilprodusent Distribusjonskjede for deleprodusent Leverandør Underleverandør Produksjons-kjede Lager Råmaterialer

25 Alternative forsyningskjeder
OM 13: Supply Chain Planning and Control Alternative forsyningskjeder Via bilprodusent Relativt stabilt volum Fokus på kvalitet og pris (effisient forsynings-kjede) Ettermarkedet Usikkerheter i volum Fokus på hastighet og fleksibilitet (responsive forsyningskjede) Som regel vil komponentene til de to kjedene produseres samtidig BUS240 - OM

26 Dynamikk – Bullwhip-effekt

27 SCOR SCOR-modellen (s ) er ikke pensum

28 Forbedring av forsyningskjeder
OM 13: Supply Chain Planning and Control Forbedring av forsyningskjeder Informasjonsdeling Vil redusere svingninger i forsyningskjeden POS-informasjon, EDI Tilpasning i forsyningskanalen Felles planlegging og styring Vendor Managed Inventory (VMI) Transportmengder (TruckLoad, LessThanTL) Effektiv styring og gjennomføring Redusert kostnad og kompleksitet hos hver enkelt Tidskompresjon (varer og informasjon) Risiko i forsyningskjeden BUS240 - OM


Laste ned ppt "Supply Chain Management (SCM) Integrert logistikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google