Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS2401 Supply Chain Management (SCM) Integrert logistikk  Forsyningsnettverk  Vertikal integrasjon, utseende, lokalisering og kapasitet er omtalt tidligere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS2401 Supply Chain Management (SCM) Integrert logistikk  Forsyningsnettverk  Vertikal integrasjon, utseende, lokalisering og kapasitet er omtalt tidligere."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS2401 Supply Chain Management (SCM) Integrert logistikk  Forsyningsnettverk  Vertikal integrasjon, utseende, lokalisering og kapasitet er omtalt tidligere  Integrert logistikk (Supply chain management)  Hvordan koordinere og styre aktiviteten mellom selvstendige produksjonsenheter i nettverket  Helhetlig (holistisk) tilnærming - hvordan styre på tvers av selskapsgrenser

2 BUS2402 Forsyningskjeder - begreper Produksjon Innkjøp Fysisk distribusjon Logistikk Materialadministrasjon Integrert logistikk (supply chain management) 1. nivå2. nivå 1. nivå

3 BUS2403 Fokus i integrert logistikk  Tilfredsstille sluttkundene effektivt  Sluttkundene fører penger inn i systemet  Ikke fokuser på den umiddelbare kunden, men på hvordan en kan bidra til å forbedre hele forsyningskjedens prestasjoner  Overskuddet fordeles etterpå  Kostnadseffektiv styring av forsyningskjeden  Redusere lager, fjerne forsinkelser  Identifisere flaskehalser, balansere kapasiteter og koordinere flyt av materialer  Hindre sløsing - Lean supply chain

4 BUS2404 Fokus i integrert logistikk II  Beholde fleksibiliteten  Agile supply chain vs. Lean supply chain

5 BUS2405 Innkjøps- og forsyningsprosessen Leverandører Innkjøps- funksjonen Produksjons- funksjonen Be om forsyning Lage tilbuds- dokument Lage tilbud Velge leverandør Utform innkjøpsordre Produser varer Leveranse Mottaks- kontroll Diskutér med produksjonen Samarbeid med produksjonen Informasjon

6 BUS2406 Mål for innkjøpsarbeidet I  Kvalitet  Råvarekvalitet influerer på produktkvalitet, hastighet, pålitelighet og kostnad  Kvalitet kan sjekkes ved mottakskontroll  Kan baseres på leverandørens kvalitetssystem, for eksempel ISO 9000  Supplier Quality Assurance (SQA) programmes  Hurtig levering  Viktig når etterspørselen etter sluttproduktet er usikker eller når hastigheten er en viktig konkurransefaktor

7 BUS2407 Mål for innkjøpsarbeidet II  Presise og fullstendige leveringer  Ufullstendige leveranser kan medføre problemer i produksjonen  For sene eller for tidlige leveranser kan skape problemer  Behov for egen ordreoppfølgingsavdeling?  Opprettholde fleksibilitet  Vurdere leverandørens kapabilitet (evne) med hensyn til endringer i kvantitet, leveringstider og spesifikasjoner

8 BUS2408 Mål for innkjøpsarbeidet III  Riktig pris  Innkjøp utgjør en stor del av totalkostnadene. En liten reduksjon vil medføre store endringer i overskuddet Arbeid og overhead Innkjøp reduseres med 10 % Profitt Innkjøpskostnad reduseres med 10 % A. Innkjøp utgjør liten andel B. Innkjøp utgjør stor andel Økt profitt

9 BUS2409 Single-sourcing  Fordeler  Kan medføre bedre kvalitet, sterke og langvarige samarbeidsrelasjoner, bedre kommunikasjon, lettere å samarbeide om produktutvikling, stordrifts-fordeler, høyere konfidensialitet  Ulemper  Mer sårbart hvis leveringene svikter, leverandør kan bli mer påvirket av volumfluktasjoner, leverandør kan presse opp prisen  Generell utvikling mot færre leverandører  80-tallet: GM-USA: 3500 lev., Toyota: 168 lev.  Eksempel: Systemleverandører

10 BUS24010 Utviklingstrekk innen innkjøp  Internett og e-handel  System til å bekrefte ordrer og foreta betaling  Informasjon om potensielle leverandører  Prisinformasjon  Handelsbørser  Hvilke typer komponenter bør kjøpes over internett?  Keiretsu-nettverk (Japan)  Underleverandører til et større konsern organiserer seg i en samarbeidsgruppe i samarbeid med storkonsernet

11 BUS240 Japanske keiretsu-nettverk I Mitsubishi (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) Mitsubishi Corporation, Kirin Brewery, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Fuso, Mitsubishi Motors, Nippon Yusen, Nippon Oil, Tokio Marine and Fire Insurance, Nikon, Mitsubishi Chemical, Mitsubishi Estate, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Mitsubishi Materials Corp., Mitsubishi Paper Mills Ltd., Pacific Consultants International Ltd. Sanwa ("Midorikai")(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) Hankyu Railway, Keisei Railway, Kobe Steel, Konica Minolta, Kyocera, Orix, Shin-Maywa, Takashimaya, Toho 11

12 BUS240 Japanske keiretsu-nettverk II Sumitomo (Sumitomo Mitsui Bank) Asahi Breweries, Hanshin Railway, Keihan Railway, Mazda, Nankai Railway, NEC, Nippon Koei, Sumitomo Real Estate Mitsui (Sumitomo Mitsui Bank) Fuji Photo Film, Mitsui Real Estate, Mitsukoshi, Suntory, Toshiba, Toyota Fuyo (Mizuho Bank) Canon, Hitachi, Marubeni, Matsuya, Nissan, Ricoh, Tobu Railway, Yamaha Dai-Ichi Kangyo(Mizuho Bank) Fujitsu, Hitachi, Isuzu, Itochu, Tokyo Electric Power 12

13 BUS24013 Utviklingstrekk innen innkjøp  Global forsyning  Ferdigvarer har lenge vært levert på det globale markedet  Forsyninger er etter hvert mindre basert på lokale leverandører  Årsak: Regionale handelsavtaler og tollnedsettelser, bedre transportsystemer, økt global konkurranse  Problemer med global forsyning: Avstander, forskjellig språk og kultur, vanskelig å sjekke etiske problemstillinger

14 BUS24014 Fysisk distribusjon  Lagersystem med mange nivåer  Distribusjonslager kan redusere transporten  Færre transporter enn om alle detaljistene skal få direktelevering fra alle produsentene  Både produsent og kunder får færre å forholde seg til  Internett  Bedrer kommunikasjonen og koordinasjonen i distribusjonskjeden  B2C (Business-to-consumer) medfører nye problemer med transport på grunn av mange småordre

15 BUS24015 Fysisk distribusjon - score Ytelse Hastighet Sikkerhet Kvalitet Kostnad Fleksibilitet VeiBaneFlySjøRør Transportmetode 2 2 2 3 1 3 3 3 4 2 1 4 4 5 3 5 5 5 2 4 4 1 1 1 5 1 - best ytelse, 5 - dårligst ytelse

16 BUS24016 Integrering av flere funksjoner  Materialadministrasjon  Materialflyt og støttefunksjoner  Innkjøp, lager, produksjon, distribusjon  Forener ulike funksjoner (innkjøp, produksjon, salg)  Middel til å redusere lager og ledetider  Øker fleksibiliteten og oversikten

17 BUS24017 Integrering av flere funksjoner  Logistikk (tradisjonell definisjon)  Fysisk distribusjon til sluttkunde  Totalflyt av materialer og informasjon  Lite fokusert på produksjonsstyring  Integrert logistikk (Supply Chain Management)  Innkjøp/forsyning, produksjon og distribusjon  Fokus: Tilfredsstille sluttkundene  Nøkkeloperasjoner i forhold til kunden  Lede kjeden effektivt og effisient

18 BUS24018 Leverandør - kunde-forhold  B2B  Mellom to bedrifter  Eksempel innen e-handel: EDI  B2C  Mellom en bedrift og sluttkunden  Salg til private over internett, f.eks. Amazon.com  C2B  Kundene spør, bedrifter svarer med tilbud  Anbudstorget.no  C2C  Auksjoner, bruktsalg osv.  Finn.no

19 BUS24019 Intern aktivitet Outsourcer alt Gjør det viktige selv Gjør alt selv Mange, avstand Få, nær kontakt Virtuell spothandel Langtids virtuell produksjon Tradisjonell markeds- forsyning Vertikalt integrert produksjon Forsyning via partnerskap Typer av relasjoner i forsyningskjeder Leverandører Utvikling

20 BUS24020 Vertikal integrasjon på kortere sikt  Beslutninger om å lage eller kjøpe (make-or-buy)  Avgjøres av innkjøpsfunksjonen  Kostnader ved egen produksjon (totalkostnader, marginalkostnader)  Har en kapasitet?  Kvalitet  Vanlig vurdering: Kjerneaktiviteter beholdes, resten outsources

21 BUS24021 Tradisjonell forsyning fra markedet  Fordeler  Beholder konkurransen  Leverandører kan spesialisere seg  Forsyningen blir fleksibel  Innovasjoner kan utnyttes raskt  Kan konsentrere seg om kjerneaktiviteter  Ulemper  Mister styringen etter at ordren er plassert  Mye arbeid med leverandørdatabasen  Kan uthule egen kompetanse

22 BUS24022 Virtuell produksjon  All produksjon er satt bort  Fordeler  Forsyningsnettverket kan ofte skiftes ut raskt  Gir fleksibilitet og hurtighet  Ulemper  Vanskelig å skape og holde på kjernekompetanse  Bør hovedsakelig brukes av de som har en spesialkompetanse mht. å styre selve forsyningsnettverket

23 BUS24023 Partnerskap  Nært samarbeid over lengre tid, inkludert deling av ressurser og kompetanse  Deling av suksess, medfører langtidsforpliktelse, felles læring og problemløsning, koordinering, informasjonsutveksling, gjensidig tillit  Underleverandøren er ofte den svake i slike partnerskap  Lean supply  Partnerskap mellom likeverdige partnere, det vil si at underleverandøren får en mer sentral rolle

24 BUS24024 Distribusjonskjeder for deleprodusent Distribusjonskjede for deleprodusent Distribusjons- kjede for bilprodusent Produksjons- kjede Forhandler- nettverk Bilprodusent Installatør Lokal forhandler Regional distributør Distributør Leverandør Underleverandør Lager Råmaterialer

25 BUS24025 Alternative forsyningskjeder  Via bilprodusent  Relativt stabilt volum  Fokus på kvalitet og pris (effisient forsynings- kjede)  Ettermarkedet  Usikkerheter i volum  Fokus på hastighet og fleksibilitet (responsive forsyningskjede)  Som regel vil komponentene til de to kjedene produseres samtidig

26 BUS24026 Dynamikk – Bullwhip-effekt

27 BUS24027 SCOR  SCOR-modellen (s.394-396) er ikke pensum

28 BUS24028 Forbedring av forsyningskjeder  Informasjonsdeling  Vil redusere svingninger i forsyningskjeden  POS-informasjon, EDI  Tilpasning i forsyningskanalen  Felles planlegging og styring  Vendor Managed Inventory (VMI)  Transportmengder (TruckLoad, LessThanTL)  Effektiv styring og gjennomføring  Redusert kostnad og kompleksitet hos hver enkelt  Tidskompresjon (varer og informasjon)  Risiko i forsyningskjeden


Laste ned ppt "BUS2401 Supply Chain Management (SCM) Integrert logistikk  Forsyningsnettverk  Vertikal integrasjon, utseende, lokalisering og kapasitet er omtalt tidligere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google