Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for iverksetting av velferdsteknologi i Helse og omsorg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for iverksetting av velferdsteknologi i Helse og omsorg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for iverksetting av velferdsteknologi i Helse og omsorg

2 Hva er velferdsteknologi?
«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon » NOU 2011:11 ”Innovasjon i omsorg”

3 Formål forbedre brukernes mulighet til å mestre egen hverdag
at flere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse øke brukernes og pårørendes trygghet, og avlaste pårørende for bekymring øke brukernes og pårørendes deltakelse i brukernettverk og mulighet til å holde løpende kontakt med hverandre og med hjelpeapparat

4 Velferdsteknologi Trygghets- og sikkerhetsteknologi
trygghetsalarmer er den mest brukte løsningen i denne gruppe utvides med varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer Kompensasjons- og velværeteknologi Hjelpemidler som kompenserer for sviktende hukommelse eller ved fysisk funksjonssvikt omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet enklere, som f.eks. styring av lys og varme Teknologi for sosial kontakt bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, som f.eks. videokommunikasjonsteknologi Teknologi for behandling og pleie Automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv. er eksempler på slike tekniske hjelpemidler

5 Hva skal skje i kongsvinger
25 brukere skal være med i en pilot der vi skal teste ut en del sensorer. Piloten kjøres over 3 måneder Brukergruppen er først og fremst eldre med ulike hjelpebehov Holt HDO, Austmarka HDO og hjemmebasert Brandval er arbeidsplassene som vil delta i piloten Vil teste ut brukervennlighet, pålitelighet og nytteverdi Har mål om å avklare og anbefale finansieringsmodell Etablere hensiktsmessig alarmmottak Ny oppstart for pilot er 1. september Vil arrangere kick-off-seminar i Rådhus-teatret Demoleilighet er klar i slutten av mai måned Har nettverkssamarbeid med Værnesregionen og Alta kommune Sensorene vi skal teste ut er (med unntak av GPS foreløpig):

6

7 Hvordan fungerer det? .. Shepherd Drift Alarmsentral Pasientjournalen
Mobil omsorgsløsning Pårørende Shepherd Meldingshåndtering Aksesskontroll Formatkonvertering Utstyrsbibliotek Internett / GSM Gateway ..

8 Erfaringer med velferdsteknologi
Mye umoden teknologi Er ett av virkemidlene for å løse fremtidens omsorgsutfordringer Erfaringer fra Danmark er at innføring av velferdsteknologi ofte må virke sammen med en faglig omstilling fra passiv hjelp til mer aktiv hjelp av brukerne i hverdagen Kartlegging av behov er avgjørende for å sikre at teknologien dekker de behov den er ment å dekke, og er i tråd med det som er praktisk og organisatorisk mulig i kommunen Må stille krav til leverandørene


Laste ned ppt "Status for iverksetting av velferdsteknologi i Helse og omsorg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google