Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 1 ISO 9000:2000 Endringer v/Per L. Berge Excellence Norway Region Østlandet Oslo, 6.11.2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 1 ISO 9000:2000 Endringer v/Per L. Berge Excellence Norway Region Østlandet Oslo, 6.11.2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 1 ISO 9000:2000 Endringer v/Per L. Berge Excellence Norway Region Østlandet Oslo, 6.11.2002 www.eurokompetanse.no

2 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 2 Utvikling av ISO 9000-serien 195019601970 1987 19942001 MIL Q 9858 NS 5801 ISO 9000 ISO 9000rev. x x x ISO 9000:2000 Sertifisering

3 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 3 Selv om standardene var populære, var det mange som var kritiske til. Dette gjaldt først og fremst følgende punkter: manglende kundeorientering manglende prosessorientering manglende krav til kontinuerlig forbedring manglende samordning mellom ISO 9001 og ISO 9004 ISO 9000-serien fra 1987 og 1994

4 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 4 Meningen med de enkelte delene i ISO 9000:2000-serien Tilfredsstille krav Tilfredsstille krav Grunnlag Begrep Grunnlag Begrep Forbedring av ytelsene Forbedring av ytelsene ISO 9001:2000 ISO 9000:2000 ISO 9004:2000 ISO 19011 Revisjon ISO 19011 Revisjon ISO 9000:2000-serien

5 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 5 Ny redigering, med 5 hovedpunkter: * Kvalitetssystem * Ledelsens ansvar * Ressursledelse * Realisering av produkter * Måling, analyse og forbedring Hensikt: Kundetilfredshet Kontinuerlig forbedring Prosessmodell Policy mål målinger Dokumentasjonen tilpasses organisasjonen Ny redigering, med 5 hovedpunkter: * Kvalitetssystem * Ledelsens ansvar * Ressursledelse * Realisering av produkter * Måling, analyse og forbedring Hensikt: Kundetilfredshet Kontinuerlig forbedring Prosessmodell Policy mål målinger Dokumentasjonen tilpasses organisasjonen Stikkord for endringer i ISO 9001:2000 ISO sier "Ni nye krav" ISO sier "Ni nye krav" 1. Kontinuerlig forbedring 2. Mer fokus på ledelse 3. Lover og regler. 4. Målbare mål 5. Måle kundetilfredsstillelse 6. Økt oppmerksomhet mot ressurstilgjengelighet 7. Evaluere opplæring 8. Målinger utvidet til å gjelde system, prosesser og produkter 9. Analyse av data

6 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 6  Oppnå kundetilfredshet ved å levere produkt i overensstemmelse med krav.  Bedre kundetilfredshet ved prosesser for kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring.  ISO 9004:2000 har videre fokus ved å ta hensyn til alle interesseparter og går ut over kravene i ISO 9001:2000. Den har som mål å forbedre både virkning og effektivitet ved å realisere de 8 ledelsesprinsippene. overordnet mål er kundetilfredshet og kontinuerlig forbedring Målsetting for ISO 9001:2000 og ISO 9004:2000

7 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 7 6.4Arbeidsmiljø Ledelsen bør sørge for at arbeidsmiljøet har en positiv innvirkning på motivasjon, tilfredshet og medarbeidernes ytelse for å øke organisasjonens ytelse. Å skape et passende arbeidsmiljø som en kombinasjon av menneskelige og fysiske faktorer, bør omfatte at det tas hensyn til • kreative arbeidsmetoder og muligheter for større involvering for å utnytte potensialet hos organisasjonens medarbeidere, • sikkerhetsregler og veiledning, inkludert bruk av verneutstyr, • ergonomi, • arbeidsplassens lokalisering, • sosialt samkvem, • fasiliteter for organisasjonens medarbeidere, • varme, fuktighet, lys, ventilasjon, og • hygiene, renslighet, støy, vibrasjon og forurensning. ISO 9001:2000 ‑ Kvalitetssystem ‑ Krav 6.4 Arbeidsmiljø Organisasjonen skal bestemme og styre det arbeidsmiljøet som er nødvendig for å oppnå overensstemmelse med produktkrav. Redigering: Eksempel fra ISO 9004:2000

8 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 8 Kunden sier hva han ønsker…. eller kanskje ikke….. Hva kunden... virkelig ønsker Hvor flinke er vi til å registrere kundens krav?

9 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 9 Kunden er del av totalytelsen Kunde Jeg? ISO 9001:2000, 5.5.2 Ledelsens representant: "fremme bevissthet om kundekrav i hele organisasjonen"

10 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 10 Innganger Resultat Ledelsensansvar Ressursledelse Produkt- (inkl. tjenester) realisering Måling, analyse og forbedring KravKrav KundeKunde KundeKunde TilfredshetTilfredshet Kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet Vare og/eller tjenesteytelse Prosessmodellen i ISO 9001:2000 Produkt Verdiøkende aktiviteter Informasjonsflyt

11 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 11 Kunde Salg Utvikling Logistikk Infrastrukturr Økonomi Prosessenes innretning Produksjon Funksjonsinndeling (hierarki) Organisasjon og prosesser

12 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 12 Innganger Resultat Ledelsensansvar Ressursledelse Produkt- (inkl. tjenester) realisering Måling, analyse og forbedring KravKrav InteresseparterInteresseparter TilfredshetTilfredshet Kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet Vare og/eller tjenesteytelse Prosessmodellen i ISO 9004:2000 med videre fokus Produkt InteresseparterInteresseparter Verdiøkende aktiviteter Informasjonsflyt

13 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 13 AP DC • Hva vil jeg oppnå? • Hvilke resultater forventer jeg? • Hva har jeg til rådighet? • Hvilke hindringer må jeg regne med? PLAN • Utfører de planlagte aktiviteter • Fastlegger og benytter metoder • Registrerer data, for å dokumentere fremgang DO • Analyserer data • Sammenligner oppnådde og planlagte verdier med hverandre • Viderefører oppnådde forbedringer CHECK • Innføre forbedringer • Løpende overvåking av måleverdier • Vurder nye forbedringer ACT Kontinuerlig forbedring etter PDCA-prinsippet

14 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 14 Produktkvalitet MedarbeidereLedelse Organisasjon Kvalitet = Teknikk + holdninger Utgangspunkt for forbedringer

15 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 15 pkt.3.2.11 Kvalitetsledelse ISO 9000:2000 pkt.3.2.8 Kvalitetsplanlegging Kvalitetsstyring Kvalitetsforbedring pkt.3.2.9 pkt.3.2.10 pkt.3.2.12

16 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 16 Aktivitet 2.1 Sjekk2.2 Aktivitet 2.3 Start Slutt Delprosess 1 Delprosess 2 Delprosess 3 Delprosess n Start Slutt Kvalitetssystem for kvalitetsstyring Instruks XX.yy Instruks XY.yy Instruks YX.yy Registrering

17 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 17 1. Forstå prosessene 2. Finne svakheter 3. Finne årsaker!!!! 4. Gjennomføre tiltak 5. Måle effekten av tiltak “Mange undersøkelser viser at årsakene til tekniske feil i 3 av 4 tilfeller er å finne i organisasjonsmessige og/eller samarbeidsmessige forhold” NB! Kvalitetsforbedringsprosessen Kvalitetssystem for kvalitetsforbedring = Prosessendringer


Laste ned ppt "© Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 1 ISO 9000:2000 Endringer v/Per L. Berge Excellence Norway Region Østlandet Oslo, 6.11.2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google