Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS240 1 Prosesstyper i vareproduksjon Stykk- tilvirkning Partitilvirkning Massetilvirkning Kontinuerlig HøytLavt Høyt Volum Variantantall Oppgaver Flyt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS240 1 Prosesstyper i vareproduksjon Stykk- tilvirkning Partitilvirkning Massetilvirkning Kontinuerlig HøytLavt Høyt Volum Variantantall Oppgaver Flyt."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS240 1 Prosesstyper i vareproduksjon Stykk- tilvirkning Partitilvirkning Massetilvirkning Kontinuerlig HøytLavt Høyt Volum Variantantall Oppgaver Flyt Kontinuerlig Avbrutt Repeterende Varierte Prosjekt

2 BUS2402 Egenskaper ved prosjekt  Prosjektets mål: Definerbart sluttresultat  Unik, ikke repeterende produksjon  Lavt volum, høy variasjonsbredde  Midlertidig natur, gitt start- og sluttidspunkt  Kompleks  Stor usikkerhet  Livssyklus mht. ressursbehov. Prosjektfaser  Program: Lang varighet, intet sluttidspunkt  Kan bestå av flere prosjekter

3 BUS2403 Inndeling av prosjekter  Usikkerhet  Målene utvikles over tid  Planene blir mer usikre, må kanskje endres  Krever fleksibel planleggingsprosess  Kompleksitet  Mer vanskelig å styre  Mer kan gå galt  Ulike aktiviteter vil innvirke på hverandre  Vanskelig å holde oversikt

4 BUS2404 Hvordan oppnå suksess i prosjekter?  Klare mål  Kompetent prosjektleder - VIKTIG  Støtte fra toppledelsen (NB! Funksjonsledere)  Kompetente prosjektdeltakere  Tilstrekkelig med ressurser  Gode kommunikasjonskanaler  Styringsmekanismer  Tilbakemeldinger  Lydhør ovenfor klienter  Problemløsningsmekanismer  Kontinuitet i bemanning

5 BUS2405 Funksjon 1Funksjon 2 Funksjon 3 Funksjon 4 Prosjekt

6 BUS2406 Prosjektplanlegging og -styring Forståelse av prosjekt- omgivelsene Prosjekt- definisjon Prosjekt- planlegging Teknisk utføringProsjektstyring Forandringer Korrigerende tiltak 1 2 3 45 Prosjektomgivelser

7 BUS2407 Prosjektomgivelser  Interessenter (stakeholders)  I hvilke grad blir de påvirket av prosjektet  Har de stor innflytelse?  Identifiser og prioriter interessentene

8 BUS2408 Prosjektomgivelser Prosjektet Geografi Økonomi Regjering Ressurser Leverandører Brukere Selskapsstrategi Andre prosjekt Konkurrenter Kunder Kultur Kommune Ulike organisasjoner

9 BUS2409 Prosjektdefinisjon  Mål  Bør være klare og målbare/kvantifiserbare (formål, sluttresultat og suksesskriterier)  Prestasjonsmål: Kvalitet Tid Kostnad Hvordan stemmer dette med de vanlige prestasjons- målene?

10 BUS24010 Prosjektomfang og -spesifikasjon  Deler av organisasjonen som berøres  Tidsrom (start og slutt)  Berørte forretningsprosesser  Tilgjengelige ressurser  Kontraktørenes ansvar  Indre og ytre forandringer i spesifikasjoner  Endringer foretatt av henholdsvis prosjekt- ledelse og kunde

11 BUS24011 Prosjektstrategi  Hvordan organisasjonen skal oppnå prosjektmålene  Ulike faser  Spesifikasjon, design, implementering, testing, integrering, levering  Milepæler  Tidspunkt for viktige hendelser

12 BUS24012 Prosjektplanlegging Identifiser aktivitetene Estimer tid og ressurser Identifiser relasjoner og avhengigheter Identifiser skranker for terminplanen Fastsett terminplanen Juster hvis nødvendig

13 BUS24013 Aktiviteter  Prosjekt  Delprosjekter •Aktiviteter  Work Breakdown Structure (WBS)  Viser hvordan er prosjekt er satt sammen på ulike nivå  Delprosjekt og aktiviteter nummereres etter plassering i strukturen  Tilsvarer et produkts strukturtre

14 BUS24014 Relasjoner og avhengigheter  Avhengige aktiviteter er koblet til hverandre  Finish to start (FS)  Start to Start (SS)  Finish to Finish (FF) (Start to Finish (SF) er lite aktuelt)  Uavhengige aktiviteter  Kan utføres parallelt med hverandre  Skranker for terminplanen  Ressursskranker  Tidsskranker

15 BUS24015 Gantt-diagram Aktiviteter Tid Nå Gjennomført Plan

16 BUS24016 Plan med ressursforbruk Brett Vann Brød Melk Toasting Varme vannetKoke egg Serv- ere Smør Tid (minutter) 0123456789

17 BUS24017 Ressursutjevning Brett Vann Brød Melk Toasting Varme vannetKoke egg Serv- ere Smør Tid (minutter) 0123456789

18 BUS24018 Ressursutjevning med varm toast Brett Vann Brød Melk Toasting Varme vannetKoke egg Serv- ere Smør Tid (minutter) 0123456789

19 BUS24019 Prosjektets kostnadsprofil (planlagt og aktuell) Tid Plan Aktuell Kostnader 100’ Nå 0

20 BUS24020 Earned Value (inntjent verdi)  BCWS: Budgeted cost of work scheduled (60.000)  BCWP: Budgeted cost of work per- formed (50.000)  ACWP: Actual cost of work performed (65.000)  CV: Cost variance (-15.000)  SV: Schedule variance (-10.000) Budsjettert verdi av arbeidet Aktuelle utgifter BCWPBCWS SV CV ACWP 100’

21 BUS24021 Critical Path Method (CPM) 1 2 3 5 4 6 Aktivitet b c d e f Varighet 1 23 2 1001 3 2 6776 3 4 1 Hendelse nr Tidligste tid Seneste tid a 1 Activity on Arrow (AoA) Kritisk vei

22 BUS24022 Critical Path Method (CPM)  Aktiviteter  Hendelser  Dummy aktiviteter  Kritisk vei  Flyt  Tidligste hendelsestid og Seneste hendelsestid  Aktiviteter på pilene (AoA) 2 3 5 4 b c d e 1 23 2 1 3 3 66 3 4 1

23 BUS24023 Aktivitet på nodene - AoN 011 0 a 1 123 1 b 3 112 3 d 4 224 4 e 6 336 3 c 6 617 6 f 7 Early StartDuration Late Start Activity Early Finish Late Finish

24 BUS24024 Program evaluation and review technique PERT  Varigheten av aktiviteten er tilfeldig fordelt (Beta-fordelt (??!!) )  Enkle regneformler: a = minste verdi m = mest sannsynlig verdi b = største verdi  Varigheten av enkeltaktivitetene er ”beta”-fordelt. Totalvarigheten er normalfordelt (hvorfor?)

25 BUS240 Normalfordeling 25

26 BUS240 Normalfordeling 26

27 BUS240 Normalfordeling 27

28 BUS24028 Sannsynlighetstetthet for aktivitetens varighet abm E(t) Varighet (t) f(t) a = 4 m = 7,7 b = 19 E(t)=8,97 Var(t)= 6,25 a = 4 m = 7,7 b = 19 E(t)=8,97 Var(t)= 6,25

29 BUS24029 Ressursbegrensninger  Ressurser som brukes på flere aktiviteter, kan påvirke når de ulike aktivitetene kan gjennomføres.  Ressursprofiler viser hvordan ressursene er belastet ved ulike tider  Dataprogrammer kan foreta såkalt levelling (ressursutjevning), dvs. flytte aktiviteter slik at ingen ressurser blir overbelastet

30 BUS24030 Crashing av nettverk  Opprinnelig utviklet innen CPM  For mange aktiviteter kan en redusere varigheten ved å øke kostnaden (overtid, ekstra bemanning, outsourcing)  Kostnadsgradient: Ekstrakostnaden ved å redusere varigheten med én enhet  Metoden går ut på å redusere varigheten der en får størst nytte i forhold til ekstra- kostnaden, dvs. aktiviteter med lavest kostnadsgradient

31 BUS24031 Crashing 033 0 a 3 358 3 b 8 358 7 d 12 8311 12 e 15 87 8 c 419 15 f 19 Kostnadsgradient (1500) (2000)(1000) (1200) (1300)(1100) 022 0 a 2 257 2 b 7 257 5 d 10 73 e 13 76 7 c 316 13 f 16 Før crashing Etter crashing Krav: Slutt på t=16 Krav: Slutt på t=16


Laste ned ppt "BUS240 1 Prosesstyper i vareproduksjon Stykk- tilvirkning Partitilvirkning Massetilvirkning Kontinuerlig HøytLavt Høyt Volum Variantantall Oppgaver Flyt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google