Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-Ledelse, 4.februar Dagens: forts. “Dagens Situasjon” i Y-modellen  Den siste metoden under “Dagens”  Kommentar til hvordan metodene kompletterer hverandre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-Ledelse, 4.februar Dagens: forts. “Dagens Situasjon” i Y-modellen  Den siste metoden under “Dagens”  Kommentar til hvordan metodene kompletterer hverandre."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-Ledelse, 4.februar Dagens: forts. “Dagens Situasjon” i Y-modellen  Den siste metoden under “Dagens”  Kommentar til hvordan metodene kompletterer hverandre Presenterer opplegget rundt årets Studentarbeid  Felles  Prosjektoppgave  Essay Vi ser på og kommenterer IT-strategien for Trondheim Kommune i perioden 2007 – 2010.

2 Y-modellens trinn 1  Trinn 1 med 12 foreslåtte metoder:  Gevinster ved bruk av IT  Modenhetsnivå på IT- området  Hierarkisk og funksjonsorientert IT-bruk  IT-støtte i virksomhetsprosesser  IT-støtte i verdikonfigurasjoner  Integrasjonsnivå for IT- strategi med forretningsstrategi  IT-støttet kunnskapsforvaltning  Bruk av Internett  IT-støttet bedriftstransformasjon  IT-støttet styringsstrategi  Strategisk IT-samordning  Kritisk utfordringer til IT- ledelse

3 Metode 12 : Kritiske utfordringer i IT-ledelse En kartleggingsmetode som Gottschalk plasserer under analyse av Dagens Situasjon (metode nr. 12), MEN som også fokuserer på sentrale utfordringer for IT-funksjonen frem i tid (Ønsket Situasjon). Med IT-ledelse menes her styring (beslutning, gjennomføring og kontroll) knyttet til innføring og bruk av informasjons- teknologi i bedriften. IT-ledelse utøves ofte av en IT-sjef/IT-direktør som er bedriftens øverste ansvarlige for innføring og bruk av informasjonsteknologi. Kritiske utfordringer i IT-ledelse blir dermed de utfordringer som har krevd / vil kreve mest ressurser, tid og oppmerksomhet fra IT-avdelingens side.

4 Kritiske utfordringer i IT-ledelse Gottschalk grupperer utfordringene i fire kategorier : 1. Forretningsrelasjoner 2. Teknisk infrastruktur 3. Intern effektivitet 4. Applikasjoner

5 Forretningsrelasjoner  Sammenheng mellom IT-strategi og forretningsstrategi  IT-planlegging på tvers av organisasjonsgrenser  Utnyttelse av data- og applikasjonsressurser  Identifisere og planlegge IT-prosjekter som gir konkurransefortrinn

6 Teknisk infrastruktur  Planlegging og forvaltning av en teknologisk infrastruktur som understøtter endringsbehov og går retning av en helhetlig IT- arkitektur  Planlegge, implementere og forvalte IT-løsninger innenfor elektronisk handel  Bedre tilgang til nasjonale og internasjonale kommunikasjonsnett  Styre informasjonssystemenes teknologiske utvikling

7 Intern effektivitet  Rekruttere og utvikle IT-personell  Reduseres IT-prosjektenes gjennomføringstid  Bedre IT-driftsplanlegging  Forbedre systemutviklingspraksis

8 Applikasjoner  Sikre kvalitet i informasjonssystemer  Forbedre produkt- og tjenestekvalitet ved bruk av IT  Håndtere internettapplikasjoner  Håndtere planlegging av applikasjonsarkitektur  Implementere og håndtere kunnskapsbaserte informasjonssystemer  Måle nytteeffekter av IT-satsninger  Utvikle prosedyrer for overvåkning av teknologiske trender  Styre PC-bruk


Laste ned ppt "IT-Ledelse, 4.februar Dagens: forts. “Dagens Situasjon” i Y-modellen  Den siste metoden under “Dagens”  Kommentar til hvordan metodene kompletterer hverandre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google