Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS2401 Uavhengig etterspørsel P Kunder P kjenner ikke kundenes egentlige etterspørsel. Produksjonsvolum og tidspunkt for produksjon baseres på prognoser/bestillinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS2401 Uavhengig etterspørsel P Kunder P kjenner ikke kundenes egentlige etterspørsel. Produksjonsvolum og tidspunkt for produksjon baseres på prognoser/bestillinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS2401 Uavhengig etterspørsel P Kunder P kjenner ikke kundenes egentlige etterspørsel. Produksjonsvolum og tidspunkt for produksjon baseres på prognoser/bestillinger og EBQ

2 BUS2402 Avhengig etterspørsel P S1 Kunder S2 Kunder Internt i egen bedrift P kan produsere på bakgrunn av planlagt produksjon i S1 og S2.

3 BUS2403 MRP - Materials Requirements Planning  Materialbehovsplanlegging  Beregning av hvor mye og når en trenger materialer og komponenter  Basert på prognoser over framtidig behov og aktuelle ordrer  Tar hensyn til aktuelt lager av komponenter og ledetiden for å produsere nye komponenter

4 BUS2404 Skjematisk oversikt over MRP Hovedplan Aktuelle ordrer Etterspørsels- prognose Stykkliste (BOM) Lagerstatus Innkjøpsordre Arbeidsordre Materialplan MRP

5 BUS2405 Etterspørselsadministrasjon  Prognoser over framtidig etterspørsel  NB! Prognoser  Salgsmål  Handtere kundeordre  Leveringsbetingelser  Kundeservice  Fysisk distribusjon

6 BUS2406 Kundeordre og salgsprognoser  Ordrebok (manuell eller databasert)  Produkt, antall, leveringstid  Kundene kan endre sine ordre - krever fleksibilitet i ordreboken  Prognoser brukes til framtidsplanlegging  Bekreftede ordre betyr mer på kort sikt

7 BUS2407 ”Ordrene spiser opp prognosen” Tid framover Etterspørsel (prognose/ordre) Nå Prognose Kjente ordre, A Kjente ordre, B A har få faste ordre, derfor MTS B har faste ordre i lang tid framover, mulig med MTO Ikke bekreftet etterspørsel

8 BUS2408 Hovedplanlegging Master Production Schedule (MPS)  Planlegging av produksjonen (hvor mye og når) av sluttprodukter  Input til planleggingen  Salgsprognoser  Kjente ordre  Viktige kapasitetsskranker  Lagerstatus  Behov for reservedeler  Markedsføringsbehov  Interne behov (Forskning og utvikling (FoU), levering til søsterbedrifter, osv)

9 BUS2409 Hovedplanlegging (ved partitilvirkning) Prognose Salgsordre Tilgjengelig (lager) Tilgjengelig for salg Produksjonsplan 123456789 79910 15 1264 28191030205 5 1830 10 Uke nr:

10 BUS24010 Hovedplanlegging (ved partitilvirkning) Prognose Salgsordre Tilgjengelig (lager) Tilgjengelig for salg Produksjonsplan 123456789 79910 15 1264 28191030205 5 1830 10 Uke nr:

11 BUS24011 Hovedplanlegging (ved jamn tilvirkning) Prognose Salgsordre Tilgjengelig Tilgjengelig for salg Produksjonsplan 123456789 79910 15 121264 10101313161618201714118 12 10 Uke nr: 12 101068

12 BUS24012 Produktstruktur 1000 1010 1011101210131021 1020 1013 1014101110141011 Nivå 0 1 2 3

13 BUS24013 Typer av produktstruktur  A Standard produkt sammensatt av mange komponenter  T Standard prosess og sen differensiering til mange sluttprodukter  V Mindre standardisert prosess, tidligere differensiering, mange sluttprodukter  X Mange sluttprodukter basert på relativt få standardmoduler/-komponenter.

14 BUS24014 Innrykket stykkliste (Bill of material, BOM)

15 BUS24015 Lagerdatabase  Deledatafil  Delenummer, beskrivelse, måleenhet, standardkostnad, ledetid (NB! Fast verdi for ledetid for hver del)  Transaksjonsfil  Mottak, uttak, lagerstatus  Lokaliseringsfil  Fast eller tilfeldig lokalisering ?  Hvordan sikre FIFO ?  Lageropptelling er nødvendig !  Årlig eller kontinuerlig

16 BUS24016 MRP - Materials Requirements Planning  Beregning av nettobehov av sluttprodukter og komponenter  Nettobehov [nivå 0] er gitt i hovedplanen  Bruttobehov [nivå 1] = f (nettobehov [0])  Nettobehov [1] = bruttobehov [1] - lager [1]  Bruttobehov [2] = f (nettobehov [1])  (osv.) Sjekk om det er bruttobehov [0] eller nettobehov [0] som er angitt i hovedplanen

17 BUS24017 MRP  Beregning av nettobehov  Baklengs planlegging, dvs. at komponent- anskaffelsen skjer så sent som mulig  Det tas hensyn til de faste ledetidene gitt i deledatabasen  Alternative partistørrelser  EOQ / EBQ  Periodic Order Quantity (POQ)  Lot-for-lot (L4L)  Behov for sikkerhetslager ?

18 BUS24018

19 BUS24019

20 BUS24020 Tilbakekoblet MRP Produksjons- plan Hoved- plan Material- plan Ressurs- behovsplan Grov kapa- sitetsplan Kapasitets- behovsplan Realistisk?

21 BUS24021 MRP II - Manufacturing Resource Planning  Sentral database  Tar for seg flere deler av bedriften, ikke bare planlegging av materialbehovet  Produksjonsplanlegging  Konstruksjon og design  Kostnader, økonomi og regnskap  Markedsføring og salg  Produksjonsplanlegging skjer i form av tilbakekoblet MRP

22 BUS24022 Enterprise Resource Planning - ERP  Utvidelse av MRP. Planleggings- og styringssystem for hele organisasjonen  SAP (markedsleder)  Databaser, applikasjonsservere og klienter  Koblet til EDI og Internet  Produksjon og logistikk  Salg og distribusjon  Økonomi og regnskap  Personal  Andre leverandører  Oracle (inkl. Peoplesoft), Sage Group, Infor Global Solution (Baan), Microsoft Dynamics, Unit 4 Agresso, Lawson M3 (Intentia Movex), IFS

23 BUS24023 Moduler i IFS (2010) http://www.ifsworld.com/nb-no/product/

24 BUS24024 Moduler i IFS (2012) http://www.ifsworld.com/nb-no/product/

25 BUS24025 Enterprise Resource Planning - ERP  Krever store investeringer  Program  Installasjon og drift  Opplæring  Kostnad for Rolls Royce: £150 millioner  Hva med gamle systemer (legacy systems)?  Lønnsomheten med ERP har vært vanskelig å anslå  WEB-integrert ERP


Laste ned ppt "BUS2401 Uavhengig etterspørsel P Kunder P kjenner ikke kundenes egentlige etterspørsel. Produksjonsvolum og tidspunkt for produksjon baseres på prognoser/bestillinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google