Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettigheter og muligheter for pasienter og pårørende Torild Sandstad Wedøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettigheter og muligheter for pasienter og pårørende Torild Sandstad Wedøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettigheter og muligheter for pasienter og pårørende Torild Sandstad Wedøy

2 NAV, 04.07.2014Side 2 Egenandeler 1 og 2 Egenandelskort 1 (lege, medisin på blå resept, reise) Barn over 16 år må opptjene eget frikort Frikort blir tilsendt automatisk når beløpsgrensen er nådd. Egenandelskort 2 (opptreningsinstitusjoner, fysikalsk behandling, enkelte former for tannbehandling)

3 NAV, 04.07.2014Side 3  www.helfo.no www.helfo.no  www.pasientreiser.no www.pasientreiser.no

4 NAV, 04.07.2014Side 4

5 NAV, 04.07.2014Side 5 Omsorgsdager  10 dager til hver av foreldrene  20 dager ved kronisk sykt barn til hver av foreldrene  Delt omsorg – dagene fordeles ut i fra samværsavtale  Ytes til barnet er 18 år  Folketrygdlovens §§ 9-5 og 9-6

6 NAV, 04.07.2014Side 6 Pleiepenger  Pleiepenger til et medlem med omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon  Pleiebehovet må strekke seg ut over 7 dager  Folketrygdlovens § 9-10  Pleiepenger til et medlem med omsorg for et alvorlig sykt barn  Gis fra 1.dag, og så lenge barnet er i en livstruende fase  Folketrygdlovens § 9-11  Ytes til barnet er 18 år

7 NAV, 04.07.2014Side 7 Hjelpestønad  Gis ved tilsyn og pleie  Med dette menes personlig pleie  Flere satser  Fra fylte 18 år kun 1 sats  Hjelpebehovet skal utgjøre mer enn 2-3 t pr uke, og da sett bort i fra hva hjemmesykepleie utfører, og hva som er naturlig at familiemedlemmer bistår med.  Søknadsskjema, legeerklæring.

8 NAV, 04.07.2014Side 8 Grunnstønad  Diett  Drift av tekniske hjelpemidler  Klesslitasje  Førerhund  Transport  Skal dekke merutgifter du har til sykdom, som andre ikke har.  Søknadsskjema, legeerklæring.

9 NAV, 04.07.2014Side 9 Transport  Kommunal transporttjeneste ( kontakt kommunen din)  Fylkeskommunal transporttjeneste (kontakt fylkeskommunen)  Arbeids – og utdanningsreiser : Funksjonshemmingen må være av varighet på minst 1 år. ( skjema 10-00.42)  Bil fra folketrygden der offentlig kommunikasjon ikke kan benyttes pga av helse. Ved psykisk lidelse skal det være gjennomført adekvat behandling ifht dette.

10 NAV, 04.07.2014Side 10 «Arbeid først»  Arbeid og aktivitet  Utdanning / normalt utdanningsløp under 26 år  Arbeid  Arbeidspraksis  Kurs  Støtteordninger for å være i jobb/ komme i jobb  Avklaring/oppfølging

11 NAV, 04.07.2014Side 11 «Arbeid først» …  Det finnes muligheter for de som har stått utenfor pga sykdom  Eks: Anders 27 år  Hvordan jobber vi  Viktig med støtte fra alle  Restarbeidsevne/funksjonsevne  Gradert jobb?

12 NAV, 04.07.2014Side 12 «Arbeid først»….  Tilrettelegging og medvirkning  Skal vi lykkes, må det et godt samarbeid til fra alle parter.


Laste ned ppt "Rettigheter og muligheter for pasienter og pårørende Torild Sandstad Wedøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google