Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk info til prosjektkunder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk info til prosjektkunder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk info til prosjektkunder
Veien fra idé til system

2 Om presentasjonen Dette er praktisk informasjon om utviklingsprosjekter av programvare. Her forklarer vi hvordan prosessen gjennomføres.

3 Faser Et hvert utviklingsprosjekt går igjennom følgende faser
Analyse, hva vil kunden ha? Tilbud, hva koster det? Konstruksjon, vi bygger løsningen Testing, fungerer det slik kunden vil? Drift, systemet settes i bruk Stabilisering, feilretting og evt. tillegg.

4 1. Analyse I denne fasen definerer man hva kunden vil ha.
Dette er den første og viktigste fasen, det danner grunnlaget for hele prosjektet. Resultatet fra analysen er en kravspesifikasjon.

5 1. Analyse Denne fasen utføres f.eks. med følgende aktiviteter
Møte med kunden, samle informasjon til kravspesifikasjon Renskrive kravspesifikasjon Gjennomgang med kunden, avdekke spørsmål, uklarheter og misforståelser Justeringer av kravspesifikasjon

6 1. Analyse Kravspesifikasjonen skal svare på følgende:
Målsetning med prosjektet Hvilke aktører skal bruke systemet og hvem er de Hva slags informasjonsdeler skal systemet håndtere (f.eks. kunderegister, ordre) Hvilke funksjoner skal systemet ha og hva skal de gjøre Hvilke funksjoner skal hver aktør ha tilgang til Hvilke grensesnitt eller skjermbilder skal systemet ha

7 1. Analyse Omfanget av en kravspesifikasjon vil variere mellom prosjekter. Dette tar alt fra noen dager til mange uker å utarbeide. Med en god kravspesifikasjon kan man enkelt innhente tilbud fra mange leverandører.

8 2. Tilbud Tilbud kan kun gis fra en kravspesifikasjon, man er derfor helt avhengig av analysefasen. Hvis man gir et tilbud uten en spesifikasjon, selger man noe før man egentlig vet hva det er. Tilbud uten spesifikasjon er en av de sikreste metodene til et mislykket prosjekt og misfornøyd kunde

9 2. Tilbud Et tilbud svarer på følgende
Hvor lang tid tar det å utvikle de enkelte deler, hva er valgfritt Hvilke lisenser trenger man Hva slags driftsmiljø og infrastruktur trengs Når kan løsningen leveres, tidsplan Hva koster det og når skal det betales, betalingsplan

10 3. Konstruksjon Etter akseptert tilbud starter ”byggearbeidet”.
Kunden er med underveis på ”befaringer”, ser på resultatet underveis, presiserer detaljer og oppklarer misforståelser

11 3. Konstruksjon Kravspesifikasjonen er grunnlaget Fra denne
Bygges løsningen Testes løsningen Skrives brukerveiledning for alle funksjoner beskrevet i kravspesifikasjonen

12 3. Konstruksjon Under befaringer og testing vil tillegg oppdages og leverandøren kan gi tilbud på dette Leverandør har fortløpende dialog om fremdrift i forhold til tidsplanen.

13 4. Testing FAT – factory acceptance test SAT – Site acceptance test
Denne gjør man sammen med kunden i sitt utviklingsmiljø når utviklingen er ferdig SAT – Site acceptance test Denne testen gjør man med kunden i driftsmiljøet før systemet settes i drift

14 5. Drift Når systemet er ferdig settes det i drift, dvs. at kunden begynner å bruke det. I en driftssituasjon vil det stort sett kreves en infrastruktur, f.eks. et servermiljø og backup.

15 6. Stabilisering Det vil oppdages feil når systemet brukes, det er viktig at leverandøren har satt av tid til å følge opp og rette disse. Det vil også ofte oppdages tilleggsønsker, dette gir leverandøren tilbud på.


Laste ned ppt "Praktisk info til prosjektkunder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google