Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS2401 Design av produktet (vare/tjeneste) Markedsføring og salg Produksjon Produkt- design Kunde Forventninger Tolkning av forventninger Produkt- spesifikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS2401 Design av produktet (vare/tjeneste) Markedsføring og salg Produksjon Produkt- design Kunde Forventninger Tolkning av forventninger Produkt- spesifikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS2401 Design av produktet (vare/tjeneste) Markedsføring og salg Produksjon Produkt- design Kunde Forventninger Tolkning av forventninger Produkt- spesifikasjon Produkt

2 BUS2402

3 3 Konsept, pakke og prosess  Kunder kjøper KONSEPTER (forventet nytte av produkt eller tjeneste)  Utseende  Evne til å utføre oppgaver  Har tilfredsstillende levetid  Konseptet består av en PAKKE av produkt og tjeneste (evt. produkter og tjenester)  Produkt (mat, vaskemaskin)  Tjeneste (servering, garantiordning)  Prosesser  Hvordan produktet skapes og leveres

4 BUS2404 Stadier i designprosessen Konseptgenerering UtvelgingForeløpig design Evaluering og forbedring Prototyping og endelig design PakkeProsessKonsept

5 BUS2405 Konseptgenerering Markeds- avdeling Interne kilderEksterne kilder Analyse av kundebehov Markeds- analyser Forslag fra personale med kundekontakt Idéer fra FoU- avdeling Konkurrentenes aktiviteter Forslag fra kunder

6 BUS2406 Generelle kriterier for å vurdere designalternativ MULIG ? Hvor vanskelig er det ? AKSEPTABELT ? Er det umaken verdt? SÅRBART ? Hva kan gå galt? Hvilke investeringer er nødvendig (økono- miske, arbeidsmessig)? Hvilke økte ytelser og økonomisk overskudd vil det medføre? Hva risikerer vi dersom noe går galt?

7 BUS2407 Utsortering av ulike konsepter (designtrakten)

8 BUS2408 Foreløpig design  Komponenter i pakken  Materialliste (Bill of Material, BOM)  Produktstruktur (hvordan sette sammen)  Gjør produktet enkelt  Standardisering (begrense antall varianter)  Bruke felles komponenter og systemer i ulike produkter  Modularisering (standardmoduler som kan kombineres på ulike måter)

9 BUS2409 Komponentstruktur NIVÅ 0Telefon NIVÅ 1 Apparat NIVÅ 2 NIVÅ 3MikrofonHøyttaler LedningKontakt Kabel Utvendig deksel Krets- kort Utvendig deksel Krets- kort Led- ning Telefonrør

10 BUS24010 Materialliste for telefonen (BOM) NIVÅ 0NIVÅ 1NIVÅ 2NIVÅ 3ANTALL Telefon Apparat Utvendig deksel Kabel Kretskort Utvendig deksel Kretskort Ledning Telefonrør Ledning Kontakt Høyttaler Mikrofon 1 1 1 1 1 1 1 1

11 BUS24011 Foreløpig design II  Definer produksjonsprosessen  Flyt  Aktiviteter  Det finnes ulik typer skjemaer for framstilling av prosessen (flytdiagram, flytprosess- diagram, osv.)

12 BUS24012 Evaluering og forbedring av design  Quality Function Deployment (QFD)  Utvikling av produkt med god kvalitet  Metode for å sjekke om et foreslått design realiserer kravene til kvalitet (NB! Kvalitet er å dekke kundenes behov)  Ta utgangspunkt i kundebehov, hvordan dette skal dekkes, sammenhenger og balansegang mellom ulike faktorer og sammenligne egen yteevne og eget produkt med konkurrentene  Brukes til å vurdere totalt produktdesign, design av enkeltdeler, produksjonsprosess og enkeltprosesser

13 BUS24013 Evaluering og forbedring av design II  Value Engineering  Hensikten er å redusere kostnaden ved produktet  Produktets formål, basisfunksjoner og tilleggsfunksjoner  Hvordan gjøre samme jobb for lavere kostnad  Taguchi-metoder  Målsetning: Skape produkter som også fungerer under forhold som ikke er optimale  Robust design, ulike forstyrrende faktorer (Er også en spesiell forsøksmetodikk)

14 BUS24014 Prototyper og endelig design  Data-assistert konstruksjon (DAK)  Data-assistert produksjon (DAP)  Prototyper  Testing av design  Modeller  Simuleringer  Forenklet ved DAK

15 BUS24015 Interaktiv design  Samtidig utvikling av produkt og prosess  Kortere tid før lansering (Time to Market)  Dette er blitt en stadig mer viktig konkurransefaktor, jfr. mobiltelefoner  Lavere utviklingskostnader  Inntektene kommer tidligere og konkurransen er mindre  Mindre konkurranse kan medføre høyere marginer

16 BUS24016 Time-To-Market, bedrift A Utviklings- kostnader Tid Akkumulert kontantstrøm Salgsinntekter, A Netto kontantstrøm, A

17 BUS24017 Time-To-Market, A og B Forsinkelse i økonomisk break-even Forsinkelse i lansering Utviklings- kostnader Tid Akkumulert kontantstrøm Salgsinntekt, A Netto kontantstrøm, A Salgsinntekt, B Netto kontant- strøm, B

18 BUS24018 Parallelle designaktiviteter Tredje stadium i designaktiviteten Andre stadium i designaktiviteten Første stadium i designaktiviteten osv. Viktig med kommunikasjon mellom stadiene Første stadium i designaktiviteten Andre stadium i designaktiviteten Tredje stadium i designaktiviteten Simultaneous (concurrent) engineering

19 BUS24019 Konfliktløsnings- aktivitet Start Utviklingsprosessen Høy Lav Lang TTM Kort TTM Løs problemene tidlig Tid

20 BUS24020 FUNKSJONELL ORGANISASJON PROSJEKT- ORGANISASJON ØKENDE PROSJEKT- ORIENTERING Organisasjonsstrukturer for designaktiviteten MATRISE- ORGANISASJON


Laste ned ppt "BUS2401 Design av produktet (vare/tjeneste) Markedsføring og salg Produksjon Produkt- design Kunde Forventninger Tolkning av forventninger Produkt- spesifikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google