Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjell Ola Jørgensen Gjøa Driftssjef

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjell Ola Jørgensen Gjøa Driftssjef"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjell Ola Jørgensen Gjøa Driftssjef
Drift av Gjøa Florø, Kjell Ola Jørgensen Gjøa Driftssjef

2 Gjøa driftsstrategi - Rammer
Gjøa driftsorganisasjon til havs og på land, skal være dimensjonert for sikker og effektiv drift i et godt arbeidsmiljø. Informasjons og kommunikasjons teknologi (IKT) skal utnyttes optimalt for overføring av driftsteknisk informasjon i sann tid mellom plattform og landorganisasjon(-er). Gaz de France Norges (GdFN) kjernekompetanser er innen områdene reservoarstyring, prosessteknologi, operasjons styring og undervanns teknologi og operasjoner. For øvrige fagområder vil Gaz de France Norge inngå langsiktig samarbeid med en eller flere driftsstøtte leverandører. Aktuelle fagområder: teknisk driftsstøtte i alle fag, vedlikehold inne alle fag, dekk/kran tjenester, forpleining, logistikk, osv.

3 Gjøa driftsstrategi - Organisering
Kjernen i plattformledelsen samt det operative personellet på plattformen vil være GdFN ansatte. Daglig drift og vedlikehold av Gjøa - Tett samarbeid mellom GdFN ansatte og driftsstøtte leverandør(-er). Det operative personellet i GdFN: hovedansvarlig for operasjon av alle systemer på plattformen. Driftsstøtte leverandør(-er) : hovedansvarlig for tilrettelegging og utførelse av alt planlagt og korrektivt vedlikehold, vedlikeholdskampanjer og modifikasjoner. Full integrering mellom GdFN personell og personell fra driftsstøtte leverandør(-er) til havs og på land.

4 Gjøa driftsstrategi - Organisering
Driftsstøtte leverandør(-er) kan benytte eget personell eller velge å knytte til seg en underleverandør for modifaikasjoner, kanpanjevedlikehold, etc. Landorganisasjonen skal gi støtte til driften til havs så vel som holde kontakt med underleverandører på daglig basis. Det legges opp til såkalt “sakte rotasjon” mot land for Plattformsjef stillingen. Landbasert Plattformsjef vil fungere som det primære kontaktpunktet mellom plattformen og landorgansiasjonen. Driftsstøtte leverandør(-er) må ha en landorganisasjon for første linje støtte til drift og vedlikehold, samt planlegging og teknisk støtte til kampanje vedlikehold og modifikasjoner.

5 Driftsstøtte – omfang av tjenester
Inngå som en integrert del av beredskaps organisasjonen til havs og på land Styringssystemer for egen drift, HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), kompetanse i egen organisasjon, kontinuerlig forbedring, osv. Kvalitetsstyring, resultatmåling og rapportering Systemer for revisjon og avvikshåndtering Innkjøp relatert til egen aktiviteter Rekruttering og mobilisering Egen personellhåndtering, inkludert kontakt med fagforeninger

6 Tre nivåer på drifts støtte tjenester
Hvem kan og vil styre dette ? Grunnbemanning 30 årsverk offshore Modifikasjoner: 5 land, varier. offshore GdF: ca 60 årsverk Grunnbemanning 30 årsverk offshore Vedlikeholds Plan og Utførelse 30 offsh + 5 land Vedlikeholds Plan og Utførelse 30 offsh + 5 land Grunnbemanning 30 årsverk offshore Catering 15 årsverk

7 Gjøa onshore team (GdFN: 21, Contractor:~14)
Functional support HSE & Q Accounting IT Offshore OIM Gaz de France Norge Contractor

8 Funksjoner på land - 1

9 Gjøa offshore teams – Average POB: 39 Including Campaign Maintenance/Modification team
Onshore OIM Gaz de France Norge Contractor

10 Funksjoner offshore - 1

11 Funksjoner offshore - 2


Laste ned ppt "Kjell Ola Jørgensen Gjøa Driftssjef"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google