Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsmål?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsmål?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsmål?
Stein Dankert Kolstø Inst. for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

2 Forskerspiren som Hovedområde
Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Ref: Ny læreplan i Naturfag

3 Forskerspiren som Hovedområde
Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen. Ref: Ny læreplan i Naturfag

4 Formål med faget Naturvitenskapens lover og teorier er modeller av en sammensatt virkelighet, og disse modellene endres eller videreutvikles gjennom nye observasjoner, eksperimenter og ideer. En viktig del av allmennkunnskapen er å kjenne til at naturvitenskapen er i utvikling, … Ref: Ny læreplan i Naturfag Både pålitelig og i endring???

5 Hvordan lære naturvitenskap som prosess?
Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter. Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår. Ref: Ny læreplan i Naturfag

6 Allmenndanning? Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster, metoder og teknologiske løsninger gir et godt grunnlag for yrkesfaglige utdanninger, videre studier og livslang læring i yrke og fritid. Ref: Ny læreplan i Naturfag Planer, logg og rapport som naturvitenskapelige sjangre elevene kan møte i ulike livssituasjoner?

7 Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag
innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. Ref: Ny læreplan i Naturfag

8 Kompetansemål etter 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

9 Men i tillegg … (7. trinn) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater Dvs. eksplisitt kunnskap om naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte

10 Kompetansemål etter 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler

11 Men i tillegg… (10. trinn) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen Dvs eksplisitt fokus på kritisk tenkning og sosiale dimensjoner i naturvitenskap

12 Kompetansemål etter Vg1
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer og varierer parametere forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater

13 Men også … (Vg1) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
vurdere og argumentere for gyldighet og kvalitet av egne og andres observasjonsdata Vurdere andres data? Trening i kritisk tenkning?

14 Oppsummering Elevene skal utvikle kunnskap om naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte - gjennom egne også erfaringer Elevene skal ha kunnskaper om utvikling og vurdering av naturvitenskapelige påstander

15 Agenda fram til 12.00 1 Hva kjennetegner naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte? 2 Læring gjennom åpent forsøk 3 Utprøving og diskusjon Planlegging av egne forsøk Argumentering og kritisk vurdering 4 Hva kan vi lære fra denne samlingen?


Laste ned ppt "Forskerspiren Åpne forsøk: nye læringsmål?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google