Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 1 Forbedringsprosjektet  Valgt en oppgave som er tydelig, utfordrende, realiserbar, målbar, akseptert og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 1 Forbedringsprosjektet  Valgt en oppgave som er tydelig, utfordrende, realiserbar, målbar, akseptert og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 1 Forbedringsprosjektet  Valgt en oppgave som er tydelig, utfordrende, realiserbar, målbar, akseptert og tidsatt  Utarbeidet en prosjektbeskrivelse og presenterte denne for egen organisasjonprosjektbeskrivelse

2 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 2 Kontinuerlig forbedring Vi starter med avdeling ”førtrykk”

3 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 3 Hva er førtrykk?  Avdelingen som lager trykkplater til trykkeriet  Mottar alt stoff fra redaksjoner og overfører dette til trykkplater  Hver plate inneholder fra 16 til 24 sider i A4 format  Produserer ca. 20 000 plater årlig

4 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 4 Reduserte avvikskostnader! Ved hjelp av kontinuerlige, avdelingsvise, forbedringsprosesser ønsker vi å oppnå at det rettes mer fokus mot personlig deltakelse i daglige forbedringsarbeid, og å vise at den enkeltes innsats påvirker avvikskostnadene i bedriften.

5 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 5 Prosessmål førtrykk  Kvitte oss med slurvefeil og redusere avvikskostnadene i avdelingen med 10 % (Samme prosess i alle avdelinger vil resultere i at vi senker de totale avvikskostnadene med 15 %)

6 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 6 Beskrivelse  Vi etablerer et KF team i avdelingenKF team  vi gjennomfører aktiviteter etter en plan  Vi evaluerer resultatet innen 15. juni

7 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 7 Aktivitetsplan  Definere prosjektet  Beskrive den aktuelle situasjonen  Analysere fakta og data for å kunne angripe årsaken  Avgjøre tiltakene som kreves for å fjerne årsakene  Utføre det tiltaket vi bestemmer oss for  Kontrollere resultatet av tiltaket  Standardisere prosessen  Dokumentere og definere nye prosjekter

8 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 8 Beskrivelse av nåsituasjonen

9 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 9 Beskrivelse av nåsituasjonen forts.

10 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 10 Beskrivelse av nåsituasjonen (forts.)

11 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 11 Hva konkret skal KF teamet gjøre?  finne mulige årsaker til at slurvefeil oppstår.  sjekke faktaopplysninger (analysere)  finne frem til tiltakene som må iverksettes for å lukke avvik som relateres til slurv  iverksette tiltakene  evaluere resultatet

12 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 12 Hvordan?  Teamet skal gjennomføre en idédugnad med å ta i bruk ”gule lapper”  Hver og en skal komme med minst 4 forslag til hva de mener forårsaker slurvefeil  Komme med flest mulig ideer – ikke ta hensyn til kvaliteten.  Ideene som kommer opp skal sorteres og valideres.

13 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 13 Årsaks - virkningsdiagram

14 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 14 Gjennomføring  Når dere tror dere har funnet årsaken må denne kontrolleres og valideres  Når dette er gjort må dere bestemme hvilket tiltak som først skal prøvestiltak  Bruk tiltaksplantiltaksplan  Mål effekten av tiltaket over tid  Uten ønsket effekt, iverksettes neste tiltak på listen

15 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 15 Kontinuerlig forbedringsprosess  Når slurvefeil er eliminert er ønsket at KF teamet selv tar initiativ til å finne andre små områder der de kan gjennomføre samme type prosess.

16 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 16 Fremdriftsplan 1213 Apr. Mai Planlegge Gjennomføre /sjekke Evaluere Jun. 15.6

17 Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 17 Relaterte dokumenter  Avviksregistreringer  Beskrivelse av årsaker og tiltak  Avviksstatistikker  Oversikt på avvikskostnader  Avdelingens prosedyrer  kvalitetshåndboken


Laste ned ppt "Oppgave 2 forbedringsprosess, Tore Bergstrøm 1 Forbedringsprosjektet  Valgt en oppgave som er tydelig, utfordrende, realiserbar, målbar, akseptert og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google