Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbedringsprosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbedringsprosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbedringsprosjektet
Valgt en oppgave som er tydelig, utfordrende, realiserbar, målbar, akseptert og tidsatt Utarbeidet en prosjektbeskrivelse og presenterte denne for egen organisasjon Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm

2 Kontinuerlig forbedring
Vi starter med avdeling ”førtrykk” Prosjektet innebærer at vi starter en Kontinuerlig Forbedringsprosess i egen bedrift. Meningen er å etablere KF team og gjøre teamene i stand til å drive forbedringsprosesser i egen avdeling. . Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

3 Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm
Hva er førtrykk? Avdelingen som lager trykkplater til trykkeriet Mottar alt stoff fra redaksjoner og overfører dette til trykkplater Hver plate inneholder fra 16 til 24 sider i A4 format Produserer ca plater årlig Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm

4 Reduserte avvikskostnader!
Ved hjelp av kontinuerlige, avdelingsvise, forbedringsprosesser ønsker vi å oppnå at det rettes mer fokus mot personlig deltakelse i daglige forbedringsarbeid, og å vise at den enkeltes innsats påvirker avvikskostnadene i bedriften. Som arbeidstittel har jeg valgt Reduserte avvikskostnader Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

5 Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm
Prosessmål førtrykk Kvitte oss med slurvefeil og redusere avvikskostnadene i avdelingen med 10 % (Samme prosess i alle avdelinger vil resultere i at vi senker de totale avvikskostnadene med 15 %) Vi starter med førtrykksavdelingen. Her har jeg satt opp prosessmål og en kort beskrivelse av hvordan vi skal gjennomføre dette. Samme prosess skal senere gjennomføres i de andre avdelingene, og jeg forventer med det at vi senker avvikskostnadene med minst 15 % i hele bedriften (resultatmål) Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

6 Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm
Beskrivelse Vi etablerer et KF team i avdelingen vi gjennomfører aktiviteter etter en plan Vi evaluerer resultatet innen 15. juni Jeg ønsker å få til at hver avdeling setter sammen et team som i samarbeid kommer frem til et felles mål ved hjelp av veiledning og velprøvde metoder. I første rekke starter vi med dere på førtrykk. Her ønsker jeg å vise hvordan dere samlet på avdelingen kan gi et positivt bidrag til påfølgende avdeling (som er deres kunde…) og bedriften som helhet. Jeg ønsker altså å vise at man kan samarbeide seg frem til et felles prosessmål om man er villig til å involvere seg og samtidig får litt veiledning. Jeg skal før dere setter i gang med idédugnad gi dere litt veiledning i hvordan dere kan arbeide sammen. Det vi setter i gang nå, håper jeg kan bli en spore til mer; kall det gjerne – ”selvjustis” i avdelingene. Dvs at dere som utfører jobben selv føler større ansvar for at slurv ikke skal være det som kjennetegner dere. Dere viser samtidig at deres avdelingen kan gi et positivt løft til hele bedriften Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

7 Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm
Aktivitetsplan Definere prosjektet Beskrive den aktuelle situasjonen Analysere fakta og data for å kunne angripe årsaken Avgjøre tiltakene som kreves for å fjerne årsakene Utføre det tiltaket vi bestemmer oss for Kontrollere resultatet av tiltaket Standardisere prosessen Dokumentere og definere nye prosjekter Dette er de 8 aktivitetene vi skal gjennom underveis. Vi har allerede definert prosjektet, fastsatt målet og satt en frist for evaluering. Vi skal nå starte med å beskrive hva som er dagens situasjon. Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

8 Beskrivelse av nåsituasjonen
Bildet viser søyler med de samlede avvikskostnadene i hvert kalenderår fra og frem til dd. I samarbeid har vi klart å senke de årlige avvikskostnadene fra over 6,4 millioner til ca 2,5 millioner kroner i løpet av de 6 siste årene. Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

9 Beskrivelse av nåsituasjonen forts.
Ser man på en avdelingsvis oversikt viser denne at førtrykksavdelingen står for ca 45 % av kostnadene i 2006, dvs. ca 1 100 000,-. Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

10 Beskrivelse av nåsituasjonen (forts.)
Stykker vi det opp i enkeltårsaker viser disse at ,- av dette er relatert til feil med utskytning (høyde, format, anlegg etc.). Ca ,- er registrert som feil på fremkaller og utstyr, og resten, ca ,- er relatert til rene slurvefeil Alle feil som ikke er slurvefeil kan vi årsaksforklare og iverksette tiltak mot. Slurvefeil derimot er som regel en følge av brudd på standardiserte arbeidsmetoder og er avvik vi ikke uten videre kan lukke ved hjelp av arbeidsbeskrivelser. I løpet av 2006 hadde vi 24 konkrete avvik fra avdelingen som endte i statistikkene som slurv/personlig feil. Dette er avvik som at dere har dere levert dobbelt med A eller B plater, levert like plater ved planlagt endring, omplater på feil jobb, ikke oppdaget merker inne i nettoformatet osv Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

11 Hva konkret skal KF teamet gjøre?
finne mulige årsaker til at slurvefeil oppstår. sjekke faktaopplysninger (analysere) finne frem til tiltakene som må iverksettes for å lukke avvik som relateres til slurv iverksette tiltakene evaluere resultatet Her må dere søke frem til de opplysningene som allerede er lagt inn i våre avviksstatistikker. Dvs. alle relevante opplysninger som tidligere er registrert om emnet. Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

12 Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm
Hvordan? Teamet skal gjennomføre en idédugnad med å ta i bruk ”gule lapper” Hver og en skal komme med minst 4 forslag til hva de mener forårsaker slurvefeil Komme med flest mulig ideer – ikke ta hensyn til kvaliteten. Ideene som kommer opp skal sorteres og valideres. For å finne ut hva som er riktig forbedringsområde å jobbe med må vi finne ut hva som faktisk skjer, når det skjer (dagskift, kveldsskift, overtid), hvorfor det skjer, hvem som jobber der det skjer, om det skjer med alle eller kun noen få og lignende. Når problemet er beskrevet må dere definere de mulige årsakene. Bruk erfaringen deres og finn det dere selv mener er de mest sannsynlige årsakene Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

13 Årsaks - virkningsdiagram
Det vi ser her kalles også et fiskebeinsdiagram. Dette skal brukes som et verktøy i etterkant av idédugnaden. Sett inn de sannsynlige årsakene og sorter på områdene Menneske, Metode, Maskiner og utstyr, Materiell eller Miljø. Se om dere kan finne noen logiske forbindelser som fører frem til en løsning på problemet. Ikke jobb med mer enn en årsak om gangen. Bruk erfaringen deres og finn det dere selv mener er mest sannsynlig årsak Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

14 Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm
Gjennomføring Når dere tror dere har funnet årsaken må denne kontrolleres og valideres Når dette er gjort må dere bestemme hvilket tiltak som først skal prøves Bruk tiltaksplan Mål effekten av tiltaket over tid Uten ønsket effekt, iverksettes neste tiltak på listen Ta for dere de slurvefeilene som er begått og se hva som er satt som årsak i avvikssystemet fra før. Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

15 Kontinuerlig forbedringsprosess
Når slurvefeil er eliminert er ønsket at KF teamet selv tar initiativ til å finne andre små områder der de kan gjennomføre samme type prosess. Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

16 Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm
Fremdriftsplan Planlegge Gjennomføre /sjekke Evaluere 15.6 12 13 Apr. Mai Jun. Prosjektet forventes å gå over uker. Detaljer om fremdrift finnes på Bilag 1. Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring

17 Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm
Relaterte dokumenter Avviksregistreringer Beskrivelse av årsaker og tiltak Avviksstatistikker Oversikt på avvikskostnader Avdelingens prosedyrer kvalitetshåndboken Oppgave 2 forbedringsprosess , Tore Bergstrøm Kontinuerlig forbedring


Laste ned ppt "Forbedringsprosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google