Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Hjelpemiddelsentral Oppland. Side 2 «Vi gir mennesker muligheter» NAVs visjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Hjelpemiddelsentral Oppland. Side 2 «Vi gir mennesker muligheter» NAVs visjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland

2 Side 2 «Vi gir mennesker muligheter» NAVs visjon

3 NAV Hjelpemiddelsentral OpplandSide 3  Helse  Funksjon  Hjelpemidler  Tilrettelegging  Tverrfaglige emner Hjelpemiddelsentralen har allsidig kompetanse…..

4 NAV Hjelpemiddelsentral OpplandSide 4  Ergonomi/bevegelse/ forflytning  Syn  Hørsel  Kognisjon  Kommunikasjon  IT  Teknisk m.fl. …innenfor flere aktuelle fagområder

5 Miljøets krav Løsning Individets forutsetninger Funksjon Hjelpemidler Opplæring Trening Omsorg Støtte Andre virkemidler Universell utforming! Miljøets krav Gap-modellen Praktiske problemer

6 NAV Hjelpe- middel- sentral NAV-kontor/ NAV Arbeids- livssenter Arbeids- giver Forhandler Samferdsel Helse/ kultur/ skole Kommunal ergoterapi/ fysioterapi/ omsorg Bruker/ pårørende Hjelpemiddelformidling - et samspill mellom flere aktører

7 Hjelpemidler - et av flere mulige tiltak Tilrette- leggingstilskudd Tolkehjelp Funksjonsassistanse Tilrette- leggingstilskudd Tolkehjelp Funksjonsassistanse Div. tiltak i offentlig eller privat regi Endring av arbeidsmetode Opplæring Opptrening Behandling Opplæring Opptrening Behandling Personlig assistent (BPA) Støttekontakt Personlig assistent (BPA) Støttekontakt Tilretteleggings- garanti Tekniske hjelpe- midler i hjem, skole og arbeid Tekniske hjelpe- midler i hjem, skole og arbeid

8 Tredjelinjetjenester Andrelinjetjenester Førstelinje- tjenester NAV kompetanse- senter for tilrettelegging og deltakelse NAV Hjelpemiddelsentral Oppland Sykehuset Innlandet m.fl. Nav-kontoreneKommunehelsetjenesten SkolerKommunale fagetater Private leger, fysioterapeuter Barnehager Brukerne tar kontakt med førstelinje- tjenesten i sin kommune hvis de har behov for hjelpemidler og tilrettelegging! M. flere……Husbanken Formidlingssystemet – skissemessig og eksemplifisert nivåfordeling

9 Brukeren Formidlingssystemet i Oppland - kommunikasjonslinjer HMS (andrelinje) Kommunen (førstelinje)

10  Hjelpemiddelformidling kan innebære flere ulike aktiviteter etter hverandre eller samtidig, for å løse funksjonshemmede menneskers praktiske problemer med hjelpemidler eller tilrettelegging av omgivelsene. Behov Løsning Hva innebærer hjelpemiddelformidling?

11 Kartlegging: funksjon aktivitet deltakelse omgivelser Mål: funksjon aktivitet deltakelse Tiltak: Medisiner,kirurgi veiledning/trening/terapi Opplæring kompenserende tiltak Tekniske hjelpemidler og ergonomisk tilrettelegging Oppfølging: informasjon opplæring Evaluering: er målene nådd? er andre tiltak nødvendige? Arbeids- prosessen Behandling Opplæring Rehabilitering Yrkesrettet attføring Pleie/omsorg Den generelle arbeidsprosessen Problem: funksjon aktivitet deltakelse

12 Utredning av totalsituasjon Målsetting Rehab.plan/ Attf.plan Utprøving, vurdering, søknad Søknad, vedtak, anskaffelse Veiledning, opplæring, trening Evaluering/ Oppfølging Tilpasning/ Spesialtilpasning/ utlevering Reparasjoner og teknisk service Formidlings- prosessen Tiltak: tekniske hjelpemidler og ergonomisk tilrettelegging Kont.oppfølging, endret behov innleveringer Praktisk problem Hovedansvar: kommune/førstelinje Hovedansvar: Hjelpemiddelsentral Hovedansvar: delt

13 Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å:  bedre funksjonsevnen  øke selvhjulpenheten og deltakelsen  lette pleien av funksjonshemmede. Hva er et hjelpemiddel?

14

15 Hvor/på hvilke arenaer?  Hjelpemidler på alle livsarenaer Det betyr i dagliglivet, barnehagen, skolen og arbeidslivet Stønad til hjelpemidler (ftl. §10-5 og §10-6)

16 Hvem?  Personer som har varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne  Med «varig» menes mer enn ca. 2-3 år. Stønad til hjelpemidler (ftl. §10-5 og §10-6)

17 Medisinske/praktiske krav?  Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer Gis det stønad til alt?  Bl. a. gis ikke vanlig utstyr som brukes av alle. Stønad til hjelpemidler

18 Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering for å opprettholde og/eller bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. Stønad til hjelpemidler Hjelpemidler for trening og aktivisering (<26 år)

19 NAV......... Selvbetjening på nav.no

20  Hensynet til brukeren: – Er det dette bruker selv vil? – Er målene satt sammen med bruker? – Er hjelpemiddelet søkt om fordi vi som fagfolk ”vet bedre”? – Har brukeren fått den informasjon og oppfølging han har behov for og krav på ? – Balansegang mellom brukers ønsker og behov, og det som er realistisk. Formidlingsvett

21 Lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte ved for eks. utdanning, opplæring arbeidstrening, ordinært arbeid, organisasjonsvirksomhet, politisk eller sosialt arbeid Tolkehjelp for hørselshemmede ved for eks. opplæring, endring av arbeidsoppgaver, møter og kurs Tolk- og ledsagerhjelp for døvblinde Funksjonsassistent for at sterkt fysisk funksjonshemmede skal kunne være i arbeid. Dette er ikke et lovhjemlet tiltak. Andre aktuelle virkemidler


Laste ned ppt "NAV Hjelpemiddelsentral Oppland. Side 2 «Vi gir mennesker muligheter» NAVs visjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google