Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS2401 Design av produktet (vare/tjeneste) Markedsføring og salg Produksjon Produkt- design Kunde Forventninger Tolkning av forventninger Produkt- spesifikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS2401 Design av produktet (vare/tjeneste) Markedsføring og salg Produksjon Produkt- design Kunde Forventninger Tolkning av forventninger Produkt- spesifikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS2401 Design av produktet (vare/tjeneste) Markedsføring og salg Produksjon Produkt- design Kunde Forventninger Tolkning av forventninger Produkt- spesifikasjon Produkt

2 BUS2402

3 3 Konsept, pakke og prosess  Kunder kjøper KONSEPTER (forventet nytte av produkt eller tjeneste)  Utseende  Evne til å utføre oppgaver  Har tilfredsstillende levetid  Konseptet består av en PAKKE av produkt og tjeneste (evt. produkter og tjenester)  Produkt (mat, vaskemaskin)  Tjeneste (servering, garantiordning)  Prosesser  Hvordan produktet skapes og leveres

4 BUS2404 Stadier i designprosessen Konseptgenerering UtvelgingForeløpig design Evaluering og forbedring Prototyping og endelig design PakkeProsessKonsept

5 BUS2405 Konseptgenerering Markeds- avdeling Interne kilderEksterne kilder Analyse av kundebehov Markeds- analyser Forslag fra personale med kundekontakt Idéer fra FoU- avdeling Konkurrentenes aktiviteter Forslag fra kunder

6 BUS2406 Generelle kriterier for å vurdere designalternativ MULIG ? Hvor vanskelig er det ? AKSEPTABELT ? Er det umaken verdt? SÅRBART ? Hva kan gå galt? Hvilke investeringer er nødvendig (økono- miske, arbeidsmessig)? Hvilke økte ytelser og økonomisk overskudd vil det medføre? Hva risikerer vi dersom noe går galt?

7 BUS2407 Utsortering av ulike konsepter (designtrakten)

8 BUS2408 Foreløpig design  Komponenter i pakken  Materialliste (Bill of Material, BOM)  Produktstruktur (hvordan sette sammen)  Gjør produktet enkelt  Standardisering (begrense antall varianter)  Bruke felles komponenter og systemer i ulike produkter  Modularisering (standardmoduler som kan kombineres på ulike måter)

9 BUS2409 Komponentstruktur NIVÅ 0Telefon NIVÅ 1 Apparat NIVÅ 2 NIVÅ 3MikrofonHøyttaler LedningKontakt Kabel Utvendig deksel Krets- kort Utvendig deksel Krets- kort Led- ning Telefonrør

10 BUS24010 Materialliste for telefonen (BOM) NIVÅ 0NIVÅ 1NIVÅ 2NIVÅ 3ANTALL Telefon Apparat Utvendig deksel Kabel Kretskort Utvendig deksel Kretskort Ledning Telefonrør Ledning Kontakt Høyttaler Mikrofon

11 BUS24011 Foreløpig design II  Definer produksjonsprosessen  Flyt  Aktiviteter  Det finnes ulik typer skjemaer for framstilling av prosessen (flytdiagram, flytprosess- diagram, osv.)

12 BUS24012 Evaluering og forbedring av design  Quality Function Deployment (QFD)  Utvikling av produkt med god kvalitet  Metode for å sjekke om et foreslått design realiserer kravene til kvalitet (NB! Kvalitet er å dekke kundenes behov)  Ta utgangspunkt i kundebehov, hvordan dette skal dekkes, sammenhenger og balansegang mellom ulike faktorer og sammenligne egen yteevne og eget produkt med konkurrentene  Brukes til å vurdere totalt produktdesign, design av enkeltdeler, produksjonsprosess og enkeltprosesser

13 BUS24013 Evaluering og forbedring av design II  Value Engineering  Hensikten er å redusere kostnaden ved produktet  Produktets formål, basisfunksjoner og tilleggsfunksjoner  Hvordan gjøre samme jobb for lavere kostnad  Taguchi-metoder  Målsetning: Skape produkter som også fungerer under forhold som ikke er optimale  Robust design, ulike forstyrrende faktorer (Er også en spesiell forsøksmetodikk)

14 BUS24014 Prototyper og endelig design  Data-assistert konstruksjon (DAK)  Data-assistert produksjon (DAP)  Prototyper  Testing av design  Modeller  Simuleringer  Forenklet ved DAK

15 BUS24015 Interaktiv design  Samtidig utvikling av produkt og prosess  Kortere tid før lansering (Time to Market)  Dette er blitt en stadig mer viktig konkurransefaktor, jfr. mobiltelefoner  Lavere utviklingskostnader  Inntektene kommer tidligere og konkurransen er mindre  Mindre konkurranse kan medføre høyere marginer

16 BUS24016 Time-To-Market, bedrift A Utviklings- kostnader Tid Akkumulert kontantstrøm Salgsinntekter, A Netto kontantstrøm, A

17 BUS24017 Time-To-Market, A og B Forsinkelse i økonomisk break-even Forsinkelse i lansering Utviklings- kostnader Tid Akkumulert kontantstrøm Salgsinntekt, A Netto kontantstrøm, A Salgsinntekt, B Netto kontant- strøm, B

18 BUS24018 Parallelle designaktiviteter Tredje stadium i designaktiviteten Andre stadium i designaktiviteten Første stadium i designaktiviteten osv. Viktig med kommunikasjon mellom stadiene Første stadium i designaktiviteten Andre stadium i designaktiviteten Tredje stadium i designaktiviteten Simultaneous (concurrent) engineering

19 BUS24019 Konfliktløsnings- aktivitet Start Utviklingsprosessen Høy Lav Lang TTM Kort TTM Løs problemene tidlig Tid

20 BUS24020 FUNKSJONELL ORGANISASJON PROSJEKT- ORGANISASJON ØKENDE PROSJEKT- ORIENTERING Organisasjonsstrukturer for designaktiviteten MATRISE- ORGANISASJON


Laste ned ppt "BUS2401 Design av produktet (vare/tjeneste) Markedsføring og salg Produksjon Produkt- design Kunde Forventninger Tolkning av forventninger Produkt- spesifikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google