Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av NKS Kløveråsen Fylkesårsmøte 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av NKS Kløveråsen Fylkesårsmøte 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av NKS Kløveråsen Fylkesårsmøte 2012

2 KLØVERÅSEN UTREDNINGS OG KOMPETANSESENTER - en del av spesialisthelsetjenesten i Nordland • Eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland Fylke • Vi har driftsavtale med Helse Nord RHF. • Historiske årstall for Kløveråsen: – Åpnet i 1975 som et psykiatrisk sykehjem. – 1993: drevet som utrednings- og kompetansesenter – 2002: etablering av egen poliklinikk (alderspsykiatri og demens) – 2009: driften overført til N.K.S.Kløveråsen as

3 Vår visjon: – ”Vi skal gjøre hverdagen bedre” – Viktige verdier for oss: – Respekt-kreativitet-fleksibilitet

4 Direktør Alderspsykiatrisk poliklinikk 5 Årsverk Yrkesgrupper: Spesialsykepleier Nevrolog Psykiater Nevropsykolog Spesial ergoterapeut Utredningsavdelingen 15,5 Årsverk Yrkesgrupper: Spesialsykepleier Spesialhjelpepleier Psykiater Undervisningsavdelingen 5 Årsverk Yrkesgrupper: Spesialsykepleier Spesialhjelpepleier Service og administrasjon 3 Årsverk Styret

5 NKS Kløveråsen as - et utrednings og kompetansesenter i Nordland 3 avdelinger: -Utredningsavdeling (4 sengeplasser) -Poliklinikk -Undervisningsavdeling 35 ansatt med ulike kompetanse

6 Rett behandling på rett nivå • Diagnostisering skal hovedsakelig skje i primærhelsetjenesten. • Tvilstilfeller og pasienter med tilleggsproblematikk henvises til spesialisthelsetjenesten. • Yngre personer med demens skal utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten.

7 Hva kan Kløveråsen tilby: Veiledning og bistand:Kurs og fagutvikling:  Pasientrettet virksomhet Veiledningsbesøk Vurderingsbesøk Hjemmebesøk  Fysisk miljø Planlegging av nybygg Råd og veileding til omgivelser Utforming av sansehager  Råd og veiledning pr telefon Pasientrelatert Grupperelatert • Demensomsorgens ABC • Grunnmodul i demens • Påbygningskurs i adferdsendring og demens • Kommunikasjon og demens • Aktiviteter og demens • Demensnettverk

8 Vår nettverkt modell • Kommunenes demensteam i en gitt geografisk sone danner et nettverk • 5 demensnettverk i Nordland • 2 demensnettverk under planlegging 05.07.2014NKS Kløveråsen as Indre Helgeland Salten Lofoten Helgeland Vesterålen Ofoten Sør Helgeland Bodø ?

9 Rett behandling på rett nivå • Diagnostisering skal hovedsakelig skje i primærhelsetjenesten. • Tvilstilfeller og pasienter med tilleggsproblematikk henvises til spesialisthelsetjenesten. • Yngre personer med demens skal utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten.

10 Fra årsmeldingen 2011 • Antall søknader: 253 • Polikliniske kons: 842 • 1. gangskons: 133 • Vurderingsbesøk: 28 • Innleggelser: 48 • Antall undervisningsoppdrag: 79 • Antall underviste: 1990 • Kløveråsenseminaret: 120 • Nettverksmøter: 7 • 41/44 kommuner har brukt tjenester fra Kløveråsen

11 Strategisk plan 2012-2015 • Kløveråsen skal ha et godt samarbeid med aktuelle institusjoner. • Kløveråsen skal videreutvikle utadrettet virksomhet. • Kløveråsen skal kvalitetsikre sine tjenester. • Egen kompetansestrategi • Kløveråsen skal bidra til å fremme miløbehandling.

12 HMS Visjon • Et optimalt grunnlag for å gjennomføre vår visjon og strategiske valg legges gjennom å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, og derved oppfylle målsettingen for vårt kvalitets og HMS- arbeid. • Inspirasjon og arbeidsglede skal prege hverdagen for ansatte ved Kløveråsen.

13

14

15 Prosjekter • Spa-rom- innviet 2010 • Sansehage- ferdig 2011 • Kvalitetsledelse – ferdig 2012 • Kontakttelefon • Regionalt tilbud til yngre personer med demens og deres pårørende. • Forskningsarbeid. Bruk av alternativ medisin hos personer med demens.

16

17

18 Sansehagen!

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Oktoberfest 2011

30

31 Aktivitetsdag 30.mars 2012 • Noen hadde ikke fått med seg at snøen var borte. • Hopprenn i særklasse!

32

33 HOVEDOPPGAVER • Utføre spesialisert demensutredning, diagnostisering og behandling av demens, samt i samarbeid med DPS’ene tilby poliklinisk oppfølging av eldre med andre psykiske lidelser. I tillegg drives utstrakt utadrettet virksomhet. • Undervise, veilede og være rådgivere for pårørende, helsepersonell, studenter/elever og planleggere. • Sikre fagutvikling og delta i forskningsprosjekter. • Fra 2010: økt fokus på yngre personer med demens, pårørende-skole og samtalegrupper for pasienter og pårørende. • Fortsatt satsing på: Demensnettverk og Demensomsorgens ABC

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Kløveråsen takker alle lag og foreninger i NKS Nordland som bidra med pengegaver til Sansehagen i 2011 Takk for meg!


Laste ned ppt "Presentasjon av NKS Kløveråsen Fylkesårsmøte 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google