Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HJELPEMIDDELSENTRALEN I AUST-AGDER  HOLTHESVEI 1 (BESØKSADRESSE)  POSTBOKS 1853 STOA 4858 ARENDAL  TLF: 37004350 (KUNDEMOTTAK)  TLF: 37004360 (TEKNIKK)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HJELPEMIDDELSENTRALEN I AUST-AGDER  HOLTHESVEI 1 (BESØKSADRESSE)  POSTBOKS 1853 STOA 4858 ARENDAL  TLF: 37004350 (KUNDEMOTTAK)  TLF: 37004360 (TEKNIKK)"— Utskrift av presentasjonen:

1 HJELPEMIDDELSENTRALEN I AUST-AGDER  HOLTHESVEI 1 (BESØKSADRESSE)  POSTBOKS 1853 STOA 4858 ARENDAL  TLF: 37004350 (KUNDEMOTTAK)  TLF: 37004360 (TEKNIKK) 0900-1400  WWW.NAV.NO / (WWW.TRYGDEETATEN.NO) WWW.NAV.NOWWW.TRYGDEETATEN.NO WWW.NAV.NOWWW.TRYGDEETATEN.NO

2 BARNEGRUPPA HMS- AUST-AGDER BERIT GUNDERSEN RÅDGIVER/KONTAKTPERSON BARN TRINE KILSTI VEDTAK TORE MOLØKKEN TEKNIKK BENTE ANDERSEN MA / BESTILLING

3 ANDRE SOM JOBBER MED BARN:  BOLIGGRUPPE: MARKETTA + HALVOR  SITTEKLINIKK: TOR + BERIT + GRETE P. HABU  SYN: HEGE + KRISTIN  VARSLING: OVE  HØRSEL/KOMMUNIKASJON: GRETE S + OVE + PER + TROND  DATA / IKT: MOHAMOUD  BIL: HALLGEIR + SVEIN  KOGNISJON: TORIL B.  TOLKETJENESTEN: TOVE + BENTE

4 HJELPEMIDDELSENTRALEN HAR KOMPETANSE OM:  funksjonshemninger og konsekvensen av dem  mulige løsninger  produkter som finnes på markedet  tilpasningsmuligheter  muligheter for reparasjon, vedlikehold og gjenbruk

5 HJELPEMIDDELSENTRALEN HAR KOMPETANSE OM:  Hjelpemiddelsentralene har også oversikt over hvilken kompetanse andre har på hjelpemiddelområdet og tilstøtende områder.  tilrettelegging av det miljøet som hjelpemiddelet skal brukes i, både i hjemmet, på skolen, i arbeid og fritid.

6 SAMARBEID MED KOMMUNEN  Alle kommuner har inngått samarbeidsavtale med hjelpemiddelsentralen i sitt fylke.  Mye av arbeidet skjer ute i kommunen - i brukerens eget nærmiljø, og sammen med fagpersoner i kommunen.  Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning til kommunene og andre samarbeidspartnere.

7 HVEM KAN FÅ HJELPEMIDLER? §10-6 kan uttrykkes slik: ”Den som har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte kan få låne hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige”. Det er et absolutt vilkår at ytelsen/hjelpemiddelet er både nødvendig og hensiktsmessig.

8 § 10-7 STØNADSFORMER Etmedlemsom fyller vilkårene i § 10-6 (dagliglivet) kan få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån til: Et medlem som fyller vilkårene i § 10-6 (dagliglivet) kan få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån til: a) hjelpemidler, herunder skolehjelpemidler med unntak av læremidler

9 VILKÅR PÅ ULIKE OMRÅDER/ARENAER  2 hjem/Avlastning  Skole/barnehage  Data  Leker/sportsutstyr  Varmehjelpemidler  Klær

10 SÆRSKILTE ORDNINGER  IndividuellPlan  Individuell Plan  Brukerpass  Fast Kontaktperson

11 HVORDAN SØKE PÅ HJELPEMIDLER:  BEVISSTGJØRING •HVA ER VANSKELIG Å UTFØRE PGA BARNET’S FUNKSJONSHEMMING •HVA ER BARNET’S RESSURSER OG INTERESSER •HVA SKAL TIL FOR AT FAMILIEN SKAL KUNNE FORTSETTE SITT LIV SOM FØR. •HVA TRENGER VI HJELP TIL

12 TENK KREATIVT:  Det finnes ofte enkle løsninger som kan fungere greit

13 HVORDAN SØKE PÅ HJELPEMIDLER:  KONTAKTE FYSIO / ERGO-TERAPEUT I KOMMUNEN (EVNT PPT) SOM HJELPER MED Å SKRIVE/ BEGRUNNE SØKNADEN + HJELPESKJEMAER  BESKRIVE BEHOVET GODT  BILDE AV HJELPEMIDDEL /KOPI AV KATALOG / NETTSIDE  VÆR TIDLIG UTE.

14 VALG AV HJELPEMIDLER  SORTIMENT  UTPRØVINGER  LEVERANDØRER  UTLEVERING VIA LAGERET  UTLEVERING DIREKTE  OPPLÆRING (kommunens ansvar)  OPPFØLGING (kommunens ansvar)  REPARASJONER

15 OPPLÆRING  Er viktig  Etterlys opplæring hvis du ikke har fått det.

16 HVIS NOE IKKE FUNGERER  GI TILBAKEMELDING SÅ FORT SOM MULIG  KONTAKT FYSIO/ERGO I KOMMUNEN.  EVNT. RING HJELPEMIDDELSENTRALEN

17 AKUTT REPARASJON Hjelpemiddelsentralen har ikke generelt tilbud om reparasjon om kvelden og i helgene. Dersom feil ved hjelpemidlet setter deg i en nødsituasjon (fare for liv og helse), kan du ringe en egen vakttelefon utenom arbeidstid (Falken: 47805575).

18 OPPFØLGING  BARN VOKSER FORT  TA KONTAKT TIDLIG FOR BYTTE  JUSTERING AV HJELPEMIDLER DERE HAR FÅTT  TING TAR TID

19 HVOR FINNER MAN INFORMASJON  Internett –NAV  http://www.trygdeetaten.no http://www.trygdeetaten.no  http://www.nav.no fra 1/10-06 http://www.nav.no  Trenger hjelpemidler  For barn –VEIVISEREN AUST-AGDER ( trygdeetaten.no-ditt fylke-hjelpemiddelsentralen-veiviseren) –Hjelpemiddeldatabasen  http://www.hjelpemiddeldatabasen.no http://www.hjelpemiddeldatabasen.no

20 HVOR FINNER MAN INFORMASJON forts.  Firmasøk f.eks: http://www.medema.no http://www.handicare.no http://www.etac.no http://www.bardum.no http://www.hm-spes.no http://www.invacare.no http://www.sunrise.no http://www.amajo.no http://www.varodd.no http://www.quality-care.no http://www.aktiv-hjelpemidler.no http://www.medema.no http://www.handicare.no http://www.etac.no http://www.bardum.no http://www.hm-spes.no http://www.invacare.no http://www.sunrise.no http://www.amajo.no http://www.varodd.no http://www.quality-care.no http://www.aktiv-hjelpemidler.no http://www.medema.no http://www.handicare.no http://www.etac.no http://www.bardum.no http://www.hm-spes.no http://www.invacare.no http://www.sunrise.no http://www.amajo.no http://www.varodd.no http://www.quality-care.no http://www.aktiv-hjelpemidler.no http://www.mollervital.no http://www.permobil.no


Laste ned ppt "HJELPEMIDDELSENTRALEN I AUST-AGDER  HOLTHESVEI 1 (BESØKSADRESSE)  POSTBOKS 1853 STOA 4858 ARENDAL  TLF: 37004350 (KUNDEMOTTAK)  TLF: 37004360 (TEKNIKK)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google