Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Improvement-X Versjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Improvement-X Versjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Improvement-X Versjon 1 2009
Kvalitetsledelse Tema: 5.3. KF-prosessen Introduksjonsvideo Modul 5 HiB/TQM Center Denne introduksjonen tar for seg noen nøkkelbegreper innen moderne ledelse. Total kvalitetsledelse som mange kaller det eller bare kvalitetsledelse eller som vi skal se: Ledelseskvalitet. Dette er innledningen til modul 1. Nøkkelbegreper. Improvement-X Versjon

2 Kontinuerlig forbedring
Introduksjon Kartlegging av nå-situasjonen KF-team Valg av riktig oppgave Grunnlegende statistikk Trinn 1. Planlegging Trinn 2. Datainnsamling Trinn 3. Analyse av grunnårsaker Trinn 4. Forbedringstiltak Trinn 5. Gjennomføring av tiltak Trinn 6. Kontroll av resultater Trinn 7. Standardisering og sikring Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver Oversikt over temaer i dette foredraget

3 PDSA og forbedring Handling i forhold til virkning Planlagt virkning:
Mål Studere Virkelig virkning Analyse: Finne riktig metode Gjennomføre som planlagt Tiltak: Hypotese

4 KF-prosessen Avdeling eller sted Ansvarlig Aktivitet Målet med
Plan Do Study Act Aktivitet Målet med aktiviteten Metoder og verktøy som skal brukes Start/stop (Gantt) HVA HVORFOR HVORDAN HVEM HVOR NÅR 1 2 3 4 5 6 Planlegge oppgaven Samle data om nå-situasjonen Analysere grunnårsak(er) Tiltak Gjennomføring tiltakene Kontrollere resultater 7 Standardisere løsninger 8 Oppsummere lærdommer Actions Study Do PLAN 6

5 Forbedringsssløyfen Hvordan velge riktig oppgave?
1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak 8. Viktige Lærdommer Plan Do Study Act Hvordan velge riktig oppgave? Hvilke ressurser trenger vi? Hva er målet? Vi-plan

6 TURMAT Tydelig - ingen spørsmål Utfordrende - tvinge frem læring
Realiserbart - ikke i strid med naturlovene Målbart - utviklingskurve Akseptert - at de som skal nå målene – virkelig vil det Tid satt - start – stopp Eksempel beskrevet i side i læreboken

7 Trinn 1 Forbedringsmål Graf måloppnåelse Graf over måloppnåelse Mål
Resultat Mål Resultat

8 Hvilke problem? UCL LCL 1 2 3 Problemløsning 1 2 3 4

9 Noen kriterier for valg
Viktig for kundene våre 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Noe som må forbedres for å nå strategiske mål Noe vi har kunnskaper om Vi har lyst til å forbedre

10 Syklus for kontinuerlig forbedring
Trinn 2. Nå-situasjonen 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan Do Study Act FINNE. Datainnsamling FAKTA. Stratifisere og synliggjøre dataene ENTYDIG problemformulering

11 Analyse av arbeidsprosess
Årsaker? Forbedringsmål 4 timer reduksjon 3-Apr-17

12 Syklus for kontinuerlig forbedring
Trinn 3. Analyse 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan Do Study Act FINNE mulige årsaker FAKTA om sammenhenger Test og ENTYDIG konklusjon på grunnårsaker

13 Syklus for kontinuerlig forbedring
Trinn 4. Tiltak 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan Do Study Act FINNE mulige tiltak FAKTA ENTYDIG valg av tiltak Vi-plan

14 Syklus for kontinuerlig forbedring
Trinn 5. Gjennomføring 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan Do Study Act Gjennomføre som planlagt Samle data fra gjennomføringen

15 Trinn 6. Studere virkning
1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan Do Study Act Data om virkning Studere virkningen Evaluere: nådde vi målet vårt?

16 Syklus for kontinuerlig forbedring
Trinn 7. Standardisere 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan Do Study Act Dokumentere den nye praksisen Kommunisere den til de som blir berørt Skape aksept og selvledelse Sikre mot tilbakefall

17 Trinn 8. Lærdommer og nye prosjekter
1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan Do Study Act Hva lærte vi? Hvordan kommunisere lærdommene? Hva med problemer som gjenstår?

18 Data over prosjektgjennomføring
Virkelig Planlagt 1 100 60 2 75 3 50 4 85 30 Total 320 200 Virkeligl Planlagt 100 200 300 Timer/mann

19 Stratifisering TV apparater

20 Data Presentasjon: Histogram
Histogram over totalproduskjonen av potegullposer, gruppert pr. skift Hele fabrikken Antall poser ØTG Vekt i gram NTG Antall poser Antall poser Antall poser NTG ØTG NTG ØTG NTG ØTG Vekt i gram Vekt i gram Vekt i gram (1 Skift) (2 skift) 3 skift KF-kurs 2008 4

21 Entydig problem Ønsket situasjon (Mål) Når skal målet være nådd?
Nå-situasjonen

22 Fiskebeinsdiagram Effekt Årsaker Virkning Problem Materialer Miljø
Mamn Maskiner Metoder Problem Ideer! Virkning

23 Finne årsaker

24 Lappeteknikk

25 Fiskebeinsdiagram Årsaker Virkning Menneske Metode Miljø Materiale
Resultat Metode Menneske Maskin Materiale Miljø 3-Apr-17 3-Apr-17 Slide 25

26 Fiskebeinsdiagram Miljø Feil merking av kjøtt Strategisk mål:
Metode (rutiner) Strategisk mål: Matkvalitet: Mørhet Maskiner og Utstyr Miljø Ikke lagret Lenge nok “Seig biff” Dårlig råvare Feil merking av kjøtt Kundeklage Mennesker Materialer (tiførsler) Mulige årsaker!

27 Barriereanalyse

28 Pareto

29 Samvariasjon

30 Skriv løsningsforslag på post-it

31 Prioriteringsvindu Effekt Gjennomføring Stor Liten Sein/ komplisert
Rask/ Lett å gjennomføre

32 Motivasjon / begrunnelse
De viktige få HVA Forbedring HVORFOR Motivasjon / begrunnelse HVORDAN Tiltak HVOR Sted / område HVEM Ansvarlig NÅR Hyppighet / eksakt tid

33 Følge opp gjennomføring

34 Pareto sammenligning før og etter
100% 75% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 50% 25% FORBEDRING FØR VS ETTER 3-Apr-17 16

35 Nådde vi målet vårt? Spesifikkasjon Antall ganger SL SU Antall ganger
30 20 10 SL SU Spesifikkasjon Antall ganger (mm) Period: ( ) ~ ( ) Registrert av: Kristin n = 100 x = s = 0.295

36 Sjekkliste Brukerorientert? Enkel? Gjennomførbar? Konkret?
Bygge på praksis? Tydelig og lettlest

37 Enpunktsleksjoner Ett ark Bildeforklaring Forstått på 40 sek

38 Makro- og mikronivå Nedbrytning mikroflyt Prosessmål og
Enpunkts-leksjoner B A C D Ankomst Bordsetting Bestilling Hjemreise Betaling Bespisning Velkomst Tilvisning bord og meny Informasjon og bestilling Samvær/drikke Råvare håndtering Forbehandling råvarer Kok/stek Tilberedning Servering Gjøre opp Adjø Gjester Hovmester Servitør Kjøkken 1.

39 Kontroll av utførte tiltak Resultater som avviker fra mål
PUKK-hjulet i praksis Prosessmå: Alle betongvegger i kjeller skal være innenfor toleransekravet på lodd + - 8mm Ansvar: Ole Problem / +- res: Dato: Planlagte tiltak Kontroll av utførte tiltak Resultater som avviker fra mål Årsaksanalyse Ny korrigert plan Utførende skal lodde og rette opp veggene umiddelbart etter støp Fortid Nåtid Fremtid HVA HVORFOR HVORDAN Tiltak HVOR HVEM NÅR Alle betongvegger i kjeller skal være innenfor toleransekravet på lodd + - 8mm Utførende skal lodde og rette opp veggene umiddelbart etter støp BP Ole ( bas ) Fredag KL 13.00 Utførende skal lodde og rette opp veggene umiddelbart etter støp Forman sender alt måleverktøy til kalibrering førstkommende mandag Utførende skal lodde og rette opp veggene umiddelbart etter støp Forman sender alt måleverktøy til kalibrering førstkommende mandag K P K U Start: Mandag Uke 15 KL Start: Mandag Uke 16 KL Stopp: Fredag Uke 15 KL Stopp: Fredag Uke 16 KL

40 Sikring av resultater --- sikre at vi tar vare på forbedringer videre i prosjektet og i alle andre prosjekter Planlegg Utfør Kon- trollèr Korriger


Laste ned ppt "Improvement-X Versjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google