Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OM 5: The Design of Products and Services

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OM 5: The Design of Products and Services"— Utskrift av presentasjonen:

1 OM 5: The Design of Products and Services
Design av produktet (vare/tjeneste) Tolkning av forventninger Forventninger Markedsføring og salg Produkt-design Produksjon Kunde 1. Tilfredsstille kunder Produkt-spesifikasjon Produkt BUS240 - OM

2

3 Konsept, pakke og prosess
Kunder kjøper KONSEPTER (forventet nytte av produkt eller tjeneste) Utseende Evne til å utføre oppgaver Har tilfredsstillende levetid Konseptet består av en PAKKE av produkt og tjeneste (evt. produkter og tjenester) Produkt (mat, vaskemaskin) Tjeneste (servering, garantiordning) Prosesser Hvordan produktet skapes og leveres

4 OM 5: The Design of Products and Services
Stadier i designprosessen Konseptgenerering Utvelging Foreløpig design Evaluering og forbedring Prototyping og endelig design Konsept: Nytte eks. Vaskemaskin: Utseende, renseevne, varighet Pakke: Produkt og service. Kjerne og støtte Prosess: Hvordan pakken er satt sammen Konsept Pakke Prosess BUS240 - OM

5 OM 5: The Design of Products and Services
Konseptgenerering Interne kilder Eksterne kilder Markeds-avdeling Analyse av kundebehov Markeds-analyser Forslag fra personale med kundekontakt Forslag fra kunder Idéer fra FoU-avdeling Konkurrentenes aktiviteter Kunder: Ustrukturerte intervjuer Fokusgrupper, 7-10 personer Input fra kunder Konkurrenter: Følge / alternativer Personale: Salgspersonale R & D: Bl.a. Reverse Engineering Teste service (Backoffice) Konsept: Idé, Form, Funksjon, Formål, Nytte Konseptgenerering BUS240 - OM

6 Generelle kriterier for å vurdere designalternativ
MULIG ? AKSEPTABELT ? SÅRBART ? Hvor vanskelig er det ? Er det umaken verdt? Hva kan gå galt? Hvilke investeringer er nødvendig (økono-miske, arbeidsmessig)? Hvilke økte ytelser og økonomisk overskudd vil det medføre? Hva risikerer vi dersom noe går galt?

7 OM 5: The Design of Products and Services
Utsortering av ulike konsepter (designtrakten) Mulig ? Akseptabel ? Sårbart ? BUS240 - OM

8 OM 5: The Design of Products and Services
Foreløpig design Komponenter i pakken Materialliste (Bill of Material, BOM) Produktstruktur (hvordan sette sammen) Gjør produktet enkelt Standardisering (begrense antall varianter) Bruke felles komponenter og systemer i ulike produkter Modularisering (standardmoduler som kan kombineres på ulike måter) Blueprinting (dokumenteringsprosess) Struktur (rekkefølge på sammensetning) Prosess Flytdiagram Ruteark Flytprosessdiagram Kundeprosessrammediagram BUS240 - OM

9 OM 5: The Design of Products and Services
Komponentstruktur NIVÅ 0 Telefon NIVÅ 1 Apparat Telefonrør Utvendig deksel Krets-kort Utvendig deksel Krets-kort Led-ning NIVÅ 2 Kabel NIVÅ 3 Ledning Kontakt Høyttaler Mikrofon BUS240 - OM

10 OM 5: The Design of Products and Services
Materialliste for telefonen (BOM) NIVÅ 0 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 ANTALL Telefon Apparat 1 Utvendig deksel Kabel 11 Ledning Kontakt 11 Kretskort 1 Telefonrør 1 Utvendig deksel Kretskort 11 Høyttaler Mikrofon 11 Ledning 1 BUS240 - OM

11 Foreløpig design II Definer produksjonsprosessen Flyt Aktiviteter
Det finnes ulik typer skjemaer for framstilling av prosessen (flytdiagram, flytprosess-diagram, osv.)

12 Evaluering og forbedring av design
OM 5: The Design of Products and Services Evaluering og forbedring av design Quality Function Deployment (QFD) Utvikling av produkt med god kvalitet Metode for å sjekke om et foreslått design realiserer kravene til kvalitet (NB! Kvalitet er å dekke kundenes behov) Ta utgangspunkt i kundebehov, hvordan dette skal dekkes, sammenhenger og balansegang mellom ulike faktorer og sammenligne egen yteevne og eget produkt med konkurrentene Brukes til å vurdere totalt produktdesign, design av enkeltdeler, produksjonsprosess og enkeltprosesser 1. Tilfredsstille kundebehov House of quality Krav, Design, Sammenheng mellom krav og design og mellom design (tradeoff) 2. Redusere kostnader, ABC-analyse, Teambasert, Kostnadsfordeling BUS240 - OM

13 Evaluering og forbedring av design II
Value Engineering Hensikten er å redusere kostnaden ved produktet Produktets formål, basisfunksjoner og tilleggsfunksjoner Hvordan gjøre samme jobb for lavere kostnad Taguchi-metoder Målsetning: Skape produkter som også fungerer under forhold som ikke er optimale Robust design, ulike forstyrrende faktorer (Er også en spesiell forsøksmetodikk)

14 Prototyper og endelig design
OM 5: The Design of Products and Services Prototyper og endelig design Data-assistert konstruksjon (DAK) Data-assistert produksjon (DAP) Prototyper Testing av design Modeller Simuleringer Forenklet ved DAK Virtuell prototyping DAK: 2D og 3D Frame og solid Lagre/produktivitet, endre, færre feil, prototyping BUS240 - OM

15 OM 5: The Design of Products and Services
Interaktiv design Samtidig utvikling av produkt og prosess Kortere tid før lansering (Time to Market) Dette er blitt en stadig mer viktig konkurransefaktor, jfr. mobiltelefoner Lavere utviklingskostnader Inntektene kommer tidligere og konkurransen er mindre Mindre konkurranse kan medføre høyere marginer Kortere TTM: Forbedret ytelse Mindre sprang BUS240 - OM

16 OM 5: The Design of Products and Services
Time-To-Market, bedrift A Akkumulert kontantstrøm Netto kontantstrøm, A Salgsinntekter, A Utviklings-kostnader Tid BUS240 - OM

17 OM 5: The Design of Products and Services
Time-To-Market, A og B Akkumulert kontantstrøm Netto kontantstrøm, A Salgsinntekt, A Salgsinntekt, B Utviklings-kostnader Netto kontant-strøm, B Tid Forsinkelse i lansering Forsinkelse i økonomisk break-even BUS240 - OM

18 OM 5: The Design of Products and Services
Parallelle designaktiviteter Simultaneous (concurrent) engineering Første stadium i designaktiviteten Andre stadium i designaktiviteten Første stadium i designaktiviteten Tredje stadium i designaktiviteten osv. Andre stadium i designaktiviteten Concurrent Engineering Simultaneous Engineering Tredje stadium i designaktiviteten Viktig med kommunikasjon mellom stadiene osv. BUS240 - OM

19 OM 5: The Design of Products and Services
Løs problemene tidlig Høy Lang TTM Konfliktløsnings-aktivitet Kort TTM Tidlig konfliktløsning Ny informasjon => nye beslutninger “Unødvendig” utsetting Lav Start Tid Utviklingsprosessen BUS240 - OM

20 OM 5: The Design of Products and Services
Organisasjonsstrukturer for designaktiviteten FUNKSJONELL ORGANISASJON ØKENDE PROSJEKT-ORIENTERING MATRISE-ORGANISASJON PROSJEKT-ORGANISASJON BUS240 - OM


Laste ned ppt "OM 5: The Design of Products and Services"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google