Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MbCRrd-b3ns&feature=related video.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MbCRrd-b3ns&feature=related video."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.youtube.com/watch?v= MbCRrd-b3ns&feature=related video

2 Ringerikskurset 2012 Hukommelsesteamet i Hole Foto: shutterstock 196509 (public domain)

3 Tilbud om utredning •Det er ca 130 demensforeninger i Norge •244 kommuner har demensteam eller koordinator •Kontroll i 2011 viste at mange av disse ikke er i drift.

4 Demensplan 2015 •Den enkelte bruker skal være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens •Sykehjemsplasser og omsorgsboliger skal være tilpasset og tilrettelagt for mennesker med demens •Alle kommuner skal kunne tilby et tilrettelagt dagtilbud for personer med demens

5 Nasjonal kartlegging 2010-11. •Antall kommuner med et etablert utredningstilbud i Norge økt fra 108 i 2007 til 244 i 2011 (fra Nasjonalforeningen for aldring og helse) Foto fjernet pga. copyright

6 Demens i Hole kommune •Anslagsvis 1,5 % i kommunen er under tilsyn eller behandling for demens. •Halvparten ”inneliggende”, halvparten hjemmeboende. •Sundjordet.

7 Sundjordet •12 leiligheter på 27 m2. Eget bad med dusj/WC + terrasse og bod. 11 årsverk+.

8 Sundjordet •2 kjøkken og fellesstuer pr seks leiligheter

9 Sundjordet •Vinterhage

10 Tilbud på Sundjordet •Gratis tannpleie •Fotpleier hver 4.uke •Hårpleie •Fysioterapeut x1 pr uke •Tilsynslege x1 pr uke •Aktiviteter, underholdning og utflukter

11 Ressurskommune • Hole Hukommelsesteam ble opprettet i 2002 •Utnevnt av Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse •Representert i en Nasjonal Faggruppe, utnevnt av Helsedirektoratet

12 Består i dag av: •Lege •Hjemmesykepleien •Dagsenteret •Demensbofellesskap •PRO •Fysioterapeut •Ergoterapeut Foto fjernet pga. copyright

13 Hvor mange? •Fra oktober 2009 til nå – ca 40 pasienter utredet i teamet. •Bor ca 6000 personer I Hole kommune totalt Foto fjernet pga. copyright

14 Hvorfor utrede/diagnostisere? •Utelukke andre årsaker (sykdommer) til demenssymptomene •Medisinering i et tidlig forløp av sykdommen, kan forsinke utviklingen av symptomene •Man kan klare seg bedre i dagliglivet, f.eks bo hjemme lengst mulig

15 Hvorfor utrede/diagnostisere? •Lettere for pårørende når det er satt en diagnose og at det resulterer i oppfølging fra diverse instanser, for eksempel lege og/eller Hukommelsesteam •Man kan komme tidlig inn med div. hjelpemidler for eksempel hjemmesykepleie

16 Saksgangen Henvisning/henvendelse • Pårørende • Hjemmetjenesten • Lege • Andre Teamet vurderer henvendelsen • Kartlegger pas’s situasjon/funksjon • Pårørendes belastning • Sikkerhet i bolig • Nettverk Utredning hos fastlege • Anamnese • Somatisk undersøkelse • Testing av mental funksjon • Blodprøver og CT-caput Ny legetime med oppsummerende samtale og informasjon til pas. og pårørende

17 Saksgangen Drøfting av tiltak Informasjon til hjelpe- apparatet ( dersom behov for hjelp) Oppfølging etter 6-12 mnd.

18 Nærmere blikk på MMS. •Mini mental status. •30 poengs skjema. •Tid/sted/situasjon. •Gjentakelse av ord/korttidshukommelse. •Tallforståelse. •Språkbruk. •Forståelse av enkle motoriske ferdigheter.

19 Hukommelsesteamet har møte en gang i måneden •Diskuterer pasienter •Diskuterer ”faget” og deler erfaringer •Diskuterer mulighetene for å gi bedre tilbud til pasientene, avhengig av hvilken fase de er i •Bedret kommunikasjon pasient, omsorgstjenesten og legetjenesten •Prøver å finne kurs/konferanser for å holde oss oppdatert

20 Informasjon •”I can hardly walk, hardly see and barely hear. Things could have been worse though. I can still drive!” – førerkort •Info om ”shopping” hos andre leger •Møter med pårørende •Hjemmebesøk

21 Tilbudene til denne pasient- gruppen og pårørende vi har i Hole i dag: •Dag-tilbud på Vikstunet to dager i uken •Mandags-kafè •Bofellesskap–både fastboende og avlastning •Pårørendeforening •Pårørendeskole Foto fjernet pga. copyright

22 Takk for meg! Foto copyright Hole kommune hvis ikke annet er angitt


Laste ned ppt "MbCRrd-b3ns&feature=related video."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google