Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosesstyper i vareproduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosesstyper i vareproduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosesstyper i vareproduksjon
OM 4: Process design Prosesstyper i vareproduksjon Varierte Avbrutt Prosjekt Stykk- tilvirkning Partitilvirkning Oppgaver Flyt Massetilvirkning Kontinuerlig Repeterende Kontinuerlig Lavt Volum Høyt Høyt Variantantall Lavt BUS240 - OM

2 Egenskaper ved prosjekt
OM 16: Project Planning and Control Egenskaper ved prosjekt Prosjektets mål: Definerbart sluttresultat Unik, ikke repeterende produksjon Lavt volum, høy variasjonsbredde Midlertidig natur, gitt start- og sluttidspunkt Kompleks Stor usikkerhet Livssyklus mht. ressursbehov. Prosjektfaser Program: Lang varighet, intet sluttidspunkt Kan bestå av flere prosjekter BUS240 - OM

3 Inndeling av prosjekter
OM 16: Project Planning and Control Inndeling av prosjekter Usikkerhet Målene utvikles over tid Planene blir mer usikre, må kanskje endres Krever fleksibel planleggingsprosess Kompleksitet Mer vanskelig å styre Mer kan gå galt Ulike aktiviteter vil innvirke på hverandre Vanskelig å holde oversikt BUS240 - OM

4 Hvordan oppnå suksess i prosjekter?
OM 16: Project Planning and Control Hvordan oppnå suksess i prosjekter? Klare mål Kompetent prosjektleder - VIKTIG Støtte fra toppledelsen (NB! Funksjonsledere) Kompetente prosjektdeltakere Tilstrekkelig med ressurser Gode kommunikasjonskanaler Styringsmekanismer Tilbakemeldinger Lydhør ovenfor klienter Problemløsningsmekanismer Kontinuitet i bemanning BUS240 - OM

5 Funksjon 1 Funksjon 2 Funksjon 3 Funksjon 4 Prosjekt

6 Prosjektplanlegging og -styring
OM 16: Project Planning and Control Prosjektplanlegging og -styring 1 Forståelse av prosjekt-omgivelsene Prosjektomgivelser 2 Prosjekt-definisjon Forandringer 3 Prosjekt-planlegging Korrigerende tiltak 4 5 Teknisk utføring Prosjektstyring BUS240 - OM

7 Prosjektomgivelser Interessenter (stakeholders)
I hvilke grad blir de påvirket av prosjektet Har de stor innflytelse? Identifiser og prioriter interessentene

8 OM 16: Project Planning and Control
Prosjektomgivelser Geografi Kultur Økonomi Regjering Prosjektet Kunder Kommune Konkurrenter Selskapsstrategi Leverandører Ressurser Andre prosjekt Ulike organisasjoner Brukere BUS240 - OM

9 OM 16: Project Planning and Control
Prosjektdefinisjon Mål Bør være klare og målbare/kvantifiserbare (formål, sluttresultat og suksesskriterier) Prestasjonsmål: Kvalitet Hvordan stemmer dette med de vanlige prestasjons-målene? Kostnad Tid BUS240 - OM

10 Prosjektomfang og -spesifikasjon
OM 16: Project Planning and Control Prosjektomfang og -spesifikasjon Deler av organisasjonen som berøres Tidsrom (start og slutt) Berørte forretningsprosesser Tilgjengelige ressurser Kontraktørenes ansvar Indre og ytre forandringer i spesifikasjoner Endringer foretatt av henholdsvis prosjekt-ledelse og kunde BUS240 - OM

11 Prosjektstrategi Hvordan organisasjonen skal oppnå prosjektmålene
Ulike faser Spesifikasjon, design, implementering, testing, integrering, levering Milepæler Tidspunkt for viktige hendelser

12 OM 16: Project Planning and Control
Prosjektplanlegging Identifiser aktivitetene Estimer tid og ressurser Identifiser relasjoner og avhengigheter Juster hvis nødvendig Identifiser skranker for terminplanen Fastsett terminplanen BUS240 - OM

13 Aktiviteter Prosjekt Work Breakdown Structure (WBS) Delprosjekter
Viser hvordan er prosjekt er satt sammen på ulike nivå Delprosjekt og aktiviteter nummereres etter plassering i strukturen Tilsvarer et produkts strukturtre

14 Relasjoner og avhengigheter
Avhengige aktiviteter er koblet til hverandre Finish to start (FS) Start to Start (SS) Finish to Finish (FF) (Start to Finish (SF) er lite aktuelt) Uavhengige aktiviteter Kan utføres parallelt med hverandre Skranker for terminplanen Ressursskranker Tidsskranker

15 OM 16: Project Planning and Control
Gantt-diagram Tid Aktiviteter Gjennomført Plan BUS240 - OM

16 Plan med ressursforbruk
OM 16: Project Planning and Control Plan med ressursforbruk Melk Brød Toasting Smør Vann Varme vannet Koke egg Serv-ere Brett 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tid (minutter) BUS240 - OM

17 OM 16: Project Planning and Control
Ressursutjevning Melk Brød Toasting Smør Vann Varme vannet Koke egg Serv-ere Brett 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tid (minutter) BUS240 - OM

18 Ressursutjevning med varm toast
OM 16: Project Planning and Control Ressursutjevning med varm toast Melk Brød Toasting Smør Vann Varme vannet Koke egg Serv-ere Brett 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tid (minutter) BUS240 - OM

19 Prosjektets kostnadsprofil (planlagt og aktuell)
100’ Plan Kostnader Aktuell Tid

20 Earned Value (inntjent verdi)
100’ BCWS: Budgeted cost of work scheduled (60.000) BCWP: Budgeted cost of work per-formed (50.000) ACWP: Actual cost of work performed (65.000) CV: Cost variance ( ) SV: Schedule variance ( ) ACWP CV Aktuelle utgifter SV BCWP BCWS 100’ Budsjettert verdi av arbeidet

21 Critical Path Method (CPM)
OM 16: Project Planning and Control Critical Path Method (CPM) Activity on Arrow (AoA) 3 Kritisk vei 3 3 b d 2 3 1 2 5 6 a f 1 1 1 6 6 1 7 7 c e 2 1 4 2 4 Hendelse nr Aktivitet Varighet Tidligste tid Seneste tid BUS240 - OM

22 Critical Path Method (CPM)
OM 16: Project Planning and Control Critical Path Method (CPM) 3 Aktiviteter Hendelser Dummy aktiviteter Kritisk vei Flyt Tidligste hendelsestid og Seneste hendelsestid Aktiviteter på pilene (AoA) 3 3 b d 2 3 2 5 1 1 6 6 c e 2 1 4 3 4 BUS240 - OM

23 Aktivitet på nodene - AoN
OM 16: Project Planning and Control Aktivitet på nodene - AoN 1 2 3 3 3 6 b c 1 3 3 6 1 1 6 1 7 a f 1 6 7 1 1 2 2 2 4 d e 3 4 4 6 Early Start Duration Early Finish Activity Late Start Late Finish BUS240 - OM

24 Program evaluation and review technique PERT
OM 16: Project Planning and Control Program evaluation and review technique PERT Varigheten av aktiviteten er tilfeldig fordelt (Beta-fordelt (??!!) ) Enkle regneformler: a = minste verdi m = mest sannsynlig verdi b = største verdi Varigheten av enkeltaktivitetene er ”beta”-fordelt. Totalvarigheten er normalfordelt (hvorfor?) BUS240 - OM

25 Normalfordeling

26 Normalfordeling

27 Normalfordeling

28 Sannsynlighetstetthet for aktivitetens varighet
f(t) a = 4 m = 7,7 b = 19 E(t)=8,97 Var(t)= 6,25 a m b E(t) Varighet (t)

29 Ressursbegrensninger
Ressurser som brukes på flere aktiviteter, kan påvirke når de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Ressursprofiler viser hvordan ressursene er belastet ved ulike tider Dataprogrammer kan foreta såkalt levelling (ressursutjevning), dvs. flytte aktiviteter slik at ingen ressurser blir overbelastet

30 OM 16: Project Planning and Control
Crashing av nettverk Opprinnelig utviklet innen CPM For mange aktiviteter kan en redusere varigheten ved å øke kostnaden (overtid, ekstra bemanning, outsourcing) Kostnadsgradient: Ekstrakostnaden ved å redusere varigheten med én enhet Metoden går ut på å redusere varigheten der en får størst nytte i forhold til ekstra-kostnaden, dvs. aktiviteter med lavest kostnadsgradient BUS240 - OM

31 OM 16: Project Planning and Control
Crashing Krav: Slutt på t=16 (2000) (1000) Kostnadsgradient (1500) 3 5 8 8 7 15 b c (1200) 3 3 3 8 8 15 15 4 19 a f 3 15 19 3 5 8 8 3 11 d e 7 12 12 15 Før crashing (1300) (1100) Etter crashing 2 5 7 7 6 13 b c 2 2 2 7 7 13 13 3 16 a f 2 13 16 2 5 7 7 3 10 d e 5 10 10 13 BUS240 - OM


Laste ned ppt "Prosesstyper i vareproduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google