Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2008 - 2020.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2008 - 2020."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2008 - 2020

2 © Bergen kommune Nyutvikling innen omsorgen frem mot 2020 Satse på nye trinn i omsorgstrappen –Styrke omsorgsboligene –Tre nye omsorgsboliger –Trygghetsskapende tiltak –Styrket kompetanse

3 © Bergen kommune Ny rolle for omsorgsboligene •Styrket bemanning •Døgnvakt i flere •Styrker fellesfunksjoner – aktiviteter, måltider

4 © Bergen kommune De ”nye” omsorgsboligene •Tre nye omsorgsboliger –50 leiligheter i hver –Kombinasjon aktivitetssenter/eldresenter –Komb. med andre omsorgstiltak, avlastning, dagsenter, aktivitet, bespisning –Nytt ledd i ”omsorgstrappen”/mellom sykehjem og hjem/omsorgsbolig –I tillegg 10-20 boliger til yngre personer med funksjonshemming/sykdom

5 © Bergen kommune Omsorgen må styrkes •Hjemmesykepleien må styrkes. Mer komplekse oppgaver i fremtiden krever mer fagkompetanse. 1000 flere brukere i 2020. •Kompetansen må økes i alle ledd. •Økt utbygging av dagplasser og avlastningstilbud, med –utvidet åpningstid kveld/helg •Øke antallet trygghetsalarmer

6 © Bergen kommune Sykehjem •Fortsatt nye sykehjemsplasser •Nytt sykehjem, 90-110 plasser, innen 2015 •I tillegg til de 45 vedtatte plassene ved kompetansesenter innen demens/Fyllingsdalen sykehjem i 2011 •Effektiv bruk av korttidsplasser og rehabiliteringsplasser •Trygghetsavdeling

7 © Bergen kommune Andre trygghetsskapende tiltak •Trygghetssykepleier i alle bydeler i 2007 •”Vern for eldre” i 2007 (lagt til Legevakten) •Trygghetsalarmer – venteliste skal bort •Trygghetsavdeling med ca. 10 plasser – lavterskel, kortvarig opphold

8 © Bergen kommune Andre tjenester •Styrke samhandling med spesialisttjenesten, blant annet ved etablering av flere halvannenlinjetilbud (mellom sykehus og bolig) •Vurdere å benytte hele Storetveit sykehjem til halvannenlinjetjeneste i fremtiden (ev. tilbud også til nabokommuner)

9 © Bergen kommune Utfordringer •Økt press på tjenestene •Rekruttering •Økt kompleksitet – og krav til kompetanse •Flere yngre brukere •Innvandrere og minoritetsgrupper trenger tilbud •Utviklingshemmede blir eldre

10 © Bergen kommune Investeringer/kostnader •Foreslår investeringer til 720 millioner i perioden 2008 – 2020. •Krever økning i driftsutgifter på vel 200 mill kr. •Utgifter til kompetansehevende tiltak kommer i tillegg.

11 © Bergen kommune Gjennomføring •Tiltakene søkes realisert gradvis. •Søkes innpasset i fremtidige budsjett og økonomiplaner. •Investeringer er betinget av de statlige tilskuddene, slik de er bebudet i ”Omsorgsplan 2015” fra den rød-grønne regjeringen.


Laste ned ppt "© Bergen kommune Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2008 - 2020."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google