Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISO 9000:2000 Endringer v/Per L. Berge Excellence Norway

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISO 9000:2000 Endringer v/Per L. Berge Excellence Norway"— Utskrift av presentasjonen:

1 ISO 9000:2000 Endringer v/Per L. Berge Excellence Norway
Region Østlandet Oslo,

2 Utvikling av ISO 9000-serien
ISO 9000rev. ISO 9000 ISO 9000:2000 x x NS 5801 x MIL Q 9858 Sertifisering 1950 1960 1970 1987 1994 2001

3 ISO 9000-serien fra 1987 og 1994 Selv om standardene var populære, var det mange som var kritiske til. Dette gjaldt først og fremst følgende punkter: manglende kundeorientering manglende prosessorientering manglende krav til kontinuerlig forbedring manglende samordning mellom ISO 9001 og ISO 9004

4 Meningen med de enkelte delene i ISO 9000:2000-serien
Revisjon Forbedring av ytelsene ISO 9004:2000 Tilfredsstille krav ISO 9001:2000 Grunnlag Begrep ISO 9000:2000

5 Hensikt: Kundetilfredshet Kontinuerlig forbedring Prosessmodell
Stikkord for endringer i ISO 9001:2000 Ny redigering, med 5 hovedpunkter: * Kvalitetssystem * Ledelsens ansvar * Ressursledelse * Realisering av produkter * Måling, analyse og forbedring Hensikt: Kundetilfredshet Kontinuerlig forbedring Prosessmodell Policy mål målinger Dokumentasjonen tilpasses organisasjonen ISO sier "Ni nye krav" Kontinuerlig forbedring Mer fokus på ledelse Lover og regler Målbare mål Måle kundetilfredsstillelse Økt oppmerksomhet mot ressurstilgjengelighet Evaluere opplæring Målinger utvidet til å gjelde system, prosesser og produkter Analyse av data

6 kontinuerlig forbedring
Målsetting for ISO 9001:2000 og ISO 9004:2000 Oppnå kundetilfredshet ved å levere produkt i overensstemmelse med krav. Bedre kundetilfredshet ved prosesser for kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring. ISO 9004:2000 har videre fokus ved å ta hensyn til alle interesseparter og går ut over kravene i ISO 9001:2000. Den har som mål å forbedre både virkning og effektivitet ved å realisere de 8 ledelsesprinsippene. overordnet mål er kundetilfredshet og kontinuerlig forbedring

7 Redigering: Eksempel fra ISO 9004:2000
6.4 Arbeidsmiljø Ledelsen bør sørge for at arbeidsmiljøet har en positiv innvirkning på motivasjon, tilfredshet og medarbeidernes ytelse for å øke organisasjonens ytelse. Å skape et passende arbeidsmiljø som en kombinasjon av menneskelige og fysiske faktorer, bør omfatte at det tas hensyn til         kreative arbeidsmetoder og muligheter for større involvering for å utnytte potensialet hos organisasjonens medarbeidere,         sikkerhetsregler og veiledning, inkludert bruk av verneutstyr,         ergonomi,         arbeidsplassens lokalisering,         sosialt samkvem,        fasiliteter for organisasjonens medarbeidere,         varme, fuktighet, lys, ventilasjon, og         hygiene, renslighet, støy, vibrasjon og forurensning. ISO 9001:2000 ‑ Kvalitetssystem ‑ Krav 6.4 Arbeidsmiljø Organisasjonen skal bestemme og styre det arbeidsmiljøet som er nødvendig for å oppnå overensstemmelse med produktkrav.

8 Kunden sier hva han ønsker…. eller kanskje ikke…..
Hvor flinke er vi til å registrere kundens krav? Kunden sier hva han ønsker…. eller kanskje ikke….. Hva kunden... virkelig ønsker ISO 9001:2000, 7.2 Kunderelaterte prosesser

9 Kunden er del av totalytelsen
ISO 9001:2000, Ledelsens representant: "fremme bevissthet om kundekrav i hele organisasjonen" Kunde Jeg? Er kunden langt unna?

10 Kontinuerlig forbedring
Prosessmodellen i ISO 9001:2000 Kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet Ledelsens ansvar T i l f r e d s h t K u n d e K u n d e Måling, analyse og forbedring Ressursledelse K r a v Innganger Produkt- (inkl. tjenester) realisering Resultat Produkt Vare og/eller tjenesteytelse Verdiøkende aktiviteter Informasjonsflyt

11 Kunde Organisasjon og prosesser Prosessenes innretning
Produksjon Salg Logistikk Infrastrukturr Utvikling Økonomi Kunde Funksjonsinndeling (hierarki)

12 Kontinuerlig forbedring
Prosessmodellen i ISO 9004:2000 med videre fokus Kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet Ledelsens ansvar I n t e r s p a I n t e r s p a T i l f r e d s h t Måling, analyse og forbedring Ressursledelse K r a v Innganger Produkt- (inkl. tjenester) realisering Resultat Produkt Vare og/eller tjenesteytelse Verdiøkende aktiviteter Informasjonsflyt

13 A P D C Kontinuerlig forbedring etter PDCA-prinsippet Study PLAN
Hva vil jeg oppnå? Hvilke resultater forventer jeg? Hva har jeg til rådighet? Hvilke hindringer må jeg regne med? Innføre forbedringer Løpende overvåking av måleverdier Vurder nye forbedringer ACT A P D C Study CHECK DO Analyserer data Sammenligner oppnådde og planlagte verdier med hverandre Viderefører oppnådde forbedringer Utfører de planlagte aktiviteter Fastlegger og benytter metoder Registrerer data, for å dokumentere fremgang

14 Utgangspunkt for forbedringer
"Kvalitet baseres på holdninger og gjennomføres med teknikk" Produktkvalitet Kvalitet = Teknikk + holdninger Ledelse Medarbeidere Organisasjon

15 Kvalitetsplanlegging
Kvalitetsledelse ISO 9000:2000 pkt.3.2.8 pkt.3.2.9 Kvalitetsplanlegging Kvalitetssikring Spor 1 pkt Kvalitetsstyring pkt Spor 2 Kvalitetsforbedring pkt

16 Ansvar Kvalitetssystem for kvalitetsstyring Start Aktivitet 2.1 Sjekk
Delprosess 1 Instruks XX.yy Ansvar Aktivitet 2.1 Delprosess 2 Registrering Instruks XY.yy Instruks YX.yy Sjekk 2.2 Delprosess 3 Aktivitet 2.3 Registrering Registrering Delprosess n Slutt Slutt

17 Kvalitetsforbedringsprosessen
Kvalitetssystem for kvalitetsforbedring = Prosessendringer Kvalitetsforbedringsprosessen NB! 1. Forstå prosessene 2. Finne svakheter 3. Finne årsaker!!!! 4. Gjennomføre tiltak 5. Måle effekten av tiltak “Mange undersøkelser viser at årsakene til tekniske feil i 3 av 4 tilfeller er å finne i organisasjonsmessige og/eller samarbeidsmessige forhold”


Laste ned ppt "ISO 9000:2000 Endringer v/Per L. Berge Excellence Norway"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google