Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsledelse Tema: 5.3. KF-prosessen Introduksjonsvideo Modul 5 HiB/TQM Center Improvement-X Versjon 1 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsledelse Tema: 5.3. KF-prosessen Introduksjonsvideo Modul 5 HiB/TQM Center Improvement-X Versjon 1 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsledelse Tema: 5.3. KF-prosessen Introduksjonsvideo Modul 5 HiB/TQM Center Improvement-X Versjon 1 2009

2 Kontinuerlig forbedring •Introduksjon •Kartlegging av nå-situasjonen •KF-team •Valg av riktig oppgave •Grunnlegende statistikk •Trinn 1. Planlegging •Trinn 2. Datainnsamling •Trinn 3. Analyse av grunnårsaker •Trinn 4. Forbedringstiltak •Trinn 5. Gjennomføring av tiltak •Trinn 6. Kontroll av resultater •Trinn 7. Standardisering og sikring •Trinn 8. Oppsummering og nye KF-oppgaver

3 PDSA og forbedring Planlagt virkning: Mål Analyse: Finne riktig metode Tiltak: Hypotese Studere Virkelig virkning Handling i forhold til virkning Gjennomføre som planlagt

4 Actions Study Do PLANPLAN KF-prosessen Plan DoStudy Act HVAHVORFOR HVORDANHVEMHVOR NÅR 12345 6 1 Planlegge oppgaven 2 Samle data om nå-situasjonen 3 Analysere grunnårsak(er) 4 Tiltak 5 Gjennomføring tiltakene 6 Kontrollere resultater 7 Standardisere løsninger 8 Oppsummere lærdommer Aktivitet Målet med aktiviteten Metoder og verktøy som skal brukes Ansvarlig Avdeling eller sted Start/stop (Gantt)

5 Forbedringsssløyfen 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak 8. Viktige Lærdommer Plan DoStudy Act  Hvordan velge riktig oppgave?  Hvilke ressurser trenger vi?  Hva er målet?  Vi-plan

6 TURMAT •Tydelig- ingen spørsmål •Utfordrende- tvinge frem læring •Realiserbart- ikke i strid med naturlovene •Målbart- utviklingskurve •Akseptert- at de som skal nå målene – virkelig vil det •Tid satt- start – stopp Eksempel beskrevet i side 31- 36 i læreboken

7 Graf måloppnåelse Graf over måloppnåelse Mål Resultat Mål Resultat Trinn 1 Forbedringsmål

8 Hvilke problem? Problemløsning 1 2 3 4 UCL LCL 1 23

9 Noen kriterier for valg 456789101112 Viktig for kundene våre Noe vi har kunnskaper om Vi har lyst til å forbedre Noe som må forbedres for å nå strategiske mål

10 Trinn 2. Nå-situasjonen 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan DoStudy Act  FINNE. Datainnsamling  FAKTA. Stratifisere og synliggjøre dataene  ENTYDIG problemformulering

11 Analyse av arbeidsprosess 1-Jul-14 Slide 11 Årsaker? Forbedringsmål 4 timer reduksjon

12 Trinn 3. Analyse 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan DoStudy Act  FINNE mulige årsaker  FAKTA om sammenhenger  Test og ENTYDIG konklusjon på grunnårsaker

13 Trinn 4. Tiltak 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan DoStudy Act  FINNE mulige tiltak  FAKTA  ENTYDIG valg av tiltak  Vi-plan

14 Trinn 5. Gjennomføring 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan DoStudy Act  Gjennomføre som planlagt  Samle data fra gjennomføringen

15 Trinn 6. Studere virkning 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan DoStudy Act  Data om virkning  Studere virkningen  Evaluere: nådde vi målet vårt?

16 Trinn 7. Standardisere 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan DoStudy Act  Dokumentere den nye praksisen  Kommunisere den til de som blir berørt  Skape aksept og selvledelse  Sikre mot tilbakefall

17 Trinn 8. Lærdommer og nye prosjekter 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan DoStudy Act  Hva lærte vi?  Hvordan kommunisere lærdommene?  Hva med problemer som gjenstår?

18 Data over prosjektgjennomføring Virkeligl Planlagt 100 200 300 0 Timer/mann Virkeligl Planlagt 100 200 300 0 Timer/mann Virkeligl Planlagt 100 200 300 0 Virkeligl Planlagt 100 200 300 0 Timer/mann ProsjektVirkeligPlanlagt 110060 27560 3 50 48530 Total320200

19 Stratifisering TV apparater

20 Data Presentasjon: Histogram KF-kurs 2008 Histogram over totalproduskjonen av potegullposer, gruppert pr. skift Vekt i gram Hele fabrikken Vekt i gram (2 skift) Vekt i gram 3 skift NTG ØTGNTGØTG NTG Vekt i gram (1 Skift) NTG Antall poser

21 Entydig problem Ønsket situasjon (Mål) Nå-situasjonen Når skal målet være nådd?

22 EffektÅrsaker Materialer Miljø Mamn Maskiner Metoder Problem Ideer! VirkningÅrsaker Materialer Miljø Mamn Maskiner Metoder Problem Ideer! Fiskebeinsdiagram

23 Finne årsaker

24 Lappeteknikk

25 1-Jul-14Slide 25 Fiskebeinsdiagram 1-Jul-14Slide 25 Virkning Årsaker Resultat Metode Menneske Maskin Materiale Miljø

26 Ikke lagret Lenge nok “Seig biff” Mennesker Maskiner og Utstyr Feil merking av kjøtt Strategisk mål: Matkvalitet: Mørhet Metode (rutiner) Materialer (tiførsler) Mulige årsaker! Miljø Dårlig råvare Kundeklage Fiskebeinsdiagram

27 Barriereanalyse

28 Pareto

29 Samvariasjon

30 Skriv løsningsforslag på post-it

31 Prioriteringsvindu Stor Effekt Liten Gjennomføring Sein/ komplisert Rask/ Lett å gjennomføre

32 De viktige få HVA Forbedring HVORFOR Motivasjon / begrunnelse HVORDAN Tiltak HVOR Sted / område HVEM Ansvarlig NÅR Hyppighet / eksakt tid

33 Følge opp gjennomføring

34 Pareto sammenligning før og etter 1-Jul-14Slide 34

35 Nådde vi målet vårt? 27.0 27.2 27.4 27.6 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6 28.8 29.0 302010302010 SLSL SUSU Spesifikk asjon Antall ganger ( mm ) Period: ( ) ~ ( ) Registrert av: Kristin n = 100 x = 28.016 s = 0.295 Antall ganger

36 Sjekkliste  Brukerorientert?  Enkel?  Gjennomførbar?  Konkret?  Bygge på praksis?  Tydelig og lettlest

37 Enpunktsleksjoner • Ett ark • Bildeforklaring • Forstått på 40 sek

38 Makro- og mikronivå mikroflyt Nedbrytning Prosessmål og Enpunkts- leksjoner B A C D A B C D Ankomst Bordsetting Bestilling Hjemreise Betaling Bespisning Velkomst Tilvisning bord og meny Tilvisning bord og meny Informasjon og bestilling Informasjon og bestilling Samvær/drikke Råvare håndtering Forbehandling råvarer Kok/stek Tilberedning Servering Gjøre opp Adjø Gjest er Hovmes ter Servi tør Kjøkke n 1.

39 PUKK-hjulet i praksis HVA HVOR FOR HVORDAN Tiltak HVORHVEMNÅR Alle betongvegger i kjeller skal være innenfor toleransekravet på lodd + - 8mm Utførende skal lodde og rette opp veggene umiddelbart etter støp BPOle ( bas ) Fredag KL 13.00 Prosessmå:Alle betongvegger i kjeller skal være innenfor toleransekravet på lodd + - 8mm Ansvar: Ole Problem / +- res: Dato: 11.04 2008 Planlagte tiltak Kontroll av utførte tiltak Resultat er som avviker fra mål Årsaks analyse Ny korrigert plan Utførende skal lodde og rette opp veggene umiddelbart etter støp FortidNåtidFremtid P U K K Start: Mandag Uke 15 KL. 07.00 Stopp: Fredag Uke 15 KL. 15.00 -Utførende skal lodde og rette opp veggene umiddelbart etter støp - Forman sender alt måleverktøy til kalibrering førstkommende mandag 14.04.08 -Utførende skal lodde og rette opp veggene umiddelbart etter støp - Forman sender alt måleverktøy til kalibrering førstkommende mandag 14.04.08 Start: Mandag Uke 16 KL. 07.00 Stopp: Fredag Uke 16 KL. 15.00

40 Sikring av resultater Planlegg Utfør Kon- trollèr Korriger --- sikre at vi tar vare på forbedringer videre i prosjektet og i alle andre prosjekter


Laste ned ppt "Kvalitetsledelse Tema: 5.3. KF-prosessen Introduksjonsvideo Modul 5 HiB/TQM Center Improvement-X Versjon 1 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google