Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsmål? Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsmål? Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsmål? Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

2 Forskerspiren som Hovedområde  Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen:  Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og  som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap.  Ref: Ny læreplan i Naturfag

3 Forskerspiren som Hovedområde  Prosessene omfatter  hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner,  åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling.  Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen.  Ref: Ny læreplan i Naturfag

4 Formål med faget  Naturvitenskapens lover og teorier er modeller av en sammensatt virkelighet, og  disse modellene endres eller videreutvikles gjennom nye observasjoner, eksperimenter og ideer.  En viktig del av allmennkunnskapen er å kjenne til at naturvitenskapen er i utvikling, …  Ref: Ny læreplan i Naturfag  Både pålitelig og i endring???

5 Hvordan lære naturvitenskap som prosess?  Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter.  Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår.  Ref: Ny læreplan i Naturfag

6 Allmenndanning?  Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster, metoder og teknologiske løsninger gir et godt grunnlag for yrkesfaglige utdanninger, videre studier og livslang læring i yrke og fritid.  Ref: Ny læreplan i Naturfag  Planer, logg og rapport som naturvitenskapelige sjangre elevene kan møte i ulike livssituasjoner?

7 Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag  innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen.  I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale.  Å kunne formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette.  Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag.  Ref: Ny læreplan i Naturfag

8 Kompetansemål etter 7. årstrinn  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet  publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

9 Men i tillegg … (7. trinn)  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk,  og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater  Dvs. eksplisitt kunnskap om naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte

10 Kompetansemål etter 10. årstrinn  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte  skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler

11 Men i tillegg… (10. trinn)  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning  og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen  Dvs eksplisitt fokus på kritisk tenkning og sosiale dimensjoner i naturvitenskap

12 Kompetansemål etter Vg1  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  planlegge og gjennomføre undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer og varierer parametere  forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater

13 Men også … (Vg1)  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  vurdere og argumentere for gyldighet og kvalitet av egne og andres observasjonsdata  Vurdere andres data? Trening i kritisk tenkning?

14 Oppsummering  Elevene skal utvikle kunnskap om naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte  - gjennom egne også erfaringer  Elevene skal ha kunnskaper om utvikling og vurdering av naturvitenskapelige påstander

15 Agenda fram til 12.00 1 Hva kjennetegner naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte? 2 Læring gjennom åpent forsøk 3 Utprøving og diskusjon  Planlegging av egne forsøk  Argumentering og kritisk vurdering 4 Hva kan vi lære fra denne samlingen?


Laste ned ppt "Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsmål? Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google