Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uavhengig etterspørsel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uavhengig etterspørsel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Uavhengig etterspørsel
OM 14: ERP Uavhengig etterspørsel Kunder P Kunder P kjenner ikke kundenes egentlige etterspørsel. Produksjonsvolum og tidspunkt for produksjon baseres på prognoser/bestillinger og EBQ BUS240 - OM

2 Avhengig etterspørsel
OM 14: ERP Avhengig etterspørsel Internt i egen bedrift S1 Kunder P S2 Kunder P kan produsere på bakgrunn av planlagt produksjon i S1 og S2. BUS240 - OM

3 MRP - Materials Requirements Planning
Materialbehovsplanlegging Beregning av hvor mye og når en trenger materialer og komponenter Basert på prognoser over framtidig behov og aktuelle ordrer Tar hensyn til aktuelt lager av komponenter og ledetiden for å produsere nye komponenter

4 Skjematisk oversikt over MRP
Aktuelle ordrer Etterspørsels-prognose Hovedplan Stykkliste (BOM) MRP Lagerstatus Innkjøpsordre Arbeidsordre Materialplan

5 Etterspørselsadministrasjon
Prognoser over framtidig etterspørsel NB! Prognoser  Salgsmål Handtere kundeordre Leveringsbetingelser Kundeservice Fysisk distribusjon

6 Kundeordre og salgsprognoser
Ordrebok (manuell eller databasert) Produkt, antall, leveringstid Kundene kan endre sine ordre - krever fleksibilitet i ordreboken Prognoser brukes til framtidsplanlegging Bekreftede ordre betyr mer på kort sikt

7 ”Ordrene spiser opp prognosen”
Kjente ordre, A Kjente ordre, B Ikke bekreftet etterspørsel Etterspørsel (prognose/ordre) B har faste ordre i lang tid framover, mulig med MTO A har få faste ordre, derfor MTS Tid framover

8 Hovedplanlegging Master Production Schedule (MPS)
Planlegging av produksjonen (hvor mye og når) av sluttprodukter Input til planleggingen Salgsprognoser Kjente ordre Viktige kapasitetsskranker Lagerstatus Behov for reservedeler Markedsføringsbehov Interne behov (Forskning og utvikling (FoU), levering til søsterbedrifter, osv)

9 Hovedplanlegging (ved partitilvirkning)
Uke nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prognose 7 9 9 10 10 15 15 15 15 Salgsordre 12 6 4 Tilgjengelig (lager) 10 28 19 10 30 20 5 20 5 20 Tilgjengelig for salg 18 30 30 30 Produksjonsplan 30 30 30 30

10 Hovedplanlegging (ved partitilvirkning)
Uke nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prognose 7 9 9 10 10 15 15 15 15 Salgsordre 12 6 4 Tilgjengelig (lager) 10 28 19 10 30 20 5 20 5 20 Tilgjengelig for salg 18 30 30 30 Produksjonsplan 30 30 30 30

11 Hovedplanlegging (ved jamn tilvirkning)
Uke nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prognose 7 9 9 10 10 15 15 15 15 Salgsordre 12 6 4 Tilgjengelig 10 10 13 16 18 20 17 14 11 8 Tilgjengelig for salg 10 6 8 12 12 12 12 12 12 Produksjonsplan 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 Produktstruktur Nivå 1000 1 1010 1020 2 1011 1012 1013 1021 1013 3 1014 1011 1014 1011

13 Typer av produktstruktur
A Standard produkt sammensatt av mange komponenter T Standard prosess og sen differensiering til mange sluttprodukter V Mindre standardisert prosess, tidligere differensiering, mange sluttprodukter X Mange sluttprodukter basert på relativt få standardmoduler/-komponenter.

14 Innrykket stykkliste (Bill of material, BOM)

15 Lagerdatabase Deledatafil Transaksjonsfil Lokaliseringsfil
Delenummer, beskrivelse, måleenhet, standardkostnad, ledetid (NB! Fast verdi for ledetid for hver del) Transaksjonsfil Mottak, uttak, lagerstatus Lokaliseringsfil Fast eller tilfeldig lokalisering ? Hvordan sikre FIFO ? Lageropptelling er nødvendig ! Årlig eller kontinuerlig

16 MRP - Materials Requirements Planning
Beregning av nettobehov av sluttprodukter og komponenter Nettobehov [nivå 0] er gitt i hovedplanen Bruttobehov [nivå 1] = f (nettobehov [0]) Nettobehov [1] = bruttobehov [1] - lager [1] Bruttobehov [2] = f (nettobehov [1]) (osv.) Sjekk om det er bruttobehov [0] eller nettobehov [0] som er angitt i hovedplanen

17 MRP Beregning av nettobehov
Baklengs planlegging, dvs. at komponent-anskaffelsen skjer så sent som mulig Det tas hensyn til de faste ledetidene gitt i deledatabasen Alternative partistørrelser EOQ / EBQ Periodic Order Quantity (POQ) Lot-for-lot (L4L) Behov for sikkerhetslager ?

18

19

20 Kapasitets-behovsplan
Tilbakekoblet MRP Produksjons-plan Ressurs-behovsplan Realistisk? Hoved- plan Grov kapa-sitetsplan Realistisk? Material- plan Kapasitets-behovsplan Realistisk?

21 MRP II - Manufacturing Resource Planning
Sentral database Tar for seg flere deler av bedriften, ikke bare planlegging av materialbehovet Produksjonsplanlegging Konstruksjon og design Kostnader, økonomi og regnskap Markedsføring og salg Produksjonsplanlegging skjer i form av tilbakekoblet MRP

22 Enterprise Resource Planning - ERP
Utvidelse av MRP. Planleggings- og styringssystem for hele organisasjonen SAP (markedsleder) Databaser, applikasjonsservere og klienter Koblet til EDI og Internet Produksjon og logistikk Salg og distribusjon Økonomi og regnskap Personal Andre leverandører Oracle (inkl. Peoplesoft), Sage Group, Infor Global Solution (Baan), Microsoft Dynamics, Unit 4 Agresso, Lawson M3 (Intentia Movex), IFS

23 Moduler i IFS (2010)

24 Moduler i IFS (2012)

25 Enterprise Resource Planning - ERP
OM 14: ERP Enterprise Resource Planning - ERP Krever store investeringer Program Installasjon og drift Opplæring Kostnad for Rolls Royce: £150 millioner Hva med gamle systemer (legacy systems)? Lønnsomheten med ERP har vært vanskelig å anslå WEB-integrert ERP BUS240 - OM


Laste ned ppt "Uavhengig etterspørsel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google