Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 1 ISO 9000:2000 Prosessorientering v/Per L. Berge Excellence Norway Region Østlandet Oslo, 6.11.2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 1 ISO 9000:2000 Prosessorientering v/Per L. Berge Excellence Norway Region Østlandet Oslo, 6.11.2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 1 ISO 9000:2000 Prosessorientering v/Per L. Berge Excellence Norway Region Østlandet Oslo, 6.11.2002

2 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 2 1 Kundefokus 2 Lederskap 3 Medarbeidernes engasjement 4 Prosessorientering 5 Systemorientert ledelse 6 Kontinuerlig forbedring 7 Faktabaserte beslutninger 8 Partnerskap med leverandørene 8 prinsipper for kvalitetsledelse

3 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 3 •Resultatene nås lettere og mer effektivt når man ser aktiviteter og ressurser i sammenheng og håndterer disse som en prosess. •Da må vi definere de enkelte prosesskritt, fastlegge innganger og utganger og grensesnittene som da oppstår mot den funksjonelle organisasjonsstrukturen. Prinsipp nr. 4: Prosessorientering

4 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 4 •Fører organisasjonens prosesser til forutsigbare resultater. •Gir større kunnskap om prosessevne og mulighet til å sette mer ambisiøse mål. •Reduseres kostnadene og feil forebygges. •Blir muligheter for forbedringer utnyttet pga. kunnskap om suksessfaktorer. Prinsipp nr. 4: Prosessorientering

5 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 5 •Alle organisasjoner er en kompleks helhet av enkeltprosesser der samvirke må forstås, erkjennes, ledes og styres. •På denne måten kan fastlagte mål bli virksomme og oppnås effektivt. Prinsipp nr. 5: Systemorientert ledelse

6 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 6 •Organisasjonens planer blir utviklet ved at det tas hensyn til funksjonelle og prosessavhengige aspekter. •Mål for enkeltprosesser er tilpasset overordnede organisasjonsmål. •Blir forbedringspotensiale raskere utnyttet fordi effekten av enkeltprosesser er kjent. •Koordineres delansvar slik at overlappinger unngås og teamarbeidet støttes. Prinsipp nr. 5: Systemorientert ledelse

7 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 7 Ser organisasjonen som et nettverk av prosesser og aktiviteter. Kontinuerlig optimering av disse prosesser. Ledelsesprosesser Realiseringsprosesser Støtteprosesser Prosessmodell Teamarbeid Planlegging Realisering Koordinering Styring Modellering Overvåking Prosessorientering krever Prosessledelse

8 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 8 Prosessledelse FF Prosesser er et tankemessig verktøy som hjelper oss til å styre og forbedre ytelsene (Spor 1 og Spor 2) Organisasjoner kan betraktes som nettverk av prosesser

9 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 9 Begrepet Prosess

10 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 10 Inngang Leverandører Inngang LeverandørerProsessProsess Resultat Produkt Kunde Resultat Produkt Kunde UtstyrInfrastrukturUtstyrInfrastrukturKompetanseKompetanseMetoderMetoderYtelses-standardYtelses-standard Hva påvirker resultatet fra en prosess?

11 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 11 Prosesser for produksjon gjentar seg! Dersom vi analyserer realiseringsprosesser for varer og tjenester nøyere, ser vi at det alltid dreier seg om repeterende arbeidsoppgaver. Innholdet kan neste gang være forskjellig, men enkeltaktivitetene i prosessen vil nesten alltid være de samme.

12 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 12 Kvalitetsstyring - Mål for produkt og prosess 1. Produktet overensstemmer med krav. Et uttrykk for om vi har oppnådd dette målet er overensstemmelse (samsvar eller konformitet) for det utleverte eller overleverte produktet (vare og/eller tjeneste) ift. spesifikasjoner, lover, forskrifter og standarder 2. Organisasjonen behersker prosesskvaliteten. Uttrykk for dette er at det unngås avvik som resulterer i vrak, reparasjon, etterarbeide, stopp av tjenesten, ekstra ytelser uten betaling, prisavslag m.m.

13 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 13 Styrte prosesser varierer innenfor grensene Inngang Leverandører Inngang LeverandørerProsessProsess Resultat Produkt Kunde Resultat Produkt Kunde UtstyrInfrastrukturUtstyrInfrastrukturKompetanseKompetanseMetoderMetoderYtelses-standardYtelses-standard Prosessen holder seg innenfor kravene Kundekrav Styregrenser Prosessen varierer for mye

14 © Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 14 Årsaker kan deles i to klasser Vanlige årsaker Dette er årsaker som alltid forekommer - årsakene er del av prosessen som sådan. Å fjerne disse årsakene kan vanligvis bare skje ved en radikal endring av prosessen - noe som forutsetter en gjennomtenkt ledelsesbeslutning. Spesielle årsaker Dette er årsaker som skjer med mellomrom, er avhengig av tidspunkt, er uberegnelig eller rett og slett ustabilitet. Årsakene kan vanligvis føres tilbake til innganger og bruk av ressursene som gjør en umiddelbar korrigering mulig. Behovet for korrigering kan gjennomføres av den ansvarlige for prosessen.


Laste ned ppt "© Eurokompetanse a.sISO 9000:2000 november 2002 Lysark nr. 1 ISO 9000:2000 Prosessorientering v/Per L. Berge Excellence Norway Region Østlandet Oslo, 6.11.2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google