Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisert arbeid. •Standardisert arbeid er et verktøy for å opprettholde produktivitet, kvalitet og sikkerhet på et høyt nivå •Standardisert arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisert arbeid. •Standardisert arbeid er et verktøy for å opprettholde produktivitet, kvalitet og sikkerhet på et høyt nivå •Standardisert arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisert arbeid

2 •Standardisert arbeid er et verktøy for å opprettholde produktivitet, kvalitet og sikkerhet på et høyt nivå •Standardisert arbeid defineres som den rekkefølge som arbeidsstegene skal utføres i av operatøren •Målet for standardisert arbeid er kontinuerlig forbedring Standardisert arbeid 1

3 Elementene i standardisert arbeid •Takttid og cycle time •Takttid = Arbeidstid/Behovet •Cycle time = Målt tid for prosessen •Målet er å synkronisere takt- og cycle time •Arbeidsrekkefølge •Stegene for arbeidsoppgavene i en gitt prosess •Er viktig for å sikre sikkerhet, ergonomi og kvalitet •Produkter i arbeid •Mengden av ikke ferdige produkter operatøren behøver for å fullføre prosessen 2

4 Standardisert arbeid •Sikkerhet •Ergonomi •Jevn belastning •Kvalitet •Effektivitet 3

5 Sikkerhet •Identifiser risikoer •Etabler regler for arbeidsplassen •EPL for å synliggjøre risikoer •Poka Yoka for å forebygge risikoer 4

6 Ergonomi •Bruk løfteredskap •Identifiser operasjoner som kan medføre belastningsskader •Sett mål, jobb med forbedringer på arbeidsplassen •Opplæring og trening, bruk EPL 5

7 Jevn belastning •Unngå overbelastning •Unngå ujevn belastning 6

8 Kvalitet •”Riktig” tid til oppgaven •I riktig rekkefølge •Lettere å finne feil •Kunnskap/ utdanning Blir standarden fulgt? Feil oppdaget Ja Nei 7

9 Problem JaNei Blir arbeidet utført som beskrevet i standard Operasjons Blad? Er SOB OK? Om SOB hadde blitt fulgt, ville kvaliteten vært OK? Trene operatøren Kontroller materiell o utstyr Revider SOB Ja Nei JaNei SOB gir kontroll på kvalitetsresultatet! Lett å oppdage feil 8

10 Effektivitet •Nåværende beste arbeidsmetode •Felles og lik praksis •Mellom skift •I teamet 9

11 Arbeid Gangti d Venting Ikke verdiskapende arbeid Verdiskaping Ta bort Reduser e Virkelig Takttid Redusere sløsing 10

12 Hva er Standardisert arbeid? Det finnes alltid en bedre metode! Den beste tilgjengelige metoden som oppfyller krav til kvalitet, kostnad, leveransepresisjon, arbeidsmiljø. 11

13 Standardoperasjonsbladet - Prinsipp 12

14 STANDARDOPERASJONSBLAD 13

15 14

16 Skapa SOB:en för rörlig lina 15

17 16

18 Beskriv hvordan 17

19 Eksempel enpunktsleksjon 18

20 TPM Enpunktsleksjon: •Dato: •C - Skift Tapping •Rev Nr:•Godkj : •Opphavspers: Skifte av avtrekker på meislemaskin 1. Finn frem dor og hammer fra boksen 2. Slå ut splinten og fjern den gamle avtrekkeren 3. Plasser den nye avtrekkeren og slå inn splinten 4. Klar til bruk Problem: Ødelagt avtrekker på meislemaskiner. Tok 2-5 uker å få tilbake fra reparasjon Løsning: Skaffe verktøy + reservedel selv Opplæring i bytting med enpunktsleksjon. I dag bytter man selv på 5 minutter Eksempel enpunktsleksjon ny arbeidsmetode 19

21 Enpunktsleksjoner finnes på arbeidsplassen 20

22 Kompetansematrise •Underlag for opplæringsplan •Visualiserer teamets kompetanse 21

23 Hvordan? Stegene for innføring av standardisert arbeid: 1. Grunnleggende 2. Nåsituasjonen 3. Analyse 4. Målbilde 5. Forbedring 6. Ny standard 22

24 ”Beste praksis” Beskrivelse av hvert moment Sammenstilling på ett standard- operasjonsblad 23

25 Sammenfatning analyse 24

26 Skape et målbilde • Idealantallet arbeidsplasser • Fokusere på det verdi- skapende arbeidet • arbeid – transport - venting Idealantall arb.plasser Totaltiden for hvert moment Aktuell takttid 25

27 Forbedring Visjon NÅ Muligheter 26

28 GJENNOMFØR • Eksperiment • Testing • PUKK

29 Oppfølging og standardisering


Laste ned ppt "Standardisert arbeid. •Standardisert arbeid er et verktøy for å opprettholde produktivitet, kvalitet og sikkerhet på et høyt nivå •Standardisert arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google